jääkiekon mm: Jukka Jalonen luottaa Suomen pe­li­ta­van jau­ha­van lopulta voiton – "Kyllä me läh­de­tään siitä, että kun 60 minsaa on tau­lus­sa, me ollaan pa­rem­pia"

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

Oikeus
Päivi Räsänen sai vapautuksen syytteistä oikeudenkäynnissä, jossa sotkeutuivat oikeustulkinta ja teologia – Käsittely saattaa edetä hovioikeuteen

Päivi Räsänen sai va­pau­tuk­sen syyt­teis­tä oi­keu­den­käyn­nis­sä, jossa sot­keu­tui­vat oi­keus­tul­kin­ta ja teo­lo­gia – Kä­sit­te­ly saattaa edetä ho­vi­oi­keu­teen

30.03.2022 17:00 8
Tilaajille
SVT: Korkein oikeus antoi laajennusluvan Bolidenille

SVT: Korkein oikeus antoi laa­jen­nus­lu­van Bo­li­de­nil­le

23.02.2022 20:56
Tilaajille
Oikeusprosessien yletön pitkittyminen syö luottamusta suomalaiseen oikeusjärjestelmään – "Asiakkaalle voi merkitä vuosien painajaista ja kaiken menetystä"

Oi­keus­pro­ses­sien yletön pit­kit­ty­mi­nen syö luot­ta­mus­ta suo­ma­lai­seen oi­keus­jär­jes­tel­mään – "A­siak­kaal­le voi merkitä vuosien pai­na­jais­ta ja kaiken me­ne­tys­tä"

15.01.2022 06:30
Tilaajille
Korkein oikeus hylkäsi toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon kunnianloukkaussyytteen

Korkein oikeus hylkäsi toi­mit­ta­ja-kir­jai­li­ja Johanna Vehkoon kun­nian­louk­kaus­syyt­teen

11.01.2022 10:01 3
Asia- ja ratkaisumäärät kasvoivat Lapin käräjäoikeudessa viime vuonna – konkurssiasioiden määrä alkoi kasvaa vuoden loppua kohden

Asia- ja rat­kai­su­mää­rät kas­voi­vat Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa viime vuonna – kon­kurs­si­asioi­den määrä alkoi kasvaa vuoden loppua kohden

06.01.2022 12:07 1
Tilaajille
Vataset Teollisuus oy:n merkitsemät Boreal Biorefin osakkeet on maksettu – yhtiö lunasti uudet osakkeet 165 755 eurolla

Vataset Teol­li­suus oy:n mer­kit­se­mät Boreal Bio­re­fin osak­keet on mak­set­tu – yhtiö lunasti uudet osak­keet 165 755 eurolla

03.01.2022 21:00 8
Tilaajille
Boreal Biorefin osakkeiden rekisteröintikiista käräjäoikeuteen – luxemburgilaisyhtiö vaatii merkintähintaa liki 58 000 osakkeesta

Boreal Bio­re­fin osak­kei­den re­kis­te­röin­ti­kiis­ta kä­rä­jä­oi­keu­teen – lu­xem­bur­gi­lais­yh­tiö vaatii mer­kin­tä­hin­taa liki 58 000 osak­kees­ta

30.11.2021 11:26 7
Tilaajille
Todistushinnoittelusta kirkossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­dis­tus­hin­noit­te­lus­ta kir­kos­sa

25.09.2021 05:00
Tilaajille
Arkaluontoisella materiaalilla uhannut kiristäjä sai pumpattua uhriltaan liki 40 000 euroa, Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdollista ja yhdyskuntapalvelua

Ar­ka­luon­toi­sel­la ma­te­riaa­lil­la uhannut ki­ris­tä­jä sai pum­pat­tua uh­ril­taan liki 40 000 euroa, Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua

12.09.2021 09:11 1
Tilaajille
KHO ei antanut valituslupaa Kemijärven kaupungille – Opettajan irtisanomisen kumoaminen jäi voimaan

KHO ei antanut va­li­tus­lu­paa Ke­mi­jär­ven kau­pun­gil­le – Opet­ta­jan ir­ti­sa­no­mi­sen ku­moa­mi­nen jäi voimaan

03.09.2021 13:30
Tilaajille
Mies tilasi puhelimia, liittymiä ja pelikonsolin sekä nosti pikavippejä omaisensa tiedoilla – Käräjäoikeus tuomitsi kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen

Mies tilasi pu­he­li­mia, liit­ty­miä ja pe­li­kon­so­lin sekä nosti pi­ka­vip­pe­jä omai­sen­sa tie­doil­la – Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si kol­mek­si kuu­kau­dek­si van­keu­teen

