Talousrikosepäilyt: Pel­lo­lai­sen ho­tel­li­yri­tyk­sen kon­kurs­si oi­keu­des­sa – ­syyt­tä­jä vaatii yrit­tä­jäneli­kol­le van­keut­ta ja lii­ke­toi­min­ta­kiel­to­ja va­ka­vis­ta ta­lous­ri­kok­sis­ta

Vaalipaneeli: "Mie­le­no­soit­ta­jien toi­min­ta kääntyy itseään vas­taan" – met­sä­ai­hei­nen vaa­li­pa­nee­li tuo­mit­si hak­kui­den es­tä­mi­sen Aa­lis­tun­tu­rin alueel­la

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Tunteet
Tutkimus: Kielteiset tunteet voivat vieroittaa liikunnasta, mutta toisinaan myös kannustavat liikkeelle

Tut­ki­mus: Kiel­tei­set tunteet voivat vie­roit­taa lii­kun­nas­ta, mutta toi­si­naan myös kan­nus­ta­vat liik­keel­le

30.10.2022 19:30
Ihmisiä, ihmisiä, ihmisiä
Kolumni

Ih­mi­siä, ih­mi­siä, ihmisiä

19.10.2022 09:31
Äityikö lasten leikki riidaksi? Älä hermostu, vaan katso nämä tutkijoiden kasvatusvinkit – tunnetaidoilla on yllättäen yhteys myös koulumenestykseen

Äityikö lasten leikki rii­dak­si? Älä her­mos­tu, vaan katso nämä tut­ki­joi­den kas­va­tus­vin­kit – tun­ne­tai­doil­la on yl­lät­täen yhteys myös kou­lu­me­nes­tyk­seen

11.10.2022 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Liikunnan äärellä voi tuntea paljon
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Lii­kun­nan äärellä voi tuntea paljon

05.07.2022 05:00
Tilaajille
Teoriassa voisimme ystävystyä
Kolumni

Teo­rias­sa voi­sim­me ys­tä­vys­tyä

26.05.2022 06:00
Tilaajille
7. Äitikamut-podcast:  Tunteiden vuoristorata – tunnetiloja itkusta iloon

7. Äi­ti­ka­mut-pod­cast: Tun­tei­den vuo­ris­to­ra­ta – tun­ne­ti­lo­ja itkusta iloon

25.03.2022 09:00
Toisten miellyttäjä vai oman elämänsä boss lady
Kolumni

Toisten miel­lyt­tä­jä vai oman elä­män­sä boss lady

28.01.2022 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Itku tulee ilosta, surusta tai vaikka väsymyksestä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Itku tulee ilosta, surusta tai vaikka vä­sy­myk­ses­tä

30.12.2021 05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Joulurauhaa Muonion Seolla
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Jou­lu­rau­haa Muonion Seolla

28.12.2021 10:05
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Rakkauden sävyt – Parisuhteille asetetut odotukset voivat olla liioiteltuja ja irrallaan arjesta

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Rak­kau­den sävyt – Pa­ri­suh­teil­le ase­te­tut odo­tuk­set voivat olla liioi­tel­tu­ja ja ir­ral­laan arjesta

23.12.2021 11:05
Tilaajille
Häpeän vyöryvä laava
Kolumni

Häpeän vyöryvä laava

20.07.2021 06:30 1
Tilaajille
Iso talo ja Kekkonen tulossa kylään
Kolumni

Iso talo ja Kek­ko­nen tulossa kylään

08.07.2021 06:00
Tilaajille
Miksi positiivisuus ärsyttää?
Kolumni

Miksi po­si­tii­vi­suus är­syt­tää?

02.07.2021 06:30
Tilaajille
Miesplus haluaa muuttaa kulttuuria – Lapsena huostaanotetulle Juho Määtälle puhuminen on ollut korvaamaton apu: "Mikään tunne ei ole kielletty tai vie pois sinun miehisyyttäsi"

Mies­plus haluaa muuttaa kult­tuu­ria – Lapsena huos­taa­no­te­tul­le Juho Mää­täl­le pu­hu­mi­nen on ollut kor­vaa­ma­ton apu: "Mikään tunne ei ole kiel­let­ty tai vie pois sinun mie­hi­syyt­tä­si"

31.01.2021 11:00
Tilaajille
Puhutaan enemmän tunteista
Kolumni

Pu­hu­taan enemmän tun­teis­ta

22.01.2021 06:30
Tilaajille
Kolumni: Hän, joka puhuu ja pussaa
Kolumni

Ko­lum­ni: Hän, joka puhuu ja pussaa

05.08.2020 09:25 2
Jännityksen pieni filosofia
Kolumni

Jän­ni­tyk­sen pieni fi­lo­so­fia

03.07.2020 06:30
Toimittajalta: Hyvät uutiset ovat nyt kalliita – tarvitsemme näkökulmia, jotka vahvistavat uskoa kriisistä selviytymiseen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Hyvät uutiset ovat nyt kal­lii­ta – tar­vit­sem­me nä­kö­kul­mia, jotka vah­vis­ta­vat uskoa krii­sis­tä sel­viy­ty­mi­seen

31.03.2020 15:16
Näin näyttelijä loihtii esiin itkun tai ahdistuksen – Martti Suosalolla on erityinen tapa häivyttää omat tunnetilat ennen esitystä

Näin näyt­te­li­jä loihtii esiin itkun tai ah­dis­tuk­sen – Martti Suo­sa­lol­la on eri­tyi­nen tapa häi­vyt­tää omat tun­ne­ti­lat ennen esi­tys­tä

14.03.2020 08:00
Tilaajille
Unohda ajatus, että isot valinnat pitää tehdä järjellä, joka on vain mielensisäisen norsun ratsastaja – Tästä syystä tunne kannattaa ottaa mukaan päätöksentekoon

Unohda ajatus, että isot va­lin­nat pitää tehdä jär­jel­lä, joka on vain mie­len­si­säi­sen norsun rat­sas­ta­ja – Tästä syystä tunne kan­nat­taa ottaa mukaan pää­tök­sen­te­koon

29.02.2020 07:00
Tilaajille