Mainos

Heikki Autto: Lapilla on kaikki mah­dol­li­suu­det me­nes­tyä – jo­kai­nen ääni on nyt tärkeä

Sota Ukrainassa ja suuret kehityskulut maailmalla aiheuttavat Euroopassa katseiden kääntymistä kohti pohjoista. Lapilla on erinomaisia vahvuuksia puolellaan. Niiden kestävä hyödyntäminen vaatii päätöksentekoon kokemuksen tuomaa varmuutta ja viisasta harkintaa, jotta kehitys on Lapille suotuisaa.

”On aivan valtavan tärkeää, että Lapin ääni kuuluu Kokoomuksen isossa eduskuntaryhmässä”, kolmannelle eduskuntakaudelleen ehdolla oleva Heikki Autto korostaa.
”On aivan valtavan tärkeää, että Lapin ääni kuuluu Kokoomuksen isossa eduskuntaryhmässä”, kolmannelle eduskuntakaudelleen ehdolla oleva Heikki Autto korostaa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on laittanut monia asioita Suomen päätöksenteossa uuteen järjestykseen. Nato-jäsenyys on juuri sinetöitymässä Turkin ja Unkarin ratifiointien myötä, mutta monta muutakin asiaa joudutaan pohtimaan kokonaan uusiksi.

– On selvää, että sodan riehuessa Euroopassa maanpuolustuksen, huoltovarmuuden ja vientialojemme kilpailukyvyn tarpeet ovat prioriteeteissä erittäin korkealla. Kaikki nämä ovat omiaan vahvistamaan juuri Lapin merkitystä alkavalla vaalikaudella, Kokoomuksen Heikki Autto toteaa.

Autton mukaan myös Euroopan pyrkimys irtaantua Venäjältä, Kiinasta ja muista autoritäärisistä maista tuotavista strategisista resursseista kuten energiasta ja kaivosmineraaleista avaa Lapin näkökulmasta mielenkiintoisia mahdollisuuksia.

– Nyt todella eletään hetkeä, jossa meiltä kysytään, onko meillä malttia ja viisautta vaurastua, Autto näkee.

Autton mukaan Suomella on kaikki edellytykset pysyä muiden Pohjoismaiden kasvun vauhdissa, mutta se vaatii määrätietoisia toimia, koska viime vuosien talouskehitys Suomessa on kulkenut hyvin eri suuntaan verrattuna esimerkiksi Ruotsiin ja Tanskaan.

– Naapurissakin juuri pohjoinen on keskiössä, kun katsotaan mistä uutta kasvua kestävästi löytyy. Myös Suomen Lapilla on kaikki mahdollisuudet menestyä kun luomme myönteistä ilmapiiriä ja onnistumme hyvin eri elinkeinojen yhteensovittamisessa, Autto toteaa.

Investoinnit tuovat työtä ja toimeentuloa

Kokoomuksen vaaliohjelmassa luvataan, että Suomesta on tulossa hyvää vauhtia puhtaan energian suurvalta. Tämä tarkoittaa monia merkittäviä teollisia investointeja Suomeen, kun yritykset ovat palauttamassa aiemmin maailmalle siirtämäänsä tuotantoaan takaisin Eurooppaan, joka samaan aikaan painii vakavan energiakriisin kanssa. Autton mukaan Suomen pitääkin panostaa nyt monipuoliseen energiapalettiin.

Vaaliveikkauksissa Kokoomuksen Heikki Auttoa pidetään potentiaalisena seuraavana lappilaisministerinä. Autto muistuttaa, että sellaisen mahdollisuuden realisoituminen edellyttää vahvaa vaalitulosta, jonka saavuttamisessa jokainen ääni on tärkeä. Kuvassa Heikki Autto ja Antti Häkkänen esittelevät Kokoomuksen vaaliohjelmaa helmikuussa.
Vaaliveikkauksissa Kokoomuksen Heikki Auttoa pidetään potentiaalisena seuraavana lappilaisministerinä. Autto muistuttaa, että sellaisen mahdollisuuden realisoituminen edellyttää vahvaa vaalitulosta, jonka saavuttamisessa jokainen ääni on tärkeä. Kuvassa Heikki Autto ja Antti Häkkänen esittelevät Kokoomuksen vaaliohjelmaa helmikuussa.

