Lapin ammattikorkeakoulu

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ra­port­ti: Il­mas­ton­muu­tos lisää met­sä­pa­lo­ja Suo­mes­sa

27.04.2021 12:09 1
Tilaajille

Lapin en­sim­mäi­nen sa­tel­liit­ti ra­ken­ne­taan ava­ruus­la­bo­ra­to­rios­sa So­dan­ky­läs­sä – Kokoa kuuden mai­to­pur­kin verran, valmis lop­pu­vuo­des­ta 2023

27.04.2021 06:30
Tilaajille

"P­ro­to­tyyp­pi syntyy kuu­kau­des­sa" – Lapin AMK:n uusi pal­ve­lu­kon­sep­ti Tequ syntyi tus­kas­tu­mi­ses­ta tuo­te­ke­hi­tyk­sen hi­tau­teen

08.04.2021 21:56 1
Tilaajille

Lapissa voi pian opis­kel­la ur­hei­lu­val­men­nuk­sen asian­tun­ti­jak­si – Uudet YAMK-kou­lu­tuk­set käyn­nis­ty­vät syk­syl­lä

23.02.2021 14:21
Tilaajille

Ko­ro­na­pan­de­mian mu­ka­naan tuomaa: Kan­sain­vä­lis­ten opis­ke­li­joi­den ha­ki­ja­mää­rät Lapin kor­kea­kou­lui­hin kas­voi­vat huo­mat­ta­vas­ti

27.01.2021 21:48
Tilaajille

Etä­opis­ke­lus­sa on puo­len­sa, mutta se kuor­mit­taa kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­ta silti – "Vä­lil­lä miet­tii, ovatko kaikki saaneet ka­ve­rei­ta"

26.01.2021 09:24
Tilaajille

Yli tuhat haki Lapin kor­kea­kou­lu­jen vie­ras­kie­li­siin kou­lu­tuk­siin – tar­jol­la reilu sata opis­ke­lu­paik­kaa

25.01.2021 09:54
Tilaajille

Tur­val­li­suus ja Lapin lumo hou­kut­te­le­vat vaih­to-opis­ke­li­joi­ta – "Tämä on aivan oma kup­lan­sa ver­rat­tu­na kotiin"

21.01.2021 21:48
Tilaajille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat saavat jat­kos­sa säh­köi­sen tut­kin­to­to­dis­tuk­sen

19.01.2021 13:47
Tilaajille

Uu­dis­tus tukki pu­he­lin­pal­ve­lun – YTHS sai Lapissa tu­han­sia uusia opis­ke­li­joi­ta hoi­det­ta­vak­si

16.01.2021 14:11
Tilaajille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu solmi kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen Po­lii­si­am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kanssa

12.01.2021 15:43
Tilaajille

"Mat­kai­li­jat ovat in­nok­kai­na mukana ja ha­lua­vat kokea palan po­ro­ti­lal­li­sen elä­män­ta­paa" – Po­ro­ti­la­yrit­tä­jät luovat uusia tuot­tei­ta sel­viy­tyäk­seen ko­ro­na-ajas­ta

11.12.2020 14:34
Tilaajille

Korona pahensi nuorten oi­reh­ti­mis­ta ja pal­ve­lut ruuh­kau­tui­vat – Apua osataan pyytää, mutta moni joutuu odot­ta­maan sitä liian pitkään

04.12.2020 14:31
Tilaajille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun hal­lin­to- ja tu­ki­pal­ve­lut siir­ty­vät vuo­den­vaih­tees­sa Lapin yli­opis­tol­le

26.10.2020 13:41
Tilaajille

Mitä jos äly­vaa­te kar­kot­tai­si sääs­kiä? – Näyt­te­ly Ark­ti­ku­mis­sa esit­te­lee, miten sel­lai­nen suun­ni­tel­laan

20.10.2020 14:14

Etä­ope­tus jatkuu vuoden loppuun asti Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa

16.09.2020 13:34
Tilaajille

Lappset Group ja Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

14.09.2020 16:46
Tilaajille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ke­sä­haus­sa opis­ke­lu­paik­kaa haki 474 hakijaa – Syksyn yh­teis­ha­ku alkaa syys­kuun alussa

12.08.2020 15:30
Tilaajille

Lapin AMK aloit­taa ra­ken­nus­mes­ta­ri­kou­lu­tuk­sen – aloi­tus­pai­kat haet­ta­vak­si ke­vääl­lä 2021

27.07.2020 09:55
Tilaajille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­nei­ta

30.06.2020 10:07
Tilaajille