Lapin ammattikorkeakoulu
Viimeisin tunti
Etäopetus jatkuu vuoden loppuun asti Lapin ammattikorkeakoulussa

Etä­ope­tus jatkuu vuoden loppuun asti Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­sa

13:34 0
Tilaajille
Vanhemmat

Lappset Group ja Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu sol­mi­vat kump­pa­nuus­so­pi­muk­sen

14.09.2020 16:46 0
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulun kesähaussa opiskelupaikkaa haki 474 hakijaa – Syksyn yhteishaku alkaa syyskuun alussa

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ke­sä­haus­sa opis­ke­lu­paik­kaa haki 474 hakijaa – Syksyn yh­teis­ha­ku alkaa syys­kuun alussa

12.08.2020 15:30 0
Tilaajille
Lapin AMK aloittaa rakennusmestarikoulutuksen – aloituspaikat haettavaksi keväällä 2021

Lapin AMK aloit­taa ra­ken­nus­mes­ta­ri­kou­lu­tuk­sen – aloi­tus­pai­kat haet­ta­vak­si ke­vääl­lä 2021

27.07.2020 09:55 0
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuneita

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta val­mis­tu­nei­ta

30.06.2020 10:07 0
Tilaajille
Virtuaalitodellisuudesta lisäarvoa matkailulle ja kulttuurille - Vanhan Sallan historialliselle hautausmaalle pääsee pian virtuaalivierailulle

Vir­tuaa­li­to­del­li­suu­des­ta li­sä­ar­voa mat­kai­lul­le ja kult­tuu­ril­le - Vanhan Sallan his­to­rial­li­sel­le hau­taus­maal­le pääsee pian vir­tuaa­li­vie­rai­lul­le

21.06.2020 18:00 0
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoululle 115 uutta aloituspaikkaa ensi syksyksi – Lisäpaikat kohdennetaan kasvaville aloille

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lul­le 115 uutta aloi­tus­paik­kaa ensi syk­syk­si – Li­sä­pai­kat koh­den­ne­taan kas­va­vil­le aloille

17.06.2020 07:00 1
Tilaajille
Lapin korkeakoulut selvisivät koronakeväästä yllättävän vähin vaurioin – "Yhdessä yössä käännettiin etätyövaihde päälle"

Lapin kor­kea­kou­lut sel­vi­si­vät ko­ro­na­ke­vääs­tä yl­lät­tä­vän vähin vau­rioin – "Yh­des­sä yössä kään­net­tiin etä­työ­vaih­de päälle"

16.06.2020 19:30 2
Tilaajille
Kesäopinnot ovat joutilaaksi jääneen opiskelijan pelastus – tänä kesänä ne järjestetään verkossa

Ke­sä­opin­not ovat jou­ti­laak­si jääneen opis­ke­li­jan pe­las­tus – tänä kesänä ne jär­jes­te­tään ver­kos­sa

12.06.2020 16:44 0
Tilaajille
Uusi jääkiekkovalmentajakoulutus alkaa syksyllä Rovaniemellä

Uusi jää­kiek­ko­val­men­ta­ja­kou­lu­tus alkaa syk­syl­lä Ro­va­nie­mel­lä

20.05.2020 10:25 0
Tilaajille
Koronakeväänä ammattiin valmistuvalle ei välttämättä ole heti tarjolla oman alan töitä

Ko­ro­na­ke­vää­nä am­mat­tiin val­mis­tu­val­le ei vält­tä­mät­tä ole heti tar­jol­la oman alan töitä

05.05.2020 09:50 0
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulusta huhtikuussa 2020 valmistuneita

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lus­ta huh­ti­kuus­sa 2020 val­mis­tu­nei­ta

30.04.2020 08:00 0

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu ei peri avoimen am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­ja­mak­su­ja lo­mau­te­tuil­ta tai työt­tö­mil­tä

03.04.2020 14:51 0
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulun hakijamäärä kasvoi 34 prosenttia viime vuodesta

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lun ha­ki­ja­mää­rä kasvoi 34 pro­sent­tia viime vuo­des­ta

02.04.2020 17:57 0
Tilaajille
Korkeakoulujen pääsykokeet järjestetään normaalisti ja ajallaan – myös etäkokeiden mahdollisuutta punnitaan

Kor­kea­kou­lu­jen pää­sy­ko­keet jär­jes­te­tään nor­maa­lis­ti ja ajal­laan – myös etä­ko­kei­den mah­dol­li­suut­ta pun­ni­taan

31.03.2020 18:45 0
Tilaajille
Lapin ammattikorkeakoulu lainaa keskussairaaloille sairaalalaitteita ja -tarvikkeita – LKS jo saanut hengityskoneen, desinfektioaineita, lämmityslaitteita ja suojamaskeja

Lapin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu lainaa kes­kus­sai­raa­loil­le sai­raa­la­lait­tei­ta ja -tar­vik­kei­ta – LKS jo saanut hen­gi­tys­ko­neen, de­sin­fek­tioai­nei­ta, läm­mi­tys­lait­tei­ta ja suo­ja­mas­ke­ja

27.03.2020 14:34 0
Tilaajille
Lapissa oppilaitokset hyppäävät etäopetukseen kovin eri lähtötasoilta – Opiskelijoiden valmistuminen voi viivästyä, koska kaikkea ei voi hoitaa etänä

Lapissa op­pi­lai­tok­set hyp­pää­vät etä­ope­tuk­seen kovin eri läh­tö­ta­soil­ta – Opis­ke­li­joi­den val­mis­tu­mi­nen voi vii­väs­tyä, koska kaikkea ei voi hoitaa etänä

16.03.2020 20:16 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Opis­ke­lu ja urheilu on voitava yh­dis­tää kor­kea­kou­luis­sa

14.03.2020 05:10 0
Tilaajille
Rovaniemen oppilaitokset peruivat ulkomaanmatkat ja -vierailut, Lapin yliopisto ei järjestä yli sadan henkilön tilaisuuksia

Ro­va­nie­men op­pi­lai­tok­set pe­rui­vat ul­ko­maan­mat­kat ja -vie­rai­lut, Lapin yli­opis­to ei jär­jes­tä yli sadan hen­ki­lön ti­lai­suuk­sia

12.03.2020 10:25 0
Tilaajille
Säästetäänkö me itsemme hengiltä?
Kolumni Liisa Holmberg

Sääs­te­tään­kö me itsemme hen­gil­tä?

03.03.2020 07:00 0
Tilaajille