Kolumni: Kie­li­muu­ri ui­ma­hal­lis­sa ja muita arkisia koh­taa­mi­sia tu­ris­ti­kau­pun­gis­sa

Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Oikeus
Viimeisin 12 tuntia
Joensuussa kuolleen lapsen äidille ja isäpuolelle ehdotonta vankeutta muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta

Joen­suus­sa kuol­leen lapsen äidille ja isä­puo­lel­le eh­do­ton­ta van­keut­ta muun muassa tör­keäs­tä kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

13:22
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keu­den päätös ei ole mie­li­pi­de

04.01.2024 23:00 12
15 järjestyksenvalvojalle syytteet ihmisten pahoinpitelyistä juna-asemilla ja niiden läheisyydessä

15 jär­jes­tyk­sen­val­vo­jal­le syyt­teet ih­mis­ten pa­hoin­pi­te­lyis­tä ju­na-ase­mil­la ja niiden lä­hei­syy­des­sä

24.08.2023 17:26
Lapin käräjäoikeuden tuomari langetti näpistyksistä ehdotonta vankeutta – tuomittiin sakkoon tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta

Lapin kä­rä­jä­oi­keu­den tuomari lan­get­ti nä­pis­tyk­sis­tä eh­do­ton­ta van­keut­ta – tuo­mit­tiin sakkoon tuot­ta­muk­sel­li­ses­ta vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta

16.08.2023 10:08 5
Tilaajille
Elinkautiset vankeustuomiot ovat kiristyneet, mutta oikeusjärjestelmässä on vaarallinen aukko: "Systeemi on aivan idioottimainen, jos joku pääsee tappamaan monta kertaa"

Elin­kau­ti­set van­keus­tuo­miot ovat ki­ris­ty­neet, mutta oi­keus­jär­jes­tel­mäs­sä on vaa­ral­li­nen aukko: "Sys­tee­mi on aivan idioot­ti­mai­nen, jos joku pääsee tap­pa­maan monta kertaa"

07.01.2023 06:30 5

Poliisi tuo­mit­tiin kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta Ruot­sis­sa – painoi kiinni otetun maahan pol­vel­la, tämä tu­keh­tui ja sydän py­säh­tyi

28.11.2022 13:59
Päivi Räsänen sai vapautuksen syytteistä oikeudenkäynnissä, jossa sotkeutuivat oikeustulkinta ja teologia – Käsittely saattaa edetä hovioikeuteen

Päivi Räsänen sai va­pau­tuk­sen syyt­teis­tä oi­keu­den­käyn­nis­sä, jossa sot­keu­tui­vat oi­keus­tul­kin­ta ja teo­lo­gia – Kä­sit­te­ly saattaa edetä ho­vi­oi­keu­teen

30.03.2022 17:00 8
Tilaajille
SVT: Korkein oikeus antoi laajennusluvan Bolidenille

SVT: Korkein oikeus antoi laa­jen­nus­lu­van Bo­li­de­nil­le

23.02.2022 20:56
Tilaajille
Oikeusprosessien yletön pitkittyminen syö luottamusta suomalaiseen oikeusjärjestelmään – "Asiakkaalle voi merkitä vuosien painajaista ja kaiken menetystä"

Oi­keus­pro­ses­sien yletön pit­kit­ty­mi­nen syö luot­ta­mus­ta suo­ma­lai­seen oi­keus­jär­jes­tel­mään – "A­siak­kaal­le voi merkitä vuosien pai­na­jais­ta ja kaiken me­ne­tys­tä"

15.01.2022 06:30
Tilaajille
Korkein oikeus hylkäsi toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon kunnianloukkaussyytteen

Korkein oikeus hylkäsi toi­mit­ta­ja-kir­jai­li­ja Johanna Vehkoon kun­nian­louk­kaus­syyt­teen

11.01.2022 10:01 3
Asia- ja ratkaisumäärät kasvoivat Lapin käräjäoikeudessa viime vuonna – konkurssiasioiden määrä alkoi kasvaa vuoden loppua kohden

