Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Korkealentoa
Korkealentoa: Harjoitteluista elinvoimaa Rovaniemelle – toivottavasti myös elinkeinoelämä tarttuu haasteeseen
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Har­joit­te­luis­ta elin­voi­maa Ro­va­nie­mel­le – toi­vot­ta­vas­ti myös elin­kei­no­elä­mä tarttuu haas­tee­seen

06.04.2023 16:46
Korkealentoa: Metsää, metalleja, matkailua – ja me-henkeä vastakkainasettelun sijaan?
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Metsää, me­tal­le­ja, mat­kai­lua – ja me-hen­keä vas­tak­kain­aset­te­lun sijaan?

30.03.2023 16:10
Korkealentoa: Mikä on Sinun sosiaalinen kädenjälkesi?
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Mikä on Sinun so­siaa­li­nen kä­den­jäl­ke­si?

22.03.2023 15:41
Korkealentoa: Teknologian tutkimusta – ihmistä unohtamatta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­kea­len­toa: Tek­no­lo­gian tut­ki­mus­ta – ihmistä unoh­ta­mat­ta

22.03.2023 14:50
Korkealentoa: Epävarmat ajat näkyvät myös opiskelijoiden arjessa
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Epä­var­mat ajat näkyvät myös opis­ke­li­joi­den arjessa

10.03.2023 09:47
Korkealentoa: Rovaniemestä koti kansainvälisille osaajille –  korkeakoulujen, kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyön tulee olla jatkuvaa ja aktiivista
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Ro­va­nie­mes­tä koti kan­sain­vä­li­sil­le osaa­jil­le –  kor­kea­kou­lu­jen, kau­pun­gin ja elin­kei­no­elä­män yh­teis­työn tulee olla jat­ku­vaa ja ak­tii­vis­ta

06.03.2023 15:53 1
Korkealentoa: Toteutui sotatila, pandemia ja some-hype – matkailun tulevaisuus voi olla utopistisiakin skenaarioita ihmeellisempi
Kolumni

Kor­kea­len­toa: To­teu­tui so­ta­ti­la, pan­de­mia ja so­me-hy­pe – mat­kai­lun tu­le­vai­suus voi olla uto­pis­ti­sia­kin ske­naa­rioi­ta ih­meel­li­sem­pi

17.02.2023 11:38
Korkealentoa: Kestävää kasvua osaamisesta – yli puolet Lapin yrityksistä on kokenut rekrytointiongelmia
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Kes­tä­vää kasvua osaa­mi­ses­ta – yli puolet Lapin yri­tyk­sis­tä on kokenut rek­ry­toin­ti­on­gel­mia

08.02.2023 15:40
Korkealentoa: Saamen kielet elävät kaupungeissa – ne ovat uhanalaisia, mutta elinvoimaisia tulevaisuuden kieliä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kor­kea­len­toa: Saamen kielet elävät kau­pun­geis­sa – ne ovat uha­na­lai­sia, mutta elin­voi­mai­sia tu­le­vai­suu­den kieliä

06.02.2023 06:13
Tilaajille
Korkealentoa: Yhteistyötä ihmisen kokoisessa yliopistokaupungissa
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Yh­teis­työ­tä ihmisen ko­koi­ses­sa yli­opis­to­kau­pun­gis­sa

30.01.2023 11:04
Tilaajille
Korkealentoa: Onneksi on Arktikum – sen rakentaneet Suomi ja Rovaniemi olivat aikaansa edellä
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Onneksi on Ark­ti­kum – sen ra­ken­ta­neet Suomi ja Ro­va­nie­mi olivat ai­kaan­sa edellä

19.01.2023 09:56 1
Tilaajille
Korkealentoa: Laadulla osaajia – korkeakoulujen rahoituksen tulee nousta samassa suhteessa aloituspaikkojen kanssa
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Laa­dul­la osaajia – kor­kea­kou­lu­jen ra­hoi­tuk­sen tulee nousta samassa suh­tees­sa aloi­tus­paik­ko­jen kanssa

15.01.2023 13:28
Tilaajille
Korkealentoa: Lapin luonto ei riitä pitovoimaksi – arktisuus on paljon muutakin kuin kaunista luontoa
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Lapin luonto ei riitä pi­to­voi­mak­si – ark­ti­suus on paljon muu­ta­kin kuin kau­nis­ta luontoa

10.01.2023 12:53
Tilaajille