pääkirjoitus: Val­mius­la­kia on muu­tet­ta­va niin, että se mah­dol­lis­taa hyb­ri­di­pa­ko­lais­ten py­säyt­tä­mi­sen rajalle – EU-tuo­miois­tuin sa­no­koon asiassa vii­mei­sen sanan

Kevättulvat: Lapin ke­vät­tul­vat jää­mäs­sä pie­nek­si tänä vuonna – Katso vi­deol­ta, miten vuoden 2020 suur­tul­va eteni Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Yhtä tuore kuin jär­ves­tä nos­tet­tu rautu. Tilaa Lapin Kansa 1kk 1 €. Klikkaa ti­laus­si­vuil­le.

Tilaajille

Per­he­sur­ma yl­lät­tää ja jär­kyt­tää aina koko yh­tei­söä, mutta mitä tekojen taus­tois­ta tie­de­tään? Entä miten surmia voidaan eh­käis­tä?

Lapsen riski joutua oman vanhempansa surmaamaksi on pienentynyt takavuosista. Silti jokainen uhri on liikaa. Usein hälyttäviä merkkejä on ollut ilmassa, mutta niitä ei ole tunnistettu tai otettu riittävän vakavasti.

Joka vuosi yksi tai useampi lapsi Suomessa menettää henkensä oman äidin tai isän surmaamana.

Tapausten määrä on vähentynyt takavuosikymmeniin verrattuna, mutta kokonaan perhesurmia ja lapsensurmia ei ole voitu estää.