Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Veronkorotus
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myytit ja pelko elävät

15.01.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ve­ron­ko­ro­tuk­set ar­vo­va­lin­ta

27.11.2020 08:23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pelkkä ve­ron­nos­to ei rat­kai­se on­gel­mia

27.10.2020 05:40
Tilaajille
Savukoski haluaa pitää verotuksen ennallaan – Kunnanhallitus ei lämmennyt korotusesitykselle

Sa­vu­kos­ki haluaa pitää ve­ro­tuk­sen en­nal­laan – Kun­nan­hal­li­tus ei läm­men­nyt ko­ro­tus­esi­tyk­sel­le

22.09.2020 16:06 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ta­lou­den kor­jaus­toi­met­kin ha­ke­mi­ses­sa

29.06.2020 10:55
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Val­tuus­ton sil­män­kään­tö­temp­pu

21.11.2019 10:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­ki­lai­set mak­sa­vat

21.11.2019 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Oi kallis Ro­va­nie­mi

20.11.2019 10:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Edun leik­kaus tulee kal­liik­si

16.11.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Demokratia ja kaupunkilaiset voittivat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: De­mo­kra­tia ja kau­pun­ki­lai­set voit­ti­vat

15.11.2019 16:47
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pe­rus­aja­tuk­sis­ta ve­ro­tuk­ses­ta

15.11.2019 06:30
Tilaajille
Kuuntele Viikkoraati: Kerromme veikkauksemme Rovaniemen kaupunginjohtajakisassa, sanomme myös suorat sanat tämän viikon päätöksistä kaupunginvaltuustossa

Kuun­te­le Viik­ko­raa­ti: Ker­rom­me veik­kauk­sem­me Ro­va­nie­men kau­pun­gin­joh­ta­ja­ki­sas­sa, sanomme myös suorat sanat tämän viikon pää­tök­sis­tä kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa

14.11.2019 11:31
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kansa on pu­hu­nut, pulinat pois

14.11.2019 08:49
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: In­ves­toin­te­ja prio­ri­soi­ta­va

14.11.2019 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tus oli um­pi­ke­pu­lai­nen voitto

12.11.2019 12:44
Tilaajille
Lukijalta: Kaupunginhallituksen puheenjohtajan täysipäiväistä palkallista toimintaa tulee arvioida uudelleen.
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan täy­si­päi­väis­tä pal­kal­lis­ta toi­min­taa tulee ar­vioi­da uu­del­leen.

12.11.2019 10:54
Tilaajille
Lukijalta: Valtuusto heilahti vasempaan laitaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Val­tuus­to hei­lah­ti va­sem­paan laitaan

12.11.2019 09:34
Tilaajille
Lukijalta: Keskustan valtuustoryhmä kertoo, miksi käänsi takkinsa Rovaniemen veronkorotuksessa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mä kertoo, miksi käänsi tak­kin­sa Ro­va­nie­men ve­ron­ko­ro­tuk­ses­sa

12.11.2019 09:39
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ve­ron­ko­ro­tus tor­jut­ta­va

11.11.2019 10:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kohti py­säh­ty­nei­syyt­tä?

11.11.2019 08:21
Tilaajille