Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Jope Ruonansuu
Jopen työ jatkuu Syväkankaalla

Jopen työ jatkuu Sy­vä­kan­kaal­la

26.05.2023 14:13
Jope Ruonansuun "Jormula"-formula on myynnissä

Jope Ruo­nan­suun "Jor­mu­la"-for­mu­la on myyn­nis­sä

09.05.2023 10:45
Elokuva-arvio: Suosio ei haavoja paranna – Jope-dokumentti on puhutteleva lähikuva armottomasti kohdellusta koomikosta

Elo­ku­va-ar­vio: Suosio ei haavoja paranna – Jo­pe-do­ku­ment­ti on pu­hut­te­le­va lä­hi­ku­va ar­mot­to­mas­ti koh­del­lus­ta koo­mi­kos­ta

15.02.2023 15:34
Jope ite -elokuva liikuttaa ja kertoo koomikosta rehellisesti mutta hauskasti

Jope ite -e­lo­ku­va lii­kut­taa ja kertoo koo­mi­kos­ta re­hel­li­ses­ti mutta haus­kas­ti

08.02.2023 16:09 1
"Kyllä siitä Jopen tuntee", sedät kehuvat – Jope ite -dokumentti kuvaa Jorma Ruonansuun tarinan kemiläisestä nuoresta kansan hauskuttajaksi

"Kyllä siitä Jopen tun­tee", sedät kehuvat – Jope ite -do­ku­ment­ti kuvaa Jorma Ruo­nan­suun tarinan ke­mi­läi­ses­tä nuo­res­ta kansan haus­kut­ta­jak­si

07.02.2023 17:22 3
Tilaajille
Jope Ruonansuusta kertova dokumenttielokuva on pian valmis –  Jope Ite on kasvutarina kemiläisestä työläiskodista koko kansan viihdyttäjäksi

Jope Ruo­nan­suus­ta kertova do­ku­ment­ti­elo­ku­va on pian valmis –  Jope Ite on kas­vu­ta­ri­na ke­mi­läi­ses­tä työ­läis­ko­dis­ta koko kansan viih­dyt­tä­jäk­si

05.01.2023 12:49 1
Tilaajille
Jope-dokumentti tulee ensi-iltaan helmikuussa - Jopen elämästä, etenkin lapsuudesta ja nuoruudesta löytyi jopa varsinaisia aarteita dokumentin kerronnan tueksi"

Jo­pe-do­ku­ment­ti tulee en­si-il­taan hel­mi­kuus­sa - Jopen elä­mäs­tä, etenkin lap­suu­des­ta ja nuo­ruu­des­ta löytyi jopa var­si­nai­sia aar­tei­ta do­ku­men­tin ker­ron­nan tueksi"

08.12.2022 09:58
Presidentti Niinistö vierailee keskiviikkona Kemissä ja Torniossa – Syväkankaalla valmistauduttiin jo erilaiseen koulupäivään

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö vie­rai­lee kes­ki­viik­ko­na Kemissä ja Tor­nios­sa – Sy­vä­kan­kaal­la val­mis­tau­dut­tiin jo eri­lai­seen kou­lu­päi­vään

05.04.2022 17:57
Tilaajille
Presidentti pitää, minkä lupasi Jope Ruonansuulle – Niinistö vierailee Syväkankaan koululla Kemissä

Pre­si­dent­ti pitää, minkä lupasi Jope Ruo­nan­suul­le – Nii­nis­tö vie­rai­lee Sy­vä­kan­kaan kou­lul­la Kemissä

31.03.2022 19:50 4
Tilaajille
Kunnianosoitukselle sinetti – Puisto nimetään Jope Ruonansuun mukaan Kemin parhaalla paikalla

Kun­nian­osoi­tuk­sel­le sinetti – Puisto ni­me­tään Jope Ruo­nan­suun mukaan Kemin par­haal­la pai­kal­la

15.02.2021 21:22 1
Tilaajille
Jope Ruonansuu voi saada Kemin parhaalle paikalle nimikkopuiston – sinne kaavaillaan myös skeittiparkkia

Jope Ruo­nan­suu voi saada Kemin par­haal­le pai­kal­le ni­mik­ko­puis­ton – sinne kaa­vail­laan myös skeit­ti­park­kia

12.02.2021 17:00 4
Tilaajille
Kolumni: Jopen lähtö muistutti hetkistä Mitsubishissä
Kolumni

Ko­lum­ni: Jopen lähtö muis­tut­ti het­kis­tä Mit­su­bis­his­sä

06.10.2020 14:12
Jope Ruonansuun muistoksi Kemiin suunniteltu hyväntekeväisyyskonsertti perutaan

Jope Ruo­nan­suun muis­tok­si Kemiin suun­ni­tel­tu hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­sert­ti pe­ru­taan

02.10.2020 09:00
Tilaajille
Jope Ruonansuulle järjestetään muistokonsertti myös Kemiin – Niinistön vierailu vahvistettiin presidentinkansliasta

Jope Ruo­nan­suul­le jär­jes­te­tään muis­to­kon­sert­ti myös Kemiin – Nii­nis­tön vie­rai­lu vah­vis­tet­tiin pre­si­den­tin­kans­lias­ta

23.09.2020 15:22
Tilaajille
Kansantaiteilija oli herkkäsieluinen mystikko – Jope Ruonansuu oli nopeaälyisyydestään tunnettu kuoliaaksinaurattaja, jonka huomiota arvostivat imitoinnin kohteet presidenteistä lähtien

Kan­san­tai­tei­li­ja oli herk­kä­sie­lui­nen mys­tik­ko – Jope Ruo­nan­suu oli no­pea­älyi­syy­des­tään tun­net­tu kuo­liaak­si­nau­rat­ta­ja, jonka huo­mio­ta ar­vos­ti­vat imi­toin­nin kohteet pre­si­den­teis­tä lähtien

24.07.2020 18:00
Tilaajille
Päiväkirja: Jope Ruonansuu oli koko kansan naurattaja ja yhdistäjä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Jope Ruo­nan­suu oli koko kansan nau­rat­ta­ja ja yh­dis­tä­jä

22.07.2020 10:14
Tilaajille
Jope Ruonansuu saattaa saada oman kadun Kemiin – "Hän oli suuri henkilö, joka piti kotikaupunkiaan esillä"

Jope Ruo­nan­suu saattaa saada oman kadun Kemiin – "Hän oli suuri hen­ki­lö, joka piti ko­ti­kau­pun­kiaan esillä"

20.07.2020 12:54 1
Tilaajille