Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Rovaniemen valtuusto
Kolumni

Olisiko Sara Sep­pä­sen yl­lät­tä­vä loikka oi­keas­ti hyppy voit­ta­vaan jouk­kuee­seen?

14.12.2020 15:08 3
Tilaajille

Sara Sep­pä­nen Ro­va­nie­men Pe­rus­suo­ma­lais­ten val­tuus­to­ryh­mään – Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mäs­tä 1,5 vuotta sitten ero­tet­tu Sep­pä­nen ei vielä pal­jas­ta, aikooko hän asettua ehdolle kevään kun­ta­vaa­leis­sa

14.12.2020 16:27 2
Tilaajille

Ro­va­nie­men Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mäl­tä huo­mau­tus Pertti Lak­ka­lal­le: "Toi­min­ta ja käytös eivät ole tu­ke­neet ryhmän sopimia ta­voit­tei­ta" – Lakkala puo­lus­ti ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus­ta, mikä ei tukenut val­tuus­to­ryh­män nä­ke­mys­tä

23.10.2020 18:31 7
Tilaajille

Ro­va­nie­men val­tuus­to hy­väk­syi Män­ty­vaa­ran ja He­po­suon alueen ase­ma­kaa­van – Ra­ken­ta­mi­nen alkaa ai­kai­sin­taan vuonna 2022

07.09.2020 20:07
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­koo­mus se­kai­sin Ro­va­nie­mel­lä

29.06.2020 09:48
Tilaajille

Ko­hu­pu­heen val­tuus­tos­sa pitänyt Petteri Pohja kertoo, miksi puhui niin kuin puhui: "Meillä on oi­keas­ti vakava paikka, eikä kukaan oikein välitä"

23.06.2020 11:07 6
Tilaajille
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men päät­tä­jil­lä on vii­mei­nen ti­lai­suus to­dis­taa ta­lou­den­hoi­to­ky­kyn­sä

22.06.2020 06:00
Tilaajille

Ko­koo­mus­val­tuu­te­tun sa­tii­ri­nen puhe nosti myrs­kyn, Heikki Autto myöntää tyylin epä­on­nis­tu­neen

17.06.2020 14:00 4
Tilaajille

Täl­lai­nen oli Petteri Pohjan ko­hu­pu­he Ro­va­nie­men kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa – kuun­te­le äänite tai lue puhe ko­ko­nai­suu­des­saan

18.06.2020 08:10 10
Tilaajille

Matti Hent­tu­nen palaa juu­ril­leen – siirtyy ko­koo­muk­ses­ta ta­kai­sin pe­rus­suo­ma­lai­siin

29.04.2020 20:50
Tilaajille

Matti Hent­tu­nen lähtee Ro­va­nie­men ko­koo­muk­ses­ta – Luoma: syynä kir­joi­tuk­set ko­ro­nas­ta ja Airbnb:s­tä

29.04.2020 15:20 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vih­rei­den Jorma Kuistio ylei­sö­no­sas­tol­la: "Tek­ni­sen vaa­li­lii­ton ni­meä­mi­nen sa­lai­sek­si on pelkkää mie­li­ku­vil­la pe­laa­mis­ta"

29.01.2020 08:58
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: In­ves­toi­da vai jäädä pai­kal­leen?

11.12.2019 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Po­liit­ti­sia täkyjä ja tai­vaal­li­sia näkyjä

27.11.2019 07:37
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Oi kallis Ro­va­nie­mi

20.11.2019 10:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Edun leik­kaus tulee kal­liik­si

16.11.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: De­mo­kra­tia ja kau­pun­ki­lai­set voit­ti­vat

15.11.2019 16:47
Tilaajille

Ro­va­nie­men val­tuus­to siirsi ui­ma­hal­li­pää­tök­sen seu­raa­val­le val­tuus­to­kau­del­le – "Niuk­kuu­den ja­ka­mi­nen jatkuu Ve­si­hii­des­sä", sanoo ui­ma­seu­ran pu­heen­joh­ta­ja

15.11.2019 07:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pe­rus­aja­tuk­sis­ta ve­ro­tuk­ses­ta

15.11.2019 06:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ro­va­nie­mi, missä vi­sio­si?

15.11.2019 06:00
Tilaajille