02.09.2021 09:56
Tilaajille
Fileerausveitsellä uhriaan vatsaan lyöneen miehen vankeustuomio lyheni Rovaniemen hovioikeudessa

Fi­lee­raus­veit­sel­lä uhriaan vatsaan lyöneen miehen van­keus­tuo­mio lyheni Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­sa

23.08.2021 13:36
Tilaajille
Iäkäs kehitysvammainen nainen kaatui posiolaisessa hoitoyksikössä, työntekijät viivyttelivät ylös nostamista – kolmelle työntekijälle tuomiot heitteillepanosta

Iäkäs ke­hi­tys­vam­mai­nen nainen kaatui po­sio­lai­ses­sa hoi­toyk­si­kös­sä, työn­te­ki­jät vii­vyt­te­li­vät ylös nos­ta­mis­ta – kol­mel­le työn­te­ki­jäl­le tuomiot heit­teil­le­pa­nos­ta

27.06.2021 15:02 3
Tilaajille
Viking Sallyn murhajuttu tuli asianajajalle yllätyksenä eteen – epäillyn puolustaja Martina Kronström: "Uusi tutkinta oli poliisille sokea piste"

Viking Sallyn mur­ha­jut­tu tuli asian­aja­jal­le yl­lä­tyk­se­nä eteen – epäil­lyn puo­lus­ta­ja Martina Kronst­röm: "Uusi tut­kin­ta oli po­lii­sil­le sokea piste"

24.06.2021 08:00
Tilaajille
Mies iski fileerausveitsellä uhriaan vatsaan – Oikeus tuomitsi yli kahden vuoden vankeuteen törkeästä pahoinpitelystä

Mies iski fi­lee­raus­veit­sel­lä uhriaan vatsaan – Oikeus tuo­mit­si yli kahden vuoden van­keu­teen tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä

02.06.2021 15:50
Tilaajille
Isä kavalsi alaikäiseltä lapseltaan yli 22 000 euroa ja käytti rahat pelaamiseen – varat olivat aiemmin menehtyneen äidin kuolinkorvauksia

Isä kavalsi ala­ikäi­sel­tä lap­sel­taan yli 22 000 euroa ja käytti rahat pe­laa­mi­seen – varat olivat aiemmin me­neh­ty­neen äidin kuo­lin­kor­vauk­sia

25.05.2021 11:25 4
Tilaajille
Uusperheelliset Mari ja Ville päättivät pitää omaisuutensa erillään ja asua Marin talossa – Milloin avioehto kannattaa tehdä ja milloin se ei ole reilu?

Uus­per­heel­li­set Mari ja Ville päät­ti­vät pitää omai­suu­ten­sa eril­lään ja asua Marin talossa – Milloin avio­eh­to kan­nat­taa tehdä ja milloin se ei ole reilu?

15.05.2021 06:30 4
Tilaajille
Mies ravisteli kahdeksan kuukauden ikäistä vauvaa, seurauksena aivoverenvuoto – Lapin käräjäoikeus tuomitsi miehen törkeästä pahoinpitelystä ehdolliseen vankeuteen

Mies ra­vis­te­li kah­dek­san kuu­kau­den ikäistä vauvaa, seu­rauk­se­na ai­vo­ve­ren­vuo­to – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si miehen tör­keäs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä eh­dol­li­seen van­keu­teen

12.05.2021 10:15 3
Tilaajille
Kittilässä helpotuttiin hovioikeuden vapauttavasta päätöksestä – Oikeusprosessi on vaikeuttanut jopa päätöksentekoa: "Toivomme, ettei tämänkaltaisia tilanteita enää tulisi"

Kit­ti­läs­sä hel­po­tut­tiin ho­vi­oi­keu­den va­paut­ta­vas­ta pää­tök­ses­tä – Oi­keus­pro­ses­si on vai­keut­ta­nut jopa pää­tök­sen­te­koa: "Toi­vom­me, ettei tä­män­kal­tai­sia ti­lan­tei­ta enää tulisi"

04.05.2021 11:11 6
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus vapautti Kittilän kuntapäättäjät virkarikosjutussa – Käräjäoikeuden tuomion lopputulosta ei muutettu

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus va­paut­ti Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jät vir­ka­ri­kos­ju­tus­sa – Kä­rä­jä­oi­keu­den tuomion lop­pu­tu­los­ta ei muu­tet­tu

04.05.2021 19:38 20
Tilaajille