– Tuulivoima ei yksin pidä sähköjärjestelmää pystyssä, vaan tarvitaan investointeja sekä vakaata perusvoimaa tuottavaan ydinvoimaan että sääriippuvaisen tuotannon vaihteluita tasaamaan kykenevään säätövoimaan, jota Lapissakin on jo ennestään paljon vesivoiman muodossa, Autto toteaa.

Autto pitää ilahduttavana uutisena Outokummun suunnitelmia alkaa selvittämään pienydinvoimalan rakentamista Tornion terästehtaan yhteyteen.

– Tällaisen selvitystyön aloittaminen viestittää vahvasta tulevaisuudenuskosta ja sitoutumisesta Tornion tehtaan kehittämiseen. Työpaikat tulevat turvatuiksi pitkälle tulevaisuuteen, Autto näkee.

Tavoitteena pitää olla vakaa ja edullinen sähkön hinta

Autton mukaan sähkönkäyttäjistä on voinut tuntua hyvin ristiriitaiselta, että kuluneena talvena sähkön hinta on ollut hyvin korkea ja sähköpulan vaarasta varoiteltiin, vaikka päättäjät samaan aikaan puhuivat, että Suomi on pian energiantuotannossa eurooppalainen suurvalta, joka tulee houkuttelemaan runsaasti investointeja ja uusia työpaikkoja nimenomaan edullisella energialla.

– Päättäjien vastuulla on huolehtia, että perheillä on varaa pestä pyykit silloin kun pyykkiä tarvitsee pestä, eikä kenenkään pidä sen vuoksi valvoa öitään. Ja saunaankin suomalaisten pitää voida mennä silloin kun siltä tuntuu, eikä vain silloin kun sähkö on erityisen edullista, Autto linjaa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on esittänyt konkreettisia toimenpiteitä, joilla sähkömarkkinoita ja sähköjärjestelmää kehitetään niin, että kotitalouksille ja yrityksille on aina tarjolla kohtuuhintaista sähköä.

– Pörssi on tehokas mekanismi ohjaamaan tuotantoa ja kulutusta, mutta paljon puhuttujen kulutusjoustojen täytyy pääasiassa syntyä järjestelmätasolla esimerkiksi raskaan teollisuuden prosesseissa tai toteuttamalla pumppuvoimaa, jolla edullinen energia saadaan tehokkaasti talteen ja jonka avulla sitten sähkön hintapiikit tasataan pois. Yhteiskunta on epäonnistunut perusinfrastruktuurin ylläpitämisessä, jos tavalliset sähkönkäyttäjät joutuvat arjessaan pohtimaan sähköpörssin toimintaa, Autto näkee.

Suomen huoltovarmuus rakentuu Lapin kautta

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa Kokoomuksen valiokuntavastaavana tällä vaalikaudella toiminut Autto näkee, että Suomen huoltovarmuuden vahvistaminen on välttämätöntä ja ulkomaankaupan osalta se voi tapahtua vain Lapin liikenneyhteyksiä kehittämällä.

– Kotimaista energiantuotantoa ja ruoantuotantoa tulee vahvistaa niin, että olemme kaikissa tilanteissa omavaraisia. Ulkomaankaupan yhteydet täytyy saattaa sellaiseen kuntoon, että pärjäämme myös tilanteessa, jossa Itämeren laivaliikenne syystä tai toisesta häiriintyy.

Suomen ulkomaankaupasta nykyisellään yli 90 prosenttia kulkee laivoilla Itämerta pitkin.

"Ilman Lappia Suomi olisi tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa ihan oikeastikin kuin saari. Meiltä pohjoisesta on kuitenkin yhteydet Ruotsiin ja Norjaan ja ne nousevat tässä ajassa koko maan kannalta arvoon arvaamattomaan", Autto toteaa.
"Ilman Lappia Suomi olisi tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa ihan oikeastikin kuin saari. Meiltä pohjoisesta on kuitenkin yhteydet Ruotsiin ja Norjaan ja ne nousevat tässä ajassa koko maan kannalta arvoon arvaamattomaan", Autto toteaa.

