Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Tanssiteatteri Rimpparemmi
Arvio: Pariisin taivaan alla koko elämä — rakastetuista lauluista ponnistava Rimpparemmin juhlateos seuraa taiteilijan tietä

Arvio: Pa­rii­sin taivaan alla koko elämä — ra­kas­te­tuis­ta lau­luis­ta pon­nis­ta­va Rimp­pa­rem­min juh­la­teos seuraa tai­tei­li­jan tietä

19.02.2024 18:28
Tilaajille
Piaf avaa Rimpparemmin juhlavuoden – 50-vuotias tanssiteatteri kohtaa ensi-illassaan laulajaikonin

Piaf avaa Rimp­pa­rem­min juh­la­vuo­den – 50-vuo­tias tans­si­teat­te­ri kohtaa en­si-il­las­saan lau­la­ja­iko­nin

16.02.2024 09:00
Tilaajille
Neljä esitystä neljässä kaupungissa – Rovaniemellä näkee viikonloppuna monipuolista tanssiteatteria aina Jorma Uotisen koreografiasta Rimpparemmin teokseen

Neljä esi­tys­tä nel­jäs­sä kau­pun­gis­sa – ­Ro­va­nie­mel­lä näkee vii­kon­lop­pu­na mo­ni­puo­lis­ta tans­si­teat­te­ria aina Jorma Uotisen ko­reo­gra­fias­ta Rimp­pa­rem­min teok­seen

26.05.2023 12:00
Tilaajille
Arvio: Masennuksen sanaton laulu – Johanna Ruotsalainen punoo äänestä ja kuvasta painokkaan depressiokuvauksen

Arvio: Ma­sen­nuk­sen sanaton laulu – Johanna Ruot­sa­lai­nen punoo äänestä ja kuvasta pai­nok­kaan dep­res­sio­ku­vauk­sen

23.04.2023 17:30
Tilaajille
Arvio: Apua, asiakkaita tulossa! — vierailuesitys Receptionists tarjosi yhtaikaa täsmällistä ja yllätyksellistä klovneriaa

Arvio: Apua, asiak­kai­ta tu­los­sa! — vie­rai­lu­esi­tys Re­cep­tio­nists tarjosi yht­ai­kaa täs­mäl­lis­tä ja yl­lä­tyk­sel­lis­tä klov­ne­riaa

12.03.2023 13:06
Tilaajille
Näyttämöllä opitaan, tutkitaan ja kokeillaan – Rimpparemmin kevään ohjelmistossa nähdään tuttuja teoksia sekä vierailijoiden esityksiä

Näyt­tä­möl­lä opi­taan, tut­ki­taan ja ko­keil­laan – Rimp­pa­rem­min kevään oh­jel­mis­tos­sa nähdään tuttuja teoksia sekä vie­rai­li­joi­den esi­tyk­siä

11.01.2023 14:45
Tilaajille
Millainen on nykyaikainen tanssitaide-elämys? Astu sisälle Kulttuuritalo Wiljamiin ja lähde mukaan Tanssiteatteri Rimpparemmin Asetelmia-esityksen ensi-iltaan
Mainos Tanssiteatteri Rimpparemmi

Mil­lai­nen on ny­ky­ai­kai­nen tans­si­tai­de-elä­mys? Astu sisälle Kult­tuu­ri­ta­lo Wil­ja­miin ja lähde mukaan Tans­si­teat­te­ri Rimp­pa­rem­min Ase­tel­mia-esi­tyk­sen en­si-il­taan

28.10.2022 06:00
Arvio: Koneiden maailman kauneutta – Rimpparemmin tanssiteoksessa valo ja ääni rakentavat vaikuttavan viileää estetiikkaa

Arvio: Ko­nei­den maail­man kau­neut­ta – Rimp­pa­rem­min tans­si­teok­ses­sa valo ja ääni ra­ken­ta­vat vai­kut­ta­van viileää es­te­tiik­kaa

