Oikeus
Näin tapahtumat etenivät Porvoossa – Poliisi hetki ennen tulitusta: "Nuo kaverit ovat sen näköisiä, etten haluaisi ryhtyä painimaan heidän kanssaan"

Näin ta­pah­tu­mat ete­ni­vät Por­voos­sa – Poliisi hetki ennen tu­li­tus­ta: "Nuo kaverit ovat sen nä­köi­siä, etten ha­luai­si ryhtyä pai­ni­maan heidän kans­saan"

01.09.2020 16:11 0
Tilaajille
Merivoimien entinen esikuntapäällikkö on pidätetty virasta – sai kesäkuussa syytteet neljästä palvelusrikoksesta

Me­ri­voi­mien entinen esi­kun­ta­pääl­lik­kö on pi­dä­tet­ty virasta – sai ke­sä­kuus­sa syyt­teet nel­jäs­tä pal­ve­lus­ri­kok­ses­ta

14.08.2020 11:39 0
OYSin raiskauksesta syytetty ehti kuolla ennen tuomiota – toista miestä vastaan nostettu syyte hylättiin

OYSin rais­kauk­ses­ta syy­tet­ty ehti kuolla ennen tuo­mio­ta – toista miestä vastaan nos­tet­tu syyte hy­lät­tiin

25.06.2020 17:18 0
Tilaajille
Hovioikeus: Stora Enso ei saanut kiky-sopimuksen nojalla yksipuolisesti vähentää työntekijöidensä pekkaspäiviä

Ho­vioi­keus: Stora Enso ei saanut ki­ky-so­pi­muk­sen nojalla yk­si­puo­li­ses­ti vä­hen­tää työn­te­ki­jöi­den­sä pek­kas­päi­viä

25.06.2020 13:22 0
Laaja Subutex-oikeudenkäynti alkoi Oulun käräjäoikeudessa – syyttäjä vaatii jopa yli viiden vuoden vankeustuomiota

Laaja Su­bu­tex-oi­keu­den­käyn­ti alkoi Oulun kä­rä­jä­oi­keu­des­sa – syyt­tä­jä vaatii jopa yli viiden vuoden van­keus­tuo­mio­ta

23.06.2020 13:35 0
Tilaajille
Hovioikeus lyhensi naisen vankeustuomiota törkeästä ryöstöstä ja vapaudenriistosta – kahden muun tekijän tuomiot pysyivät lähes ennallaan

Ho­vi­oi­keus lyhensi naisen van­keus­tuo­mio­ta tör­keäs­tä ryös­tös­tä ja va­pau­den­riis­tos­ta – kahden muun tekijän tuