Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Kyläkoulut
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­ka­rai­sen ky­lä­kou­lu koki täh­den­len­non

24.09.2021 09:37

Yli­tor­nion kunta huu­to­kaup­paa kolme koulua

16.07.2021 07:00
Tilaajille

Vii­mei­set ke­vät­juh­lat – Ky­lä­kou­lu­jen ai­ka­kau­si päättyy Ke­mi­jär­vel­lä

04.06.2021 11:51
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko hyvää hal­lin­toa se, että eri­tyis­opet­ta­jal­le ker­ro­taan uudet kier­ret­tä­vät koulut häntä kuu­le­mat­ta?

08.03.2021 05:45
Tilaajille

So­dan­ky­län kunta huu­to­kaup­paa jälleen Sompion koulua – myös Lokan koulu ja pa­ri­ta­lo huu­det­ta­va­na

12.02.2021 17:03
Tilaajille

So­dan­ky­län kou­lu­ver­kon kohtalo siir­ty­mäs­sä vuoden päähän

09.12.2020 12:39
Tilaajille

So­dan­ky­län si­vis­tys­lau­ta­kun­ta: Kou­lu­verk­ko­pää­tös vuoden päähän

02.12.2020 13:54 1
Tilaajille

Esitys: Vaa­la­jär­ven koulu lakkaa So­dan­ky­läs­sä

27.11.2020 14:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Se oli pi­mah­dus

03.11.2020 21:37
Tilaajille

Ro­va­nie­men ky­lä­kou­lu­jen koh­ta­los­ta pää­te­tään maa­nan­tai­na – jo­kai­ses­ta kou­lus­ta pää­te­tään erik­seen

27.10.2020 15:19 1
Tilaajille

Ro­va­nie­men Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mäl­tä huo­mau­tus Pertti Lak­ka­lal­le: "Toi­min­ta ja käytös eivät ole tu­ke­neet ryhmän sopimia ta­voit­tei­ta" – Lakkala puo­lus­ti ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus­ta, mikä ei tukenut val­tuus­to­ryh­män nä­ke­mys­tä

23.10.2020 18:31 7
Tilaajille

Ro­va­nie­men ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus voi vielä pe­ruun­tua – kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa maa­nan­tai­na, lo­pul­li­nen päätös menee val­tuus­toon

15.10.2020 11:23 5
Tilaajille

La­pin­rin­teen päi­vä­ko­ti yk­si­tyis­te­tään, mutta Tee­ri­kal­lio säilyy – Syinä eri­tyis­ryh­mä ja liian korkea yk­si­tyis­tä­mis­as­te

08.10.2020 14:27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuleeko isompia ryhmiä Yli­ky­lään vai Si­net­tään?

01.10.2020 10:13
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vi­ka­jär­ven koulun lak­kaut­ta­mi­sel­le ei ole pe­rus­tei­ta

23.09.2020 14:33
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ky­lä­kou­lut ja kir­jas­to säi­ly­tet­tä­vä

23.09.2020 07:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mistä sääs­te­tään, jos ei kou­luis­ta?

23.09.2020 05:55
Tilaajille

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­ta saa tors­tai­na eteensä pitkän lak­kau­tus­lis­tan: Kolme koulua, kaksi kir­jas­toa ja vielä kahden päi­vä­ko­din yk­si­tyis­tä­mi­nen

22.09.2020 14:55 2
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elävien kylien koulut on säi­ly­tet­tä­vä

16.09.2020 14:40

Opet­ta­jien määrää ei karsita Ro­va­nie­mel­lä, kolme ky­lä­kou­lua sai jatkaa kol­mi­opet­ta­jai­se­na

29.05.2020 21:11
Tilaajille