Oikeus
Toimittaja Johanna Vehkoo sai valitusluvan tuomiostaan oululaisvaltuutettu Junes Lokan kunnian loukkaamisesta

Toi­mit­ta­ja Johanna Vehkoo sai va­li­tus­lu­van tuo­mios­taan ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Junes Lokan kunnian louk­kaa­mi­ses­ta

07.04.2021 09:18
Yhdeksälle hongkongilaisaktivistille tuomiot – tuomittujen joukossa myös mediamoguli Jimmy Lai

Yh­dek­säl­le hong­kon­gi­lais­ak­ti­vis­til­le tuomiot – tuo­mit­tu­jen jou­kos­sa myös me­dia­mo­gu­li Jimmy Lai

01.04.2021 09:12
Käräjäoikeus tuomitsi lappilaismiehelle ehdollista vankeutta ja yhdyskuntapalvelua törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si lap­pi­lais­mie­hel­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

05.03.2021 10:10 1
Tilaajille
Syyttäjän mukaan Koskelan murhasta syytetyt juottivat uhrille väkisin viinaa, minkä jälkeen pahoinpitelivät ja nöyryyttivät tätä

Syyt­tä­jän mukaan Kos­ke­lan mur­has­ta syy­te­tyt juot­ti­vat uhrille väkisin viinaa, minkä jälkeen pa­hoin­pi­te­li­vät ja nöy­ryyt­ti­vät tätä

17.02.2021 16:06
Syyttäjä: Kittilän kunnanhallituksen puheenjohtaja hankki luvatta oikeusapua tuhansien eurojen edestä, laskut löytyivät kunnanjohtajan pöytälaatikosta tämän eläköidyttyä

Syyt­tä­jä: Kit­ti­län kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja hankki luvatta oi­keus­apua tu­han­sien eurojen edestä, laskut löy­tyi­vät kun­nan­joh­ta­jan pöy­tä­laa­ti­kos­ta tämän elä­köi­dyt­tyä

09.02.2021 18:00 5
Pakistanin korkein oikeus vapautti toimittajan mestaamisesta tuomitut – Yhdysvalloissa päätöksestä ollaan tyrmistyneitä

Pa­kis­ta­nin korkein oikeus va­paut­ti toi­mit­ta­jan mes­taa­mi­ses­ta tuo­mi­tut – Yh­dys­val­lois­sa pää­tök­ses­tä ollaan tyr­mis­ty­nei­tä

29.01.2021 13:10
Matkailuyrittäjä Juhani Eiramo ei valittanut käräjäoikeuden tuomiosta – tuomio törkeästä ympäristön turmelemisesta sai lainvoiman

Mat­kai­lu­yrit­tä­jä Juhani Eiramo ei va­lit­ta­nut kä­rä­jä­oi­keu­den tuo­mios­ta – tuomio tör­keäs­tä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta sai lain­voi­man

21.01.2021 09:56 3
Tilaajille

Uusi valitus Enon­te­kiön Sähkön myyn­nis­tä

08.01.2021 21:21
Tilaajille
Rovaniemen kaupunki hävisi riidan silmänpohjakuvauksista – käräjäoikeus määräsi maksamaan lähes 38 000 euron laskun

Ro­va­nie­men kau­pun­ki hävisi riidan sil­män­poh­ja­ku­vauk­sis­ta – kä­rä­jä­oi­keus määräsi mak­sa­maan lähes 38 000 euron laskun

05.01.2021 12:51 7
Tilaajille
Miehelle lähes kaksi vuotta ehdollista vankeutta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Mie­hel­le lähes kaksi vuotta eh­dol­lis­ta van­keut­ta tör­keäs­tä lapsen sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä

05.01.2021 10:50
Tilaajille
Miehet tunkeutuivat asuntoon Kittilässä ja pahoinpitelivät asukkaan – käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja ryöstöstä

