Kyläkoulut

So­dan­ky­län kunta huu­to­kaup­paa jälleen Sompion koulua – myös Lokan koulu ja pa­ri­ta­lo huu­det­ta­va­na

12.02.2021 17:03
Tilaajille
Sodankylän kouluverkon kohtalo siirtymässä vuoden päähän

So­dan­ky­län kou­lu­ver­kon kohtalo siir­ty­mäs­sä vuoden päähän

09.12.2020 12:39
Tilaajille
Sodankylän sivistyslautakunta: Kouluverkkopäätös vuoden päähän

So­dan­ky­län si­vis­tys­lau­ta­kun­ta: Kou­lu­verk­ko­pää­tös vuoden päähän

02.12.2020 13:54 1
Tilaajille
Esitys: Vaalajärven koulu lakkaa Sodankylässä

Esitys: Vaa­la­jär­ven koulu lakkaa So­dan­ky­läs­sä

27.11.2020 14:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Se oli pi­mah­dus

03.11.2020 21:37
Tilaajille
Rovaniemen kyläkoulujen kohtalosta päätetään maanantaina – jokaisesta koulusta päätetään erikseen

Ro­va­nie­men ky­lä­kou­lu­jen koh­ta­los­ta pää­te­tään maa­nan­tai­na – jo­kai­ses­ta kou­lus­ta pää­te­tään erik­seen

27.10.2020 15:19 1
Tilaajille
Rovaniemen Keskustan valtuustoryhmältä huomautus Pertti Lakkalalle: "Toiminta ja käytös eivät ole tukeneet ryhmän sopimia tavoitteita" – Lakkala puolusti kyläkoulujen lakkautusta, mikä ei tukenut valtuustoryhmän näkemystä

Ro­va­nie­men Kes­kus­tan val­tuus­to­ryh­mäl­tä huo­mau­tus Pertti Lak­ka­lal­le: "Toi­min­ta ja käytös eivät ole tu­ke­neet ryhmän sopimia ta­voit­tei­ta" – Lakkala puo­lus­ti ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus­ta, mikä ei tukenut val­tuus­to­ryh­män nä­ke­mys­tä

23.10.2020 18:31 7
Tilaajille
Rovaniemen kyläkoulujen lakkautus voi vielä peruuntua – kaupunginhallitus käsittelee asiaa maanantaina, lopullinen päätös menee valtuustoon

Ro­va­nie­men ky­lä­kou­lu­jen lak­kau­tus voi vielä pe­ruun­tua – kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee asiaa maa­nan­tai­na, lo­pul­li­nen päätös menee val­tuus­toon

15.10.2020 11:23 5
Tilaajille
Lapinrinteen päiväkoti yksityistetään, mutta Teerikallio säilyy – Syinä erityisryhmä ja liian korkea yksityistämisaste

La­pin­rin­teen päi­vä­ko­ti yk­si­tyis­te­tään, mutta Tee­ri­kal­lio säilyy – Syinä eri­tyis­ryh­mä ja liian korkea yk­si­tyis­tä­mis­as­te

08.10.2020 14:27
Lukijalta: Tuleeko isompia ryhmiä Ylikylään vai Sinettään?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Tuleeko isompia ryhmiä Yli­ky­lään vai Si­net­tään?

01.10.2020 10:13
Lukijalta: Vikajärven koulun lakkauttamiselle ei ole perusteita
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Vi­ka­jär­ven koulun lak­kaut­ta­mi­sel­le ei ole pe­rus­tei­ta

23.09.2020 14:33
Lukijalta: Kyläkoulut ja kirjasto säilytettävä
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ky­lä­kou­lut ja kir­jas­to säi­ly­tet­tä­vä

23.09.2020 07:52
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mistä sääs­te­tään, jos ei kou­luis­ta?

23.09.2020 05:55
Tilaajille
Rovaniemen sivistyslautakunta saa torstaina eteensä pitkän lakkautuslistan: Kolme koulua, kaksi kirjastoa ja vielä kahden päiväkodin yksityistäminen

Ro­va­nie­men si­vis­tys­lau­ta­kun­ta saa tors­tai­na eteensä pitkän lak­kau­tus­lis­tan: Kolme koulua, kaksi kir­jas­toa ja vielä kahden päi­vä­ko­din yk­si­tyis­tä­mi­nen

22.09.2020 14:55 2
Lukijalta: Elävien kylien koulut on säilytettävä
Mielipide Esa Tikkala

Lu­ki­jal­ta: Elävien kylien koulut on säi­ly­tet­tä­vä

16.09.2020 14:40
Opettajien määrää ei karsita Rovaniemellä, kolme kyläkoulua sai jatkaa kolmiopettajaisena

Opet­ta­jien määrää ei karsita Ro­va­nie­mel­lä, kolme ky­lä­kou­lua sai jatkaa kol­mi­opet­ta­jai­se­na

29.05.2020 21:11
Tilaajille
Rovaniemen Paavalniemeen mahdollisesti yli sata uutta rakennuspaikkaa – miksi uusia asuinrakennuksia kaavoitetaan samalla, kun alueen koulu uhataan lakkauttaa?

Ro­va­nie­men Paa­val­nie­meen mah­dol­li­ses­ti yli sata uutta ra­ken­nus­paik­kaa – miksi uusia asuin­ra­ken­nuk­sia kaa­voi­te­taan sa­mal­la, kun alueen koulu uhataan lak­kaut­taa?

11.03.2020 14:10 1
Tilaajille
Lapista on kadonnut 25 vuodessa yli 200 koulua – Kunnan arvostus näkyy tervolalaisen Kaisajoen kyläkoulun arjessa

Lapista on ka­don­nut 25 vuo­des­sa yli 200 koulua – Kunnan ar­vos­tus näkyy ter­vo­la­lai­sen Kai­sa­joen ky­lä­kou­lun arjessa

04.11.2019 09:55
Tilaajille
Inarin kylälle tarvitaan ja ehkä saadaankin uusi koulutalo, odotellessa hankitaan lisää väistötiloja

Inarin kylälle tar­vi­taan ja ehkä saa­daan­kin uusi kou­lu­ta­lo, odo­tel­les­sa han­ki­taan lisää väis­tö­ti­lo­ja

30.10.2019 11:52
Tilaajille

Paavo Väy­ry­nen myi entisen Por­ti­mon koulun ra­nua­lais­yrit­tä­jäl­le – uusi omis­ta­ja aikoo ma­joit­taa Su­han­gon kai­vos­pro­jek­tin väkeä

22.10.2019 15:39
Tilaajille