tapahtumat: Pe­rin­tei­siä juh­lal­li­suuk­sia, tal­vi­uin­tia ja yh­teis­lau­lua – näin it­se­näi­syys­päi­vää vie­te­tään Ro­va­nie­mel­lä

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Juhlapyhä: Lapin Kansa il­mes­tyy it­se­näi­syys­päi­vä­nä vain nä­köis­leh­te­nä ver­kos­sa – seu­raa­va pai­net­tu lehti il­mes­tyy per­jan­tai­na 8.12.

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kansanedustaja Heikki Autto
Heikki Autto: Lapilla on kaikki mahdollisuudet menestyä – jokainen ääni on nyt tärkeä
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: Lapilla on kaikki mah­dol­li­suu­det me­nes­tyä – jo­kai­nen ääni on nyt tärkeä

26.03.2023 06:00
Heikki Autto: Suomi on pelastettava ylivelkaantumiselta
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: Suomi on pe­las­tet­ta­va yli­vel­kaan­tu­mi­sel­ta

22.03.2023 06:00
Heikki Autto: Turvallisuuden varmistaminen on tulevan eduskunnan tärkein tehtävä
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: Tur­val­li­suu­den var­mis­ta­mi­nen on tulevan edus­kun­nan tärkein tehtävä

17.03.2023 06:00
Heikki Autto: Peruskoulu pitää palauttaa rauhalliseksi oppimisen paikaksi
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: Pe­rus­kou­lu pitää pa­laut­taa rau­hal­li­sek­si op­pi­mi­sen pai­kak­si

12.03.2023 06:00
Heikki Autto: On valtavan tärkeää, että Lapin ääni kuuluu eduskunnassa
Mainos Kansanedustaja Heikki Autto

Heikki Autto: On val­ta­van tär­keää, että Lapin ääni kuuluu edus­kun­nas­sa

05.03.2023 06:00