Miehet tun­keu­tui­vat asun­toon Kit­ti­läs­sä ja pa­hoin­pi­te­li­vät asuk­kaan – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta tör­keäs­tä ko­ti­rau­han rik­ko­mi­ses­ta ja ryös­tös­tä

04.01.2021 11:30
Tilaajille
Mies raiskasi entisen puolisonsa Rovaniemellä – tuomittiin yli kolmeksi vuodeksi vankeuteen

Mies rais­ka­si entisen puo­li­son­sa Ro­va­nie­mel­lä – tuo­mit­tiin yli kol­mek­si vuo­dek­si van­keu­teen

23.12.2020 16:54 2
Tilaajille
Juhani Eiramolle vuosi ehdollista vankeutta törkeästä ympäristön turmelemisesta – yritykselle 60 000 euroa yhteisösakkoa

Juhani Ei­ra­mol­le vuosi eh­dol­lis­ta van­keut­ta tör­keäs­tä ym­pä­ris­tön tur­me­le­mi­ses­ta – yri­tyk­sel­le 60 000 euroa yh­tei­sö­sak­koa

11.12.2020 10:27 14
Tilaajille
Helsingin käräjäoikeus määräsi Nuorisosäätiön saneerausmenettelyn lakkaamaan

Hel­sin­gin kä­rä­jä­oi­keus määräsi Nuo­ri­so­sää­tiön sa­nee­raus­me­net­te­lyn lak­kaa­maan

03.12.2020 11:12
Käräjäoikeus tuomitsi sisäministeri Maria Ohisaloa netissä uhanneen miehen ehdolliseen vankeuteen

Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si si­sä­mi­nis­te­ri Maria Ohi­sa­loa netissä uhan­neen miehen eh­dol­li­seen van­keu­teen

01.12.2020 15:00
HS: Toimittaja Johanna Vehkoo hakee KKO:sta valituslupaa tuomioonsa oululaisvaltuutettu Junes Lokan kunnian loukkaamisesta

HS: Toi­mit­ta­ja Johanna Vehkoo hakee KKO:sta va­li­tus­lu­paa tuo­mioon­sa ou­lu­lais­val­tuu­tet­tu Junes Lokan kunnian louk­kaa­mi­ses­ta

30.11.2020 19:35
OAJ: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumosi kemijärveläisen opettajan irtisanomisen

OAJ: Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus kumosi ke­mi­jär­ve­läi­sen opet­ta­jan ir­ti­sa­no­mi­sen

27.11.2020 08:08
Tilaajille
Keski-ikäiset miehet tuomittiin kuusivuotiaiden lasten törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä – Lappilaisyrittäjälle vuosi ja kahdeksan kuukautta vankeutta

Kes­ki-ikäi­set miehet tuo­mit­tiin kuu­si­vuo­tiai­den lasten tör­keäs­tä sek­suaa­li­ses­ta hy­väk­si­käy­tös­tä – Lap­pi­lais­yrit­tä­jäl­le vuosi ja kah­dek­san kuu­kaut­ta van­keut­ta

24.11.2020 20:06
Tilaajille
Ylitornion omakotitalon tuhopolttajan tuomio kiristyi Rovaniemen hovioikeudessa – Oikeus tuomitsi kahdesta murhan yrityksestä yli 9 vuotta vankeutta

Yli­tor­nion oma­ko­ti­ta­lon tu­ho­polt­ta­jan tuomio ki­ris­tyi Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­sa – Oikeus tuo­mit­si kah­des­ta murhan yri­tyk­ses­tä yli 9 vuotta van­keut­ta

29.10.2020 11:07
Tilaajille
Näin tapahtumat etenivät Porvoossa – Poliisi hetki ennen tulitusta: "Nuo kaverit ovat sen näköisiä, etten haluaisi ryhtyä painimaan heidän kanssaan"

Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät Por­voos­sa – Poliisi hetki ennen tu­li­tus­ta: "Nuo kaverit ovat sen nä­köi­siä, etten ha­luai­si ryhtyä pai­ni­maan heidän kans­saan"

01.09.2020 16:11
Tilaajille