Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Rikokset: Korona vei po­lii­sien hä­ly­tyk­set ra­vin­to­loi­den edus­tal­ta neljän seinän sisälle – nyt ri­kos­ten osalta ollaan pa­laa­mas­sa ta­val­li­seen arkeen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

De­mo­gra­fi­nen vää­ris­ty­mä

Monia maailman maita vaivaa demografinen vääristymä. Tällä tarkoitetaan sitä, että Suomessa ja muuallakin väestö ikääntyy. Useat taloustieteilijät ovat huomanneet, että mittavampi maahanmuutto voisi helpottaa tilannetta monissa maissa. He puhuvat huoltosuhteesta tarkoittaen lasten ja eläkeläisten lukumäärän suhdetta työikäisten lukumäärään.

Eräät ovat huomanneet, että huoltosuhde ei talousongelmia ratkaise ehdottaen tarkasteltavaksi elatussuhdetta eli sitä, kuinka monta ihmistä on töissä suhteessa lasten ja eläkeläisten määrään.