Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kolumni

Kor­kea­len­toa: Epä­var­mat ajat näkyvät myös opis­ke­li­joi­den arjessa

Viljo Vuorimäki on Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja. Uuden Rovaniemen Korkealentoa-palstalla vierailee kolumnisteja Lapin yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta.
Viljo Vuorimäki on Lapin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja. Uuden Rovaniemen Korkealentoa-palstalla vierailee kolumnisteja Lapin yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta.
Korkealentoa

Muuttunut yhteiskunnallinen ilmapiiri ja epävarmuus näkyvät myös opiskelijoiden elämässä, esimerkiksi inflaation kallistamana ruokakaupan laskuna. Tänä keväänä käytävät eduskuntavaalit tulevat kuvaamaan seuraavan neljän vuoden suunnan.

Korkeakoulupoliittinen tavoite siitä, että 50 prosentilla suomalaisista olisi korkeakoulututkinto on päämäärä, joka päätöksentekijöiden tulee ottaa huomioon. Varmemman tulevaisuuden luomiseksi meidän täytyy panostaa suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustaan eli maksuttomaan ja laadukkaaseen koulutusjärjestelmään aina peruskoulusta yliopistoon.

Ylioppilaskuntien tavoitteena näissä vaaleissa on opiskelijoiden toimeentulon turvaaminen, johon taloudellisen varmuuden lisäksi kuuluu hyvien opiskeluolosuhteiden ja henkisen kantokyvyn varmistaminen. Konkreettisia toimia tämän toteutumiseen on opintolainalle asettava korkokatto ja opintotukikuukausien määrän lisääminen.

Kuten Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) eduskuntavaalikampanja toteaa, opiskelijat on nostettava pois köyhyysrajalta. Näin voimme taata oikeudenmukaisen ja turvallisen tulevaisuuden jokaiselle opiskelijalle. Tarkemmin vaadimme, että toimeentuloa parannetaan nostamalla opintotukea sadalla eurolla.

Toimeentulon lisäksi on huomioitava kansainvälistymisen merkitys niin opintojen kuin työllistymisenkin kannalta. Tulevaisuudessa myös Lappi tarvitsee lisää maahanmuuttoa ja kansainvälisiä osaajia. Kasvavaan työvoimapulaan löytyy ratkaisuja työ- ja opiskeluperäisestä maahanmuutosta. Helpottamalla integroimista saamme osaavia opiskelijoilta, tutkijoita ja työntekijöitä jäämään Suomeen.

Yksi tärkeä tavoite on myös ratkaista mielenterveyskriisi, jonka vaikutukset näkyvät jo nyt työelämässä esimerkiksi työvuosien ja verotulojen menetyksenä. Tarvitsemme tulevalla hallituskaudella terapiatakuun kaltaisia toimenpiteitä. Lisäksi on varmistettava, että Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) rahoitus vastaa palvelunkysyntään ja lainsäädännön muutoksiin, jotta hoidontarpeen kasvaessa resurssit riittävät siihen.

Tarvitsemme tulevalla hallituskaudella terapiatakuun kaltaisia toimenpiteitä.

Kestävä kehitys on sukupolvikysymys ja oleellinen osa tulevaisuuden turvaamista. Suomen tulee toimia puhtaamman ja kestävämmän maailman puolesta ilmastonmuutoksen ja luontokadon uhatessa elämämme edellytyksiä. Tarvitsemme monipuolista ja laadukasta koulutusta ollaksemme edelläkävijöitä ympäristönkriisien torjumisessa ja ollaksemme hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Joten oman potentiaalimme parantaminen ei tapahdu koulutuksesta leikkaamalla!