Kokoomus
Viimeisin 4 tuntia
Ko­koo­mus: Kaikki mah­dol­li­set po­lii­sin voi­ma­va­rat käyt­töön, että Vas­taa­mon tie­to­mur­to saadaan sel­vi­tet­tyä – Hal­la-aho: "Ki­ris­tyk­seen ei pidä koskaan suos­tua"

Ko­koo­mus: Kaikki mah­dol­li­set po­lii­sin voi­ma­va­rat käyt­töön, että Vas­taa­mon tie­to­mur­to saadaan sel­vi­tet­tyä – Hal­la-aho: "Ki­ris­tyk­seen ei pidä koskaan suos­tua"

11:04 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kokoomuksen tärkein lääke liikenteen päästöjen vähentämiseen: Autovero pois asteittain neljässä vuodessa

Ko­koo­muk­sen tärkein lääke lii­ken­teen pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­seen: Au­to­ve­ro pois as­teit­tain nel­jäs­sä vuo­des­sa

23.10.2020 13:58 1
Lukijalta Mielipide Hannu Ovaskainen

Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­muk­sen har­ha­lau­kauk­sia

20.10.2020 05:00 1
Tilaajille
Kokoomus tykittää rajusti maskeihin sotkeutunutta Kiurua: Kotimaiselle teollisuudelle annettiin väärä viesti, paras tieto pidettiin pimennossa, pikatestejä ei huolittu

Ko­koo­mus ty­kit­tää rajusti mas­kei­hin sot­keu­tu­nut­ta Kiurua: Ko­ti­mai­sel­le teol­li­suu­del­le an­net­tiin väärä viesti, paras tieto pi­det­tiin pi­men­nos­sa, pi­ka­tes­te­jä ei huo­lit­tu

14.10.2020 12:51 0
Heikki Autto pyrki ja pääsi kokoomuksen puoluevaltuuston johtoon – "Puolueen toiseksi tärkein tehtävä heti puheenjohtajan jälkeen"

Heikki Autto pyrki ja pääsi ko­koo­muk­sen puo­lue­val­tuus­ton johtoon – "Puo­lueen toi­sek­si tärkein tehtävä heti pu­heen­joh­ta­jan jäl­keen"

10.09.2020 12:40 0
Orpo valittiin kolmannelle kaudelle Porissa – Orpoa motivoi maan asioiden nykyinen vastuuton hoito

Orpo va­lit­tiin kol­man­nel­le kau­del­le Porissa – Orpoa motivoi maan asioi­den ny­kyi­nen vas­tuu­ton hoito

05.09.2020 11:50 0
Kokoomuksen mielestä keskustan pitää jättää hallitus, jos työllisyystoimissa ei tehdä ryhtiliikettä

Ko­koo­muk­sen mie­les­tä kes­kus­tan pitää jättää hal­li­tus, jos työl­li­syys­toi­mis­sa ei tehdä ryh­ti­lii­ket­tä

04.09.2020 17:12 0
Kokoomuksen Petteri Orpo näyttäisi vihreää valoa tilauslennoille – "Se voi olla turvallinen tapa pitää Lapin matkailu hengissä"

Ko­koo­muk­sen Petteri Orpo näyt­täi­si vihreää valoa ti­laus­len­noil­le – "Se voi olla tur­val­li­nen tapa pitää Lapin mat­kai­lu hen­gis­sä"

25.08.2020 06:30 2
Tilaajille
Eduskuntaryhmien kokoontumiset käynnistivät hallituksen pienpuolueiden syksyn: vasemmistoliitto torppasi sosiaaliturvan leikkaukset

Edus­kun­ta­ryh­mien ko­koon­tu­mi­set käyn­nis­ti­vät hal­li­tuk­sen pien­puo­luei­den syksyn: va­sem­mis­to­liit­to torp­pa­si so­siaa­li­tur­van leik­kauk­set

20.08.2020 19:24 0
Kokoomuksen työllisyyspaketti: Rahaministeriön ideat käyttöön, paikallinen sopiminen työpaikoille ja superkotitalousvähennys

