Koiraurheilu: Ro­va­nie­men Ou­nas­hal­lis­sa riitti säpinää kan­sain­vä­li­ses­sä agi­li­ty­kil­pai­lus­sa – katso ku­va­gal­le­ria

Kolumni: Pi­täi­si­kö yli­su­ku­pol­vis­ta jo­ki­ra­ken­ta­mi­seen liit­ty­vää traumaa lähteä pur­ka­maan so­vin­to­ko­mis­siol­la?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Tunteet
“Jos epämukavia tunteita ei olisi, tunnistaisimmeko, että meillä on asiat hyvin elämässä?” – menestysvalmentaja muistuttaa, että elämään kuuluu ylä- ja alamäet

“Jos epä­mu­ka­via tun­tei­ta ei olisi, tun­nis­tai­sim­me­ko, että meillä on asiat hyvin elä­mäs­sä?” – me­nes­tys­val­men­ta­ja muis­tut­taa, että elämään kuuluu ylä- ja alamäet

01.09.2023 12:05 3
Tilaajille
Luottamus syntyy ja kuolee arjessa
Kolumni

Luot­ta­mus syntyy ja kuolee arjessa

31.08.2023 06:00 8
Olen pidätellyt itkua häpeän takia, vaikka ei olisi todellakaan tarvinnut
Kolumni

Olen pi­dä­tel­lyt itkua häpeän takia, vaikka ei olisi to­del­la­kaan tar­vin­nut

09.06.2023 05:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Saako rehtori näyttää tun­teen­sa?

17.05.2023 05:00
Ella Autti häpesi hidasta vauhtiaan, kunnes syyksi paljastui vakava sairaus – häpeätutkijana Autti ihmettelee ulkoilmalajeihin pesiytynyttä kulttuuria: "Pitää olla niin kauhean cool"

Ella Autti häpesi hidasta vauh­tiaan, kunnes syyksi pal­jas­tui vakava sairaus – hä­peä­tut­ki­ja­na Autti ih­met­te­lee ul­ko­il­ma­la­jei­hin pe­siy­ty­nyt­tä kult­tuu­ria: "Pitää olla niin kauhean cool"

08.04.2023 05:00 5
Tilaajille
Tutkimus: Kielteiset tunteet voivat vieroittaa liikunnasta, mutta toisinaan myös kannustavat liikkeelle

Tut­ki­mus: Kiel­tei­set tunteet voivat vie­roit­taa lii­kun­nas­ta, mutta toi­si­naan myös kan­nus­ta­vat liik­keel­le

30.10.2022 19:30
Ihmisiä, ihmisiä, ihmisiä
Kolumni

Ih­mi­siä, ih­mi­siä, ihmisiä

19.10.2022 09:31
Äityikö lasten leikki riidaksi? Älä hermostu, vaan katso nämä tutkijoiden kasvatusvinkit – tunnetaidoilla on yllättäen yhteys myös koulumenestykseen

Äityikö lasten leikki rii­dak­si? Älä her­mos­tu, vaan katso nämä tut­ki­joi­den kas­va­tus­vin­kit – tun­ne­tai­doil­la on yl­lät­täen yhteys myös kou­lu­me­nes­tyk­seen

11.10.2022 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Liikunnan äärellä voi tuntea paljon
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Lii­kun­nan äärellä voi tuntea paljon

05.07.2022 05:00
Tilaajille
Teoriassa voisimme ystävystyä
Kolumni

Teo­rias­sa voi­sim­me ys­tä­vys­tyä

26.05.2022 06:00
Tilaajille
7. Äitikamut-podcast:  Tunteiden vuoristorata – tunnetiloja itkusta iloon

7. Äi­ti­ka­mut-pod­cast: Tun­tei­den vuo­ris­to­ra­ta – tun­ne­ti­lo­ja itkusta iloon

25.03.2022 09:00
Toisten miellyttäjä vai oman elämänsä boss lady
Kolumni

Toisten miel­lyt­tä­jä vai oman elä­män­sä boss lady

28.01.2022 06:30
Tilaajille
Päiväkirja: Itku tulee ilosta, surusta tai vaikka väsymyksestä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Itku tulee ilosta, surusta tai vaikka vä­sy­myk­ses­tä

30.12.2021 05:00 1
Tilaajille
Päiväkirja: Joulurauhaa Muonion Seolla
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Jou­lu­rau­haa Muonion Seolla

28.12.2021 10:05
Tilaajille
Kuuntele Vasan podcast: Rakkauden sävyt – Parisuhteille asetetut odotukset voivat olla liioiteltuja ja irrallaan arjesta

Kuun­te­le Vasan pod­cast: Rak­kau­den sävyt – Pa­ri­suh­teil­le ase­te­tut odo­tuk­set voivat olla liioi­tel­tu­ja ja ir­ral­laan arjesta

23.12.2021 11:05
Tilaajille
Häpeän vyöryvä laava
Kolumni

Häpeän vyöryvä laava

20.07.2021 06:30 1
Tilaajille
Iso talo ja Kekkonen tulossa kylään
Kolumni

Iso talo ja Kek­ko­nen tulossa kylään

08.07.2021 06:00
Tilaajille
Miksi positiivisuus ärsyttää?
Kolumni

Miksi po­si­tii­vi­suus är­syt­tää?

02.07.2021 06:30
Tilaajille
Miesplus haluaa muuttaa kulttuuria – Lapsena huostaanotetulle Juho Määtälle puhuminen on ollut korvaamaton apu: "Mikään tunne ei ole kielletty tai vie pois sinun miehisyyttäsi"

Mies­plus haluaa muuttaa kult­tuu­ria – Lapsena huos­taa­no­te­tul­le Juho Mää­täl­le pu­hu­mi­nen on ollut kor­vaa­ma­ton apu: "Mikään tunne ei ole kiel­let­ty tai vie pois sinun mie­hi­syyt­tä­si"

31.01.2021 11:00
Tilaajille
Puhutaan enemmän tunteista
Kolumni

Pu­hu­taan enemmän tun­teis­ta

22.01.2021 06:30
Tilaajille