joululiikenne

Lii­ken­teen jou­lu­rau­ha ju­lis­te­taan vir­tuaa­li­ses­ti maa­nan­tai­na Ro­va­nie­mel­tä

15.12.2020 18:16
Tilaajille

Joulun pa­luu­lii­ken­ne on alkanut ilman pahoja ruuh­kia: "Meidän tie­toom­me ei ole tullut mitään suu­rem­pia on­net­to­muuk­sia"

26.12.2019 19:48
Tilaajille

Asenne, ai­ka­tau­lu ja ajo­neu­vo kuntoon – Jou­lu­lii­ken­tees­sä kuolee kes­ki­mää­rin seit­se­män ihmistä ja louk­kaan­tuu 160

19.12.2019 14:02
Tilaajille