Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kolumni

Mitä po­lii­tik­ko ajat­te­lee lap­pa­lai­nen-sa­nas­ta? – Vas­tauk­sel­la on mer­ki­tys­tä saa­me­lais­ten kan­nal­ta

-
Kuva: Jussi Pohjavirta

Pitäisikö sdp:n puheenjohtajan, pääministeri Sanna Marinin tietää, että saamelaiset kokevat lappalainen-sanan halventavaksi? Entä keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Annika Saarikon?

Viime viikolla kysyin sekä Marinilta että Saarikolta, mitä heille tulee mieleen lappalainen-sanasta. Kysymys oli osa puoluejohtajien haastattelusarjaa ja sen Viisi nopeaa -osiota. Puheenjohtajien vastaukset osioon on kuvattu videolle ja julkaistu Lapin Kansan verkkosivuilla.

Katso videojuttu: Viisi nopeaa kysymystä Sanna Marinille

Katso videojuttu: Viisi nopeaa kysymystä Annika Saarikolle

Lappalainen-sanasta tuli toimitukseen lukijapalautetta heti, kun Marinin haastattelu oli julkaistu. Palautteen antajan mielestä lehdeltä oli harkitsematonta valita haastatteluun vanhentunut ja saamelaisia halventava ilmaus.

Lappalainen-sanan konnotaatiot ovat tietysti toimituksen tiedossa eikä sanaa käytetä lehdessä viittaamassa saamelaisiin. Viime aikoina sana on kuitenkin ollut paljon esillä saamelaiskäräjälain uudistuksen yhteydessä, sillä yhtä lain kiistellyistä kohdista nimitetään lappalaispykäläksi.

Lakiuudistuksessa pykälä olisi poistettu, mutta muun muassa keskustan mielestä pykälän poistaminen syrjisi osaa itsensä saamelaisiksi mieltävistä.

Sana valittiin mukaan Marinin ja Saarikon haastatteluun, koska sen kautta haluttiin tuoda esiin heidän tietämystään ja ymmärrystään saamelaisasioista. Molemmat olivat keskeisiä vaikuttajia saamelaiskäräjälain käsittelyssä. Marin pyrki viemään lakiuudistusta eteenpäin, ja Saarikko puolestaan kritisoi uudistuksen keskeisiä osia.

Mitä puoluejohtajat sitten ajattelivat lappalainen-sanasta? Marinille lappalainen on "pohjoisessa asuva henkilö". Saarikolle lappalainen toi mieleen sanat "perinteet, juuret, alkuperäisyys".

Marinin vastausta voi tulkita niin, että hän pitää lappalaista lappilaisen synonyymina kuten niin monet suomalaiset.

Saarikon vastaus jää moniselitteisemmäksi. Viittaako hän sanalla juuri niihin metsälappalaisiksi tai metsäsaamelaisiksi itsensä mieltäviin, jotka saamelaiskäräjälain uudistuksessa menettäisivät saamelaisstatuksensa?

Saamelaiskäräjälain uudistuksen yhteydessä tuli esille, että monet kansanedustajat tietävät saamelaisista aivan liian vähän. Tässäkin he edustavat Suomen kansaa, jonka kuva saamelaisista on yleisesti ottaen hyvin kapea.

Tietämättömyys luo aina pohjaa ennakkoluuloille ja myös välinpitämättömyydelle. Mitä väliä on yhdellä kirjaimella lappalaisen ja lappilaisen välillä, ihmeteltiin Twitterissäkin.

Saamelaiset itse ovat aina nimittäneet itseään saamelaisiksi. Heille on merkitystä sillä, miten heidän kansaansa kutsutaan, ja ennen kaikkea sillä, että he saavat itse määritellä, ketä heidän kansaansa kuuluu.

Kirjoittaja on toimittaja.