Annika Saarikko
Kuukausi

Antti Kur­vi­nen on uusi tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri – Saa­rik­ko siirtyy val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si

26.05.2021 10:39 4
Pääkirjoitus

Lappi tar­vit­see oman mi­nis­te­rin ja sopivia eh­dok­kai­ta­kin löytyy

24.05.2021 14:42 20
Tilaajille

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­rik­si noussut Annika Saa­rik­ko: "Aiem­min kes­kus­taan oli tunkua, nyt kaikki menevät lai­doil­le"

22.05.2021 17:14 16
Tilaajille

Kes­kus­tan Pe­rä­poh­jo­lan ja Lapin piirit eh­dot­ta­vat Katri Kul­mu­nia seu­raa­vak­si tiede- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­rik­si

23.05.2021 13:13 10
Tilaajille

MT: Matti Van­ha­nen luopuu val­tio­va­rain­mi­nis­te­rin pai­kas­ta ensi vii­kol­la

22.05.2021 10:49 3
Vanhemmat

Kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Saa­rik­ko 110 mil­joo­nan euron työl­li­syys­toi­mis­ta: "Työt­tö­myys­tur­vaan puut­tu­mis­ta ei voida sulkea pois"

13.05.2021 18:30 9
Tilaajille
Pääkirjoitus

Hal­li­tus­krii­si on tällä erää ohi, mutta vai­keuk­sia on luvassa jat­kos­sa­kin

28.04.2021 20:00 9
Tilaajille

Annika Saa­rik­ko: Hal­li­tuk­sen si­säi­nen tilanne on vakava

24.04.2021 13:07 14

Saa­rik­ko puo­lue­val­tuus­tos­sa: Hyvä ta­lou­den­pi­to hal­li­tuk­sen tärkein tehtävä

24.04.2021 11:52 5

Saa­rik­ko: Turpeen käyttö vä­hen­ty­nyt liian no­peas­ti, siir­ty­mää hel­po­tet­ta­va

18.04.2021 13:15 16
Pääkirjoitus

Kes­kus­ta näyttää ka­dot­ta­neen it­se­luot­ta­muk­sen­sa ja val­mis­tau­tuu hä­viä­mään kun­ta­vaa­lit

02.02.2021 06:00 7
Tilaajille

Saa­ri­kol­ta kirpeä heitto pe­rus­suo­ma­lai­sil­le väi­te­tys­tä ai­vo­pe­sus­ta – En voi sietää aja­tus­ta siitä, että opet­ta­jien ylle hei­te­tään varjo am­mat­ti­tai­don puut­tees­ta.

21.01.2021 11:53 2

Kes­kus­tan Annika Saa­ri­kon ja vih­rei­den Maria Ohi­sa­lon välinen "ilmaa puh­dis­ta­va" ta­paa­mi­nen lyk­kään­ty­mäs­sä

04.01.2021 16:17 2

Joka toinen pe­rus­kou­lu­lai­nen ha­luai­si uuden har­ras­tuk­sen kou­lu­päi­vän yh­tey­teen – Suomen malli käyn­nis­tyy al­ku­vuon­na

17.12.2020 11:45

Saa­rik­ko Va­paa­vuo­ren maa­lit­ta­mis­pu­heis­ta: Poik­keuk­sel­li­sen kova syytös

29.11.2020 17:15

Saako Lappiin muut­ta­va osaaja opin­to­lainan­sa an­teek­si? – Mi­nis­te­ri käyn­nis­tää sel­vi­tyk­sen opin­to­tuen alueel­li­sen lai­na­hy­vi­tyk­sen käyt­töön­otos­ta

28.11.2020 11:15
Tilaajille

Mi­nis­te­ri Saa­rik­ko MT:ssä: Olym­pia­ur­hei­lua odottaa niuk­kuu­den aika

18.11.2020 10:19 1
Tilaajille

Hal­la-ahon ja Saa­ri­kon välillä alkaa ki­pi­nöi­dä – maa­seu­dun äänistä käydään rai­vo­kas­ta taistoa kun­ta­vaa­lien lä­hes­tyes­sä

19.10.2020 11:46
Kolumni

Nyt on jotain, mitä odottaa

29.09.2020 06:00
Tilaajille

Nä­kö­kul­ma: Saa­rik­ko joutuu se­los­ta­maan kes­kus­tan sy­dän­mail­le iskevää tur­ve­pää­tös­tä vielä pitkään

18.09.2020 18:00 1