Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Liian halpaa hoivaa

Järjestimme omaishoitajaviikolla erityisesti hyvinvointialueen päättäjille suunnatun Liian halpaa hoivaa!-webinaarin. Sen tavoitteena oli tarjota faktatietoa Lapin muisti- ja omaishoitoperheiden tilanteesta päätöksenteon tueksi.

Lapissa on arviolta 15 000 omaishoitajaa, joista noin 2 100 on virallisia sopimusomaishoitajia. Suurin osa on ikääntyneitä naisia, jotka hoitavat muistisairauteen sairastunutta läheistään. Joukossa on myös esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevaa lastaan ja ikääntyneistä vanhemmistaan huolehtivia työikäisiä omaishoitajia.

Virallisista omaishoitajista valtaosa saa pienintä mahdollista omaishoidon tukea. Tuen piirissä on vain joka seitsemäs lappilainen omaishoitaja eli suurin osa hoitaa läheistään täysin ilman tukea.

Omaishoitaja säästää huomattavasti hyvinvointialueen työtä ja kustannuksia. Esimerkiksi ympärivuorokautisessa hoiva-asumisessa kustannus on yli viisinkertainen verrattuna omaishoitoon. Omaishoito on yhteiskunnalle kustannustehokasta, mutta vain silloin, kun sekä hoivan antaja että vastaanottaja saavat tarvitsemansa tuen. Laadukkaat jaksohoitopaikat, kuljetuspalvelut ja päivätoiminta tukevat kaikkien jaksamista.

Muisti- ja omaishoitoperheisiin kohdistuvat säästöt lisäävät palveluasumispaikkojen ja kotihoidon tarvetta. Meillä on huoli siitä, että omaishoitajat uupuvat itsekin hoidettaviksi.

Kiitämme webinaarissa mukana olleita päättäjiä hyvästä keskustelusta ja toivomme oikeudenmukaisia päätöksiä. Tarvitsemme rakentavaa vuoropuhelua, jotta lappilaiset muisti- ja omaishoitoperheet jaksavat tärkeässä työssään myös lähivuosina.

Katri Mustakangas

toiminnanjohtaja, Napapiirin Omaishoitajat ry

Maarit Simoska

muistiasiantuntija, Lapin Muistiyhdistys ry