Pääkirjoitus: Hy­vin­voin­ti­alue joutuu ha­ke­maan lai­nan­ot­to­val­tuuk­sia val­tiol­ta – se on pe­rus­tel­tu vaa­ti­mus

Kolumni: Hyvä elämä ei ole paikka vaan suunta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kolumni

Kor­kea­len­toa: Metsää, me­tal­le­ja, mat­kai­lua – ja me-hen­keä vas­tak­kain­aset­te­lun sijaan?

Hannu Kähkölä ja Hannele Keränen työskentelevät osaamisaluejohtajina Lapin ammattikorkeakoulussa.
Hannu Kähkölä ja Hannele Keränen työskentelevät osaamisaluejohtajina Lapin ammattikorkeakoulussa.
Korkealentoa

Eduskuntavaalit lähestyvät, ja eri toimijat ovat aktivoituneet julkaisemaan hallitusohjelmatavoitteitaan. Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat, pohjoisen Suomen kaupungit, kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt ja korkeakoulut ovat julkaisseet yhdessä pohjoisen ohjelman, jolla tavoitellaan kasvua, turvallisuutta ja yhteistyötä. Ohjelma painottaa myös rajat ylittävää yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa.

Rajat ylittävän yhteistyön tärkeyden ymmärtää, kun tarkastelee pohjoisen alueen investointipotentiaalia. Pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan investointipotentiaali on yhteensä 160 miljardia euroa. Suurin osa tästä potentiaalista liittyy vihreään siirtymään. Lapilla on väestöosuuttaan paljon suurempi merkitys Suomen viennissä ja kansainvälistymisessä – tavaraviennin lisäksi kansainvälinen matkailu on merkittävää vientikauppaa. Pohjoisen mahdollisuuksien hyödyntäminen on koko Suomen etu.

Pohjoisen Suomen, Ruotsin ja Norjan investointipotentiaali on yhteensä 160 miljardia euroa. Suurin osa tästä potentiaalista liittyy vihreään siirtymään.

Pohjoisen luonnonvarat (mineraalit ja metsät) sekä osaaminen niiden kestävässä hyödyntämisessä ovat vihreän siirtymän avaintekijöitä. Esimerkiksi kaivostoiminta luo ympärilleen laajan arvoketjun; varovaisen arvion mukaan Lapin kaivosyritykset tekevät vuosittain hankintoja Suomesta yli 300 miljoonaa eurolla. Mineraaliklusteri kerrannaisvaikutuksineen on Lapille erityisen tärkeä; sen merkitys tuottavuudelle ja työllisyydelle on suurempi kuin muissa maakunnissa.

Pohjoisen alueen haasteena on kuitenkin muun muassa työvoiman riittämättömyys sekä liikenneinfrastruktuuriin ja sääntelyyn liittyvät pullonkaulat, minkä vuoksi vihreään siirtymään liittyvää potentiaalia on ryhdytty tarkastelemaan laajemmin maarajat ylittävän yhteistyön kautta.

Pohjoinen tarvitsee panostuksia vihreää siirtymää ja digitalisaatiota tukevaan infrastruktuuriin, ihmisten hyvinvointiin, monipuoliseen koulutustarjontaan ja vahvaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Norjassa ja Ruotsissa viesti pohjoisen alueen merkityksestä vihreässä siirtymässä tuntuu kuitenkin tavoittavan päätöksentekijät paremmin kuin Suomessa.

Toivottavasti meiltä lappilaisilta löytyy viisautta äänestää eduskuntaan päättäjiä, joilla on riittävästi me-henkeä ja kykyä tarkastella asioita laaja-alaisesti koko Suomen tulevaisuuden kannalta vastakkainasettelua ja polarisoitumista ruokkivan nurkkakuntaisen nokittelun sijaan.

Uuden Rovaniemen Korkealentoa-palstalla vierailee kolumnisteja Lapin yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta.