Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­koe­ro­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

opintotuki
Lähes ilmaisena mainostetusta lainasta muodostui tuhansille opintovelallisille riippakivi – jopa korkojen maksu aiheuttaa ongelmia

Lähes il­mai­se­na mai­nos­te­tus­ta lai­nas­ta muo­dos­tui tu­han­sil­le opin­to­ve­lal­li­sil­le riip­pa­ki­vi – jopa kor­ko­jen maksu ai­heut­taa on­gel­mia

30.09.2023 14:46 11
Korkealentoa: Epävarmat ajat näkyvät myös opiskelijoiden arjessa
Kolumni

Kor­kea­len­toa: Epä­var­mat ajat näkyvät myös opis­ke­li­joi­den arjessa

10.03.2023 09:47
Opintotuen tulorajat nousevat vuodenvaihteessa 50 prosentilla vuoden 2021 tasosta

Opin­to­tuen tu­lo­ra­jat nou­se­vat vuo­den­vaih­tees­sa 50 pro­sen­til­la vuoden 2021 tasosta

31.10.2022 17:00
Opiskelijajärjestöjen johtajat tyrmäävät hallituksen väläyttämän hyvityksen töistä muuttotappioalueella – "Opiskelijoille mieluummin tukea arkeen"

Opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen joh­ta­jat tyr­mää­vät hal­li­tuk­sen vä­läyt­tä­män hy­vi­tyk­sen töistä muut­to­tap­pio­alueel­la – "O­pis­ke­li­joil­le mie­luum­min tukea arkeen"

11.08.2022 16:53 1
Tilaajille
Opintotuen vuositulorajat nousevat ensi vuodeksi 25 prosentilla – Katso tästä, miten Kelan etuudet muuttuvat vuonna 2022

Opin­to­tuen vuo­si­tu­lo­ra­jat nou­se­vat ensi vuo­dek­si 25 pro­sen­til­la – Katso tästä, miten Kelan etuudet muut­tu­vat vuonna 2022

30.12.2021 09:53
Opintotukeen vaikuttavia opiskelijan omia tulorajoja korotetaan määräaikaisesti

Opin­to­tu­keen vai­kut­ta­via opis­ke­li­jan omia tu­lo­ra­jo­ja ko­ro­te­taan mää­rä­ai­kai­ses­ti

11.11.2021 14:18
Tilaajille
Opiskelijoiden tulorajaa aiotaan nostaa, mutta se on laiha lohtu Lapin matkailulle – varsinkin kun ministeriö uhkaa jatkaa matkustusrajoituksia

Opis­ke­li­joi­den tu­lo­ra­jaa aiotaan nostaa, mutta se on laiha lohtu Lapin mat­kai­lul­le – var­sin­kin kun mi­nis­te­riö uhkaa jatkaa mat­kus­tus­ra­joi­tuk­sia

10.09.2021 16:09 1
Tilaajille
"Toiset joutuvat elämään ja sairastamaan lainan turvin, mutta osa sijoittaa opintolainansa" – opiskelija Aaron Taskisen ruokabudjetti oli pienimmillään 30 euroa kuussa

"Toiset jou­tu­vat elämään ja sai­ras­ta­maan lainan turvin, mutta osa si­joit­taa opin­to­lai­nan­sa" – opis­ke­li­ja Aaron Tas­ki­sen ruo­ka­bud­jet­ti oli pie­nim­mil­lään 30 euroa kuussa

31.08.2021 21:05 1
Tilaajille
Korona sai Johanna Tähden hakemaan opintotukiaikaansa jatkoa – Kelalle tulleiden hakemusten määrä kasvoi huomattavasti

Korona sai Johanna Tähden ha­ke­maan opin­to­tu­ki­ai­kaan­sa jatkoa – Kelalle tul­lei­den ha­ke­mus­ten määrä kasvoi huo­mat­ta­vas­ti

19.08.2021 18:30 1
Tilaajille
Saako Lappiin muuttava osaaja opintolainansa anteeksi? – Ministeri käynnistää selvityksen opintotuen alueellisen lainahyvityksen käyttöönotosta

Saako Lappiin muut­ta­va osaaja opin­to­lainan­sa an­teek­si? – Mi­nis­te­ri käyn­nis­tää sel­vi­tyk­sen opin­to­tuen alueel­li­sen lai­na­hy­vi­tyk­sen käyt­töön­otos­ta

28.11.2020 11:15
Tilaajille
Korkeakouluopiskelijoiden opintojen edistymisen seurantaa lievennetään kertaluonteisesti poikkeustilanteen vuoksi

Kor­kea­kou­lu­opis­ke­li­joi­den opin­to­jen edis­ty­mi­sen seu­ran­taa lie­ven­ne­tään ker­ta­luon­tei­ses­ti poik­keus­ti­lan­teen vuoksi

20.08.2020 21:40
Tilaajille