Ko­koo­muk­sen työl­li­syys­pa­ket­ti: Ra­ha­mi­nis­te­riön ideat käyt­töön, pai­kal­li­nen so­pi­mi­nen työ­pai­koil­le ja su­per­ko­ti­ta­lous­vä­hen­nys

19.08.2020 10:41 1
Kokoomus lupaa esitellä, miten 100 000 työpaikkaa syntyy – korona ei ole Orpon mukaan syy lykätä päätöksiä

Ko­koo­mus lupaa esi­tel­lä, miten 100 000 työ­paik­kaa syntyy – korona ei ole Orpon mukaan syy lykätä pää­tök­siä

18.08.2020 11:20 1
Lapin kokoomus vaatii, että maakunnassa on jatkossakin oltava kaksi päivystävää keskussairaalaa

Lapin ko­koo­mus vaatii, että maa­kun­nas­sa on jat­kos­sa­kin oltava kaksi päi­vys­tä­vää kes­kus­sai­raa­laa

17.08.2020 14:37 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Esko Fält

Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­mus se­kai­sin Ro­va­nie­mel­lä

29.06.2020 09:48 0
Tilaajille
Syksyllä jännätään varapuheenjohtajien kilvoittelua – sdp:llä kiihkeä palikoiden asettelu maakunnissa

Syk­syl­lä jän­nä­tään va­ra­pu­heen­joh­ta­jien kil­voit­te­lua – sdp:llä kiihkeä pa­li­koi­den aset­te­lu maa­kun­nis­sa

22.06.2020 19:00 0
Oppositio arvostelee: Sote-uudistusta valmisteltu suljetuin ovin – edes valiokuntaa ei ole informoitu

Op­po­si­tio ar­vos­te­lee: So­te-uu­dis­tus­ta val­mis­tel­tu sul­je­tuin ovin – edes va­lio­kun­taa ei ole in­for­moi­tu

05.06.2020 15:29 1
Perussuomalaiset vihjailivat euroerosta, kokoomus ahdisti EU-yhteisvastuulinjasta - Eurooppa-ministerin vastaus: "Kalman katkuisia kaikuja"

Pe­rus­suo­ma­lai­set vih­jai­li­vat eu­roe­ros­ta, ko­koo­mus ahdisti EU-yh­teis­vas­tuu­lin­jas­ta - Eu­roop­pa-mi­nis­te­rin vas­taus: "Kalman kat­kui­sia kai­ku­ja"

14.05.2020 19:19 1
Tilaajille
Matti Henttunen palaa juurilleen – siirtyy kokoomuksesta takaisin perussuomalaisiin

Matti Hent­tu­nen palaa juu­ril­leen – siirtyy ko­koo­muk­ses­ta ta­kai­sin pe­rus­suo­ma­lai­siin

29.04.2020 20:50 0
Tilaajille
Matti Henttunen lähtee Rovaniemen kokoomuksesta – Luoma: syynä kirjoitukset koronasta ja Airbnb:stä

Matti Hent­tu­nen lähtee Ro­va­nie­men ko­koo­muk­ses­ta – Luoma: syynä kir­joi­tuk­set ko­ro­nas­ta ja Airbnb:s­tä

29.04.2020 15:06 1
Tilaajille
Heikki Autto ei ole sattumalta juuri kokoomuslainen – sukujuuret ylettyvät Ketomellasta menetettyyn Viipuriin

Heikki Autto ei ole sat­tu­mal­ta juuri ko­koo­mus­lai­nen – su­ku­juu­ret ylet­ty­vät Ke­to­mel­las­ta me­ne­tet­tyyn Vii­pu­riin

28.03.2020 08:00 0
Tilaajille
Kokoomuksen Orpo ehdottaa koronan takia satojen miljoonien eurojen tukipakettia: "Epidemian torjunta ei saa jäädä rahasta kiinni"

Ko­koo­muk­sen Orpo eh­dot­taa koronan takia satojen mil­joo­nien eurojen tu­ki­pa­ket­tia: "E­pi­de­mian tor­jun­ta ei saa jäädä rahasta kiinni"

12.03.2020 12:29 0