23.10.2022 17:30
Tilaajille
Arvio: Aate ja ikuinen vaellus — Ari Nummisen herkän humoristiset teokset rakentuvat tanssijan ja muusikon yhteistyölle

Arvio: Aate ja ikuinen vaellus — Ari Num­mi­sen herkän hu­mo­ris­ti­set teokset ra­ken­tu­vat tans­si­jan ja muu­si­kon yh­teis­työl­le

09.10.2022 17:00
Tilaajille
Wiljamin lava täyttyy tanssitaiteesta – katsojat viedään luutalennolle ja kohti Orlandoa

Wil­ja­min lava täyttyy tans­si­tai­tees­ta – kat­so­jat viedään luu­ta­len­nol­le ja kohti Or­lan­doa

06.10.2022 15:06
Arvio: Luuta vie arkeen ja seikkailuun – Laura Kallas-Herdin tähdittämä tanssiteos maittaa oikeasti koko perheelle

Arvio: Luuta vie arkeen ja seik­kai­luun – Laura Kal­las-Her­din täh­dit­tä­mä tans­si­teos maittaa oi­keas­ti koko per­heel­le

25.09.2022 17:30
Tilaajille
Luudan kyytiin ja vauhdikkaalle matkalle – lasten kulttuuritarjonta monipuolistuu nykytanssin johdolla

Luudan kyytiin ja vauh­dik­kaal­le mat­kal­le – lasten kult­tuu­ri­tar­jon­ta mo­ni­puo­lis­tuu ny­ky­tans­sin joh­dol­la

20.09.2022 17:30
Tilaajille
Tanssiteatteriarvio: Mustan ja kirjavan huumorin liitto

Tans­si­teat­te­riar­vio: Mustan ja kir­ja­van huu­mo­rin liitto

27.02.2022 17:24
Tilaajille
Kaksikin aihetta nauruun – Rimpparemmin uutuus lupaa fyysisen komiikan vapaapudotusta ja konsultteja veitsen terällä

Kak­si­kin aihetta nauruun – Rimp­pa­rem­min uutuus lupaa fyy­si­sen ko­mii­kan va­paa­pu­do­tus­ta ja kon­sult­te­ja veitsen terällä

24.02.2022 17:48
Tilaajille
Toimittajalta: Lappia-talon ovia avataan myös kuvataidekoululle ja Rimpparemmille – tulisiko talosta vihdoin kulttuurin voimalaitos?
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Lap­pia-ta­lon ovia avataan myös ku­va­tai­de­kou­lul­le ja Rimp­pa­rem­mil­le – tu­li­si­ko talosta vihdoin kult­tuu­rin voi­ma­lai­tos?

23.02.2022 06:00
Tilaajille
Kuuluuko huumori-hommien naurattaa? – Rimpparemmin uutuusteoksessa sukelletaan komiikan maailmaan

Kuu­luu­ko huu­mo­ri-hom­mien nau­rat­taa? – Rimp­pa­rem­min uu­tuus­teok­ses­sa su­kel­le­taan ko­mii­kan maail­maan

22.02.2022 15:00
Tilaajille
Arvio: Kaikki, mitä vesi tuo mieleen

Arvio: Kaikki, mitä vesi tuo mieleen

10.10.2021 14:45
Tilaajille
Fades Away polskii veden tematiikassa– Rimpparemmin uusi ensi-ilta on syntynyt kansainvälisenä yhteistuotantona

Fades Away polskii veden te­ma­tii­kas­sa– Rimp­pa­rem­min uusi en­si-il­ta on syn­ty­nyt kan­sain­vä­li­se­nä yh­teis­tuo­tan­to­na

06.10.2021 12:57
Fades Away ei jätä kylmäksi eikä kuivaksi

Fades Away ei jätä kyl­mäk­si eikä kui­vak­si

29.09.2021 17:46
Tilaajille
Rimpparemmin syyskausi alkaa Rovaniemellä runsaana

Rimp­pa­rem­min syys­kau­si alkaa Ro­va­nie­mel­lä run­saa­na

19.08.2021 07:48
Tilaajille