Asia- ja rat­kai­su­mää­rät kas­voi­vat Lapin kä­rä­jä­oi­keu­des­sa viime vuonna – kon­kurs­si­asioi­den määrä alkoi kasvaa vuoden loppua kohden

06.01.2022 12:07 1
Tilaajille
Vataset Teollisuus oy:n merkitsemät Boreal Biorefin osakkeet on maksettu – yhtiö lunasti uudet osakkeet 165 755 eurolla

Vataset Teol­li­suus oy:n mer­kit­se­mät Boreal Bio­re­fin osak­keet on mak­set­tu – yhtiö lunasti uudet osak­keet 165 755 eurolla

03.01.2022 21:00 9
Tilaajille
Boreal Biorefin osakkeiden rekisteröintikiista käräjäoikeuteen – luxemburgilaisyhtiö vaatii merkintähintaa liki 58 000 osakkeesta

Boreal Bio­re­fin osak­kei­den re­kis­te­röin­ti­kiis­ta kä­rä­jä­oi­keu­teen – lu­xem­bur­gi­lais­yh­tiö vaatii mer­kin­tä­hin­taa liki 58 000 osak­kees­ta

30.11.2021 11:26 7
Tilaajille
Todistushinnoittelusta kirkossa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

To­dis­tus­hin­noit­te­lus­ta kir­kos­sa

25.09.2021 05:00
Tilaajille
Arkaluontoisella materiaalilla uhannut kiristäjä sai pumpattua uhriltaan liki 40 000 euroa, Oulun käräjäoikeus tuomitsi ehdollista ja yhdyskuntapalvelua

Ar­ka­luon­toi­sel­la ma­te­riaa­lil­la uhannut ki­ris­tä­jä sai pum­pat­tua uh­ril­taan liki 40 000 euroa, Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta ja yh­dys­kun­ta­pal­ve­lua

12.09.2021 09:11 1
Tilaajille
KHO ei antanut valituslupaa Kemijärven kaupungille – Opettajan irtisanomisen kumoaminen jäi voimaan

KHO ei antanut va­li­tus­lu­paa Ke­mi­jär­ven kau­pun­gil­le – Opet­ta­jan ir­ti­sa­no­mi­sen ku­moa­mi­nen jäi voimaan

03.09.2021 13:30
Tilaajille
Mies tilasi puhelimia, liittymiä ja pelikonsolin sekä nosti pikavippejä omaisensa tiedoilla – Käräjäoikeus tuomitsi kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen

Mies tilasi pu­he­li­mia, liit­ty­miä ja pe­li­kon­so­lin sekä nosti pi­ka­vip­pe­jä omai­sen­sa tie­doil­la – Kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si kol­mek­si kuu­kau­dek­si van­keu­teen

02.09.2021 09:56
Tilaajille
Fileerausveitsellä uhriaan vatsaan lyöneen miehen vankeustuomio lyheni Rovaniemen hovioikeudessa

Fi­lee­raus­veit­sel­lä uhriaan vatsaan lyöneen miehen van­keus­tuo­mio lyheni Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keu­des­sa

23.08.2021 13:36
Tilaajille
Iäkäs kehitysvammainen nainen kaatui posiolaisessa hoitoyksikössä, työntekijät viivyttelivät ylös nostamista – kolmelle työntekijälle tuomiot heitteillepanosta

Iäkäs ke­hi­tys­vam­mai­nen nainen kaatui po­sio­lai­ses­sa hoi­toyk­si­kös­sä, työn­te­ki­jät vii­vyt­te­li­vät ylös nos­ta­mis­ta – kol­mel­le työn­te­ki­jäl­le tuomiot heit­teil­le­pa­nos­ta

27.06.2021 15:02 3
Tilaajille
Viking Sallyn murhajuttu tuli asianajajalle yllätyksenä eteen – epäillyn puolustaja Martina Kronström: "Uusi tutkinta oli poliisille sokea piste"

Viking Sallyn mur­ha­jut­tu tuli asian­aja­jal­le yl­lä­tyk­se­nä eteen – epäil­lyn puo­lus­ta­ja Martina Kronst­röm: "Uusi tut­kin­ta oli po­lii­sil­le sokea piste"

24.06.2021 08:00
Tilaajille