Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Puolueiden puheenjohtajat
Kuukausi
Suomeen tarvitaan arktisen sodankäynnin keskus, sanoo kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo – "Lappi on maailman trendien ja tarpeiden huipulla"

Suomeen tar­vi­taan ark­ti­sen so­dan­käyn­nin keskus, sanoo ko­koo­muk­sen pu­heen­joh­ta­ja Petteri Orpo – "Lappi on maail­man tren­dien ja tar­pei­den hui­pul­la"

17.03.2023 18:00 19
Tilaajille
Mitä poliitikko ajattelee lappalainen-sanasta? – Vastauksella on merkitystä saamelaisten kannalta
Kolumni

Mitä po­lii­tik­ko ajat­te­lee lap­pa­lai­nen-sa­nas­ta? – Vas­tauk­sel­la on mer­ki­tys­tä saa­me­lais­ten kan­nal­ta

15.03.2023 06:00 25
Annika Saarikko, mitä sinulle tulee mieleen sanasta emäntä? – keskustan puheenjohtaja vastaa viiteen nopeaan kysymykseen

Annika Saa­rik­ko, mitä sinulle tulee mieleen sanasta emäntä? – kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja vastaa viiteen nopeaan ky­sy­myk­seen

10.03.2023 20:30
Metsä ei ole joko tai vaan sekä että, sanoo keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko – vastakkainasettelu ei Saarikon mielestä kerro suomalaisten todellisesta metsäsuhteesta

Metsä ei ole joko tai vaan sekä että, sanoo kes­kus­tan pu­heen­joh­ta­ja Annika Saa­rik­ko – vas­tak­kain­aset­te­lu ei Saa­ri­kon mie­les­tä kerro suo­ma­lais­ten to­del­li­ses­ta met­sä­suh­tees­ta

11.03.2023 09:58 8
Tilaajille
Sanna Marin, mitä sinulle tulee mieleen sanasta Instagram? – sdp:n puheenjohtaja vastaa viiteen nopeaan kysymykseen

Sanna Marin, mitä sinulle tulee mieleen sanasta Ins­tag­ram? – sdp:n pu­heen­joh­ta­ja vastaa viiteen nopeaan ky­sy­myk­seen

10.03.2023 05:00
"Ei ollenkaan huono", sanoo sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin Lapin tulevaisuuden näkymästä – hän edistäisi pikaisesti ratayhteyttä Kolarin kautta Ruotsiin

"Ei ol­len­kaan huono", sanoo sdp:n pu­heen­joh­ta­ja Sanna Marin Lapin tu­le­vai­suu­den nä­ky­mäs­tä – hän edis­täi­si pi­kai­ses­ti ra­ta­yh­teyt­tä Kolarin kautta Ruot­siin

10.03.2023 05:00 32
Tilaajille
Vanhemmat
Nyt on jotain, mitä odottaa
Kolumni

Nyt on jotain, mitä odottaa

29.09.2020 06:00
Tilaajille
Orpo valittiin kolmannelle kaudelle Porissa – Orpoa motivoi maan asioiden nykyinen vastuuton hoito

Orpo va­lit­tiin kol­man­nel­le kau­del­le Porissa – Orpoa motivoi maan asioi­den ny­kyi­nen vas­tuu­ton hoito

05.09.2020 11:50
Vasemmistoliitto äänestää varapuheenjohtajista ja puoluesihteeristä – Ydinvoimasta ja päihdepolitiikasta tulee vääntöä puoluekokouksessa

Va­sem­mis­to­liit­to ää­nes­tää va­ra­pu­heen­joh­ta­jis­ta ja puo­lue­sih­tee­ris­tä – Ydin­voi­mas­ta ja päih­de­po­li­tii­kas­ta tulee vääntöä puo­lue­ko­kouk­ses­sa

14.11.2019 06:00