Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen ja pal­kan­saa­ja­jär­jes­tö­jen yh­teen­ot­to näyttää väis­tä­mät­tö­mäl­tä, mutta on yhä väl­tet­tä­vis­sä – sel­kä­voi­tos­ta on turha kum­man­kaan haa­veil­la

Kolumni: Hyvä elämä ei ole paikka vaan suunta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kolumni

Kor­kea­len­toa: Har­joit­te­luis­ta elin­voi­maa Ro­va­nie­mel­le – toi­vot­ta­vas­ti myös elin­kei­no­elä­mä tarttuu haas­tee­seen

Laura Horsma on Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Rotkon hallituksen puheenjohtaja. Korkealentoa-palstalla vierailee kolumnisteja Lapin yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta. Juttusarja päättyy tähän.
Laura Horsma on Lapin ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Rotkon hallituksen puheenjohtaja. Korkealentoa-palstalla vierailee kolumnisteja Lapin yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta. Juttusarja päättyy tähän.
Korkealentoa

Korkeakouluopiskelu on tärkeä ajanjakso, jolloin opiskelijat saavat valmiuksia työelämään. Harjoittelut ja työkokemus ovat tärkeä osa opiskelijan ammatillista kehitystä ja auttavat siirtymään koulutuksesta työelämään. Harjoittelupaikkojen saaminen on kuitenkin usein haasteellista, varsinkin pienemmillä paikkakunnilla, mutta myös Rovaniemellä.

Harjoittelupaikkojen tarjoaminen opiskelijoille on tärkeää paitsi opiskelijan ja työnantajan, mutta myös kunnan kannalta. Opiskelijat saavat käytännön kokemusta ja pääsevät soveltamaan oppimiaan taitoja, kun taas yritykset saavat uusia näkökulmia ja tulevaisuudessa osaavia työntekijöitä. Kunta ja maakunta hyötyvät, kun nuoret muodostavat verkostonsa paikallisesti ja jäävät alueelle rakentamaan elämäänsä ja uraansa.

Harjoittelupaikan löytämisen lisäksi tärkeää on harjoittelun sisällön laatu. Monet opiskelijat haluavat hyödyntää harjoittelunsa oppiakseen uutta ja kehittääkseen taitojaan tulevaa työuraa varten. Huono harjoittelukokemus voi johtaa jopa siihen, että opiskelijat menettävät uskonsa oman alan työmahdollisuuksiin tai koko alaan.

Laadukkaan harjoittelun tarjoamista voidaan edistää monin eri tavoin ja tämän tulee olla korkeakoulujen, julkisen sektorin ja elinkeinoelämän yhteisponnistus. Yrityksiä tulisi rohkaista tarjoamaan harjoittelupaikkoja tiedotuksen ja viestinnän keinoin, mutta myös esimerkiksi tarjoamalla taloudellisia kannustimia kesätyösetelin tapaan.

Yrityksiä tulisi rohkaista tarjoamaan harjoittelupaikkoja tiedotuksen ja viestinnän keinoin, mutta myös esimerkiksi tarjoamalla taloudellisia kannustimia kesätyösetelin tapaan.

Kunta on avainasemassa yhteistyöverkostojen luomisessa alueen elinkeinoelämän ja opiskelijoiden välille.

Rovaniemen kaupunki on jo haasteeseen tarttunut ja korkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty merkittävästi viime vuoden aikana.

Toivottavasti myös elinkeinoelämä tarttuu haasteeseen ja pystymme yhdessä luomaan alueelle hyviä käytänteitä ja toimintatapoja, joilla pystymme estämään osaamisvuotoa ja vastaamaan työvoimapulaan.