– Kolarin rata tulee sähköistää, Nelostie ja valtatie 21 tulee laittaa sellaiseen kuntoon, että liikenne sujuu turvallisesti, Euroopan unionin sotilaallisen liikkuvuuden edistämisen rahoja tulee käyttää esimerkiksi Rovaniemen ja Sodankylän sekä Kemijärven välisten tieosuuksien parantamiseen, yhdessä Ruotsin ja Norjan kanssa tulee pikaisesti laatia toteuttamiskelpoiset suunnitelmat Jäämeren yhteyden toteuttamisesta, Autto listaa kiireellisiä tie- ja ratahankkeita.

Autton mukaan on hyvä ymmärtää, että siinä missä Lapissa toteutettavat huoltovarmuuden ja maanpuolustuksen kannalta tärkeät hankkeet ovat koko maalle välttämättömiä ja ne on nostettava tulevan hallitusohjelman kärkihankkeiksi, on aiemmissa liikennesuunnitelmissa ollut mukana hankkeita, jotka hyvän sään aikana olisivat voineetkin olla perusteltuja mutta jotka joutuvat nyt uuteen harkintaan.

– On selvää, että jos huoltovarmuuden kannalta välttämättömien investointien jälkeen on olemassa vielä voimavaroja tulee ne ensisijaisesti suunnata olemassa olevien teiden ja ratojen ylläpitämiseen ja parantamiseen. Alempiasteisen tieverkon kunto on esimerkiksi vientiteollisuutemme näkökulmasta aivan välttämättömän tärkeä. Ja tottahan teiden pitää ylipäätään olla hyvässä kunnossa meidän jokaisen arjen turvallisuuden ja sujuvuuden varmistamiseksi, Autto sanoo tulevan liikennepolitiikan perusteista.

Investointeja tarvitaan, jotta rahat riittävät palveluihin

Autton mukaan Kokoomus on rakentanut vaaliohjelmaansa kasvun kaavan, jolla Suomen talous saadaan takaisin kestävään kasvuun.

Kokoomuksen puoluejohto – puheenjohtaja Petteri Orpo, varapuheenjohtajat Anna-Kaisa Ikonen, Elina Valtonen ja Antti Häkkänen sekä puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto esittelemässä Kokoomuksen tavoitteita puolueen vaaliristeilyllä tammikuussa.
Kokoomuksen puoluejohto – puheenjohtaja Petteri Orpo, varapuheenjohtajat Anna-Kaisa Ikonen, Elina Valtonen ja Antti Häkkänen sekä puoluevaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto esittelemässä Kokoomuksen tavoitteita puolueen vaaliristeilyllä tammikuussa.

– Taloutta ei kasvateta siksi että se olisi itseisarvo vaan siksi, että jokaiselle olisi töitä, koululaiset saisivat käydä tulevaisuudessakin maailman parasta peruskoulua, jokainen hoivaa tarvitseva saisi juuri tarvitsemaan palvelua ja eläkkeet olisi varaa maksaa tulevaisuudessakin täysimääräisinä, Autto toteaa.

Autton mukaan Kokoomus haluaa puolustaa Suomea pohjoismaisena hyvinvointiyhteiskuntana, eikä Suomen pidä tyytyä vertailemaan suoriutumistaan eurooppalaiseen keskitasoon.

– Kun katsotaan naapuriin, näyttää siltä, että sielläkin tuleva menestys tulee merkittävältä osin pohjoisesta. Siksi on todella tärkeää, että Suomen päätöksenteossa Lapin ääni kuuluu vahvana, jotta tulevan menestymisen rakentaminen tapahtuu Lapin ihmisten kannalta mahdollisimman suotuisalla tavalla, Heikki Autto sanoo.

Heikki Autto

38-vuotias neljän lapsen isä ja aviomies Rovaniemeltä

Syntynyt Enontekiöllä

Aloittanut yhteiskunnallisen vaikuttamisen jo lukioaikana Muoniossa

Reservin yliluutnantti

Hallintotieteiden maisteri Lapin yliopistosta

Kansallisen Kokoomuksen puoluevaltuuston puheenjohtaja

Kansanedustaja vaalikaudella 2011-2015 ja jälleen 2019 eteenpäin

Ehdolla kolmannelle kaudelle ehdokasnumerolla 88


Lue lisää: www.heikkiautto.fi