Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Verotulot
Jätti-investoinnit kasvattavat vauhdilla Rovaniemen velkoja ja korkokuluja – "Uusi uimahalli saa odottaa"

Jät­ti-in­ves­toin­nit kas­vat­ta­vat vauh­dil­la Ro­va­nie­men velkoja ja kor­ko­ku­lu­ja – "Uusi ui­ma­hal­li saa odot­taa"

16.06.2023 05:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­ro­tu­kien kar­sin­nas­ta li­sä­tu­lo­ja val­tiol­le

22.04.2023 04:55
Ranua vastustaa tuulivoimaa, muttei Suhangon kaivosta, josta odotetaan kunnan pelastajaa – hiljaisen vähemmistön huoliakin on syytä kuunnella
Pääkirjoitus

Ranua vas­tus­taa tuu­li­voi­maa, muttei Su­han­gon kai­vos­ta, josta odo­te­taan kunnan pe­las­ta­jaa – hil­jai­sen vä­hem­mis­tön huo­lia­kin on syytä kuun­nel­la

29.03.2023 04:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vos­ten jät­ti­hyö­dyt ul­ko­mail­le

19.01.2023 05:00 1
Tilaajille

Kryp­to­va­luu­tat toivat yli mil­joo­nan euron tulot 26-vuo­tiaal­le ro­va­nie­me­läi­sel­le

09.11.2022 16:58 2
Tilaajille
Jukka Kriston  tulot saman tasoiset kuin edellisvuonna – maksoi veroja hyvin alhaisella prosentilla

Jukka Kriston tulot saman ta­soi­set kuin edel­lis­vuon­na – maksoi veroja hyvin al­hai­sel­la pro­sen­til­la

09.11.2022 08:37 11
Tilaajille
Yhteisöverot jaetaan toimipaikan ja henkilöstön mukaan – virallisella kotipaikalla ei ole merkitystä

Yh­tei­sö­ve­rot jaetaan toi­mi­pai­kan ja hen­ki­lös­tön mukaan – vi­ral­li­sel­la ko­ti­pai­kal­la ei ole mer­ki­tys­tä

17.08.2022 20:29 1
Tilaajille
Kemijärvellä on nyt arvovalintojen aika
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ke­mi­jär­vel­lä on nyt ar­vo­va­lin­to­jen aika

03.08.2022 05:30
Tilaajille
Miksi Kittilässä kauhotaan kultaa entistäkin suuremmalla kauhalla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Kit­ti­läs­sä kau­ho­taan kultaa en­tis­tä­kin suu­rem­mal­la kau­hal­la?

21.07.2022 05:30
Tilaajille
Lapin kuntien vartomassa kaivosverossa nousi vahvoille rojalteihin perustuva malli

Lapin kuntien var­to­mas­sa kai­vos­ve­ros­sa nousi vah­voil­le ro­jal­tei­hin pe­rus­tu­va malli

09.06.2022 10:48 2
Tilaajille
Jo viisi kuntaa sai yli miljoonan kiinteistöveroa tuulivoimasta – Simo nousi suurimmaksi tuulikunnaksi

Jo viisi kuntaa sai yli mil­joo­nan kiin­teis­tö­ve­roa tuu­li­voi­mas­ta – Simo nousi suu­rim­mak­si tuu­li­kun­nak­si

07.02.2022 14:02 16
Tilaajille
Vouti vie verot kunnilta valtiolle – Soteuudistus siirtää noin kaksi kolmasosaa kuntien tehtävistä ja tuloista hyvinvointialueelle

Vouti vie verot kun­nil­ta val­tiol­le – So­teuu­dis­tus siirtää noin kaksi kol­mas­osaa kuntien teh­tä­vis­tä ja tu­lois­ta hy­vin­voin­ti­alueel­le

12.01.2022 18:00 5
Tilaajille
Tervola ennakoi ensi vuodesta ylijäämäistä – kunnan suurin investointi on 2,1 miljoonan euron panostus terveyskeskuksen uudisrakentamiseen

Tervola ennakoi ensi vuo­des­ta yli­jää­mäis­tä – kunnan suurin in­ves­toin­ti on 2,1 mil­joo­nan euron pa­nos­tus ter­veys­kes­kuk­sen uu­dis­ra­ken­ta­mi­seen

04.12.2021 00:12 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­ma­lat voi­si­vat olla yksi rat­kai­su Kemin ja Tornion ve­ro­tu­lo­jen kasvuun

30.06.2021 10:01 2
Onneksi olkoon ja pahoittelut
Kolumni

Onneksi olkoon ja pa­hoit­te­lut

18.02.2021 07:00
Tilaajille
Aluetalousselvitys on virtuaalileikkiä Sakatin tuotoilla –  "verovähennyksinä menetykset vielä kertautuvat"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Alue­ta­lous­sel­vi­tys on vir­tuaa­li­leik­kiä Sakatin tuo­toil­la – "ve­ro­vä­hen­nyk­si­nä me­ne­tyk­set vielä ker­tau­tu­vat"

17.02.2021 05:47
Tilaajille
Keltaiset hanget saavat kaipaamaan keisarillista koiraveroa

Kel­tai­set hanget saavat kai­paa­maan kei­sa­ril­lis­ta koi­ra­ve­roa

22.01.2021 17:00 11
Tilaajille
Tervola pitää veroprosenttinsa ennallaan ja säilyttää vauvarahan – nuorten kesätyöseteli saa jatkoa

Tervola pitää ve­ro­pro­sent­tin­sa en­nal­laan ja säi­lyt­tää vau­va­ra­han – nuorten ke­sä­työ­se­te­li saa jatkoa

10.12.2020 13:48
Tilaajille
Lukijalta: Matkailu tarvitsee vaihtoehdon
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mat­kai­lu tar­vit­see vaih­to­eh­don

17.08.2020 22:02
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kai­vosalan kes­kus­te­lu ha­ko­teil­lä

29.12.2019 16:48
Tilaajille