pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen yritys rat­kais­ta van­hus­hoi­van epä­koh­dat hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sel­la epä­on­nis­tui ja pahensi alan on­gel­mia – nyt hyvät neuvot ovat kalliit

kolumni: Koirasi osaa sen, mistä saatat vain haa­veil­la

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 5: Eevi, Reino, Piija ja Kek­ko­nen

Japani
Japanin ex-pääministeri Shinzo Abe on kuollut ampumisessa saamiinsa vammoihin – Abea ammuttiin vaalitilaisuudessa

Japanin ex-pää­mi­nis­te­ri Shinzo Abe on kuollut am­pu­mi­ses­sa saa­miin­sa vam­moi­hin – Abea am­mut­tiin vaa­li­ti­lai­suu­des­sa

08.07.2022 13:00
Japanin ex-pääministeri Shinzo Abe on kuollut ampumisessa saamiinsa vammoihin – Abea ammuttiin vaalitilaisuudessa

Japanin ex-pää­mi­nis­te­ri Shinzo Abe on kuollut am­pu­mi­ses­sa saa­miin­sa vam­moi­hin – Abea am­mut­tiin vaa­li­ti­lai­suu­des­sa

08.07.2022 12:19
Japani varmisti MM-lopputurnauspaikan ja veti Saudi-Arabiankin kisoihin

Japani var­mis­ti MM-lop­pu­tur­naus­pai­kan ja veti Sau­di-Ara­bian­kin ki­soi­hin

24.03.2022 16:09
Väisty sushi, täältä tulee japanilainen leipä – Rovaniemelle on avattu Suomen ensimmäinen japanilainen leipomo

Väisty sushi, täältä tulee ja­pa­ni­lai­nen leipä – Ro­va­nie­mel­le on avattu Suomen en­sim­mäi­nen ja­pa­ni­lai­nen leipomo

29.10.2021 11:18 6
Tilaajille
Tokioon iski voimakas maanjäristys

Tokioon iski voi­ma­kas maan­jä­ris­tys

07.10.2021 21:21
Urheilu vetää lääkärin kisatöihin – Tornionlaakson johtava lääkäri hyppää elokuussa Ruotsin paralympialaisten mukaan

Urheilu vetää lää­kä­rin ki­sa­töi­hin – Tor­nion­laak­son johtava lääkäri hyppää elo­kuus­sa Ruotsin pa­ra­lym­pia­lais­ten mukaan

13.08.2021 17:00
Tilaajille
Hyvä, Nippon! Olympiaisäntä Japani on yksi urheilun suurvalloista – nämä lajit ovat saarella suosiossa

Hyvä, Nippon! Olym­pia­isän­tä Japani on yksi ur­hei­lun suur­val­lois­ta – nämä lajit ovat saa­rel­la suo­sios­sa

23.07.2021 20:15
Tilaajille
Suomalaisilla ja japanilaisilla mauilla on yllättäviä yhtäläisyyksiä – Jenny ja Jussi Kurkela valmistivat kolme annosta, joissa maistuvat molemmat

Suo­ma­lai­sil­la ja ja­pa­ni­lai­sil­la mauilla on yl­lät­tä­viä yh­tä­läi­syyk­siä – Jenny ja Jussi Kurkela val­mis­ti­vat kolme an­nos­ta, joissa mais­tu­vat mo­lem­mat

23.12.2020 08:33
Tilaajille
Lolita-tyyli kukoistaa Poro-Suomessakin

Lo­li­ta-tyy­li ku­kois­taa Po­ro-Suo­mes­sa­kin

06.11.2020 10:14
Pandemia nosti itsemurhalukuja Japanissa – kolme näyttelijää päätyi äärimmäiseen ratkaisuun

Pan­de­mia nosti it­se­mur­ha­lu­ku­ja Ja­pa­nis­sa – kolme näyt­te­li­jää päätyi ää­rim­mäi­seen rat­kai­suun

18.10.2020 15:17
Japani pistää puolustusstrategiansa uusiksi – valmistelee maaleja Kiinaan ja muualle mahdollisia iskuja varten

Japani pistää puo­lus­tus­stra­te­gian­sa uusiksi – val­mis­te­lee maaleja Kiinaan ja muualle mah­dol­li­sia iskuja varten

11.10.2020 07:00
Japanissa Yoshihide Suga nousee maan johtoon ohitettuaan pääministeri Shinzo Aben ja kansan ennakkosuosikit

Ja­pa­nis­sa Yos­hi­hi­de Suga nousee maan johtoon ohi­tet­tuaan pää­mi­nis­te­ri Shinzo Aben ja kansan en­nak­ko­suo­si­kit

14.09.2020 14:54
Taifuuni Haishen johtanut laajoihin evakuointeihin Japanissa – Viranomaiset varoittavat rankkasateista ja voimakkaasta tuulesta

Tai­fuu­ni Haishen joh­ta­nut laa­joi­hin eva­kuoin­tei­hin Ja­pa­nis­sa – Vi­ran­omai­set va­roit­ta­vat rank­ka­sa­teis­ta ja voi­mak­kaas­ta tuu­les­ta

06.09.2020 10:33
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koh­ta­sin ystävän

05.09.2020 05:00
Tilaajille
Koronapandemia syönyt eroavan pääministerin kannatusta – Shinzo Abe jättää tehtävänsä terveysongelmien vuoksi

Ko­ro­na­pan­de­mia syönyt eroavan pää­mi­nis­te­rin kan­na­tus­ta – Shinzo Abe jättää teh­tä­vän­sä ter­veys­on­gel­mien vuoksi

28.08.2020 11:40
"Hän kutsui kaikki koolle ja löi minua kasvoihin" – Ihmisoikeusjärjestön raportti paljastaa raa'an totuuden Japanin urheilukasvatuksesta

"Hän kutsui kaikki koolle ja löi minua kas­voi­hin" – Ih­mis­oi­keus­jär­jes­tön ra­port­ti pal­jas­taa raa'an to­tuu­den Japanin ur­hei­lu­kas­va­tuk­ses­ta

20.07.2020 11:20
Tilaajille
Perinnelaji sumo käynnistyi Japanissa koronatauon jälkeen – suurieleinen hurraaminen on kielletty eikä nimikirjoituksiakaan saa pyytää

Pe­rin­ne­la­ji sumo käyn­nis­tyi Ja­pa­nis­sa ko­ro­na­tauon jälkeen – suu­ri­elei­nen hur­raa­mi­nen on kiel­let­ty eikä ni­mi­kir­joi­tuk­sia­kaan saa pyytää

19.07.2020 13:09
Tilaajille
Japanin rankkasateiden uhriluku yli 40 – sateet yltyvät Kyushun saarella

Japanin rank­ka­sa­tei­den uh­ri­lu­ku yli 40 – sateet yltyvät Kyushun saa­rel­la

06.07.2020 09:27
Japani alkaa testata koronavirusta myös sylkitestillä

Japani alkaa testata ko­ro­na­vi­rus­ta myös syl­ki­tes­til­lä

02.06.2020 12:30
Koronaviruksen massiiviselta aallolta välttynyt Japani lopetti hätätilan isosta osasta maata mutta ei Tokiosta

Ko­ro­na­vi­ruk­sen mas­sii­vi­sel­ta aal­lol­ta vält­ty­nyt Japani lopetti hä­tä­ti­lan isosta osasta maata mutta ei To­kios­ta

14.05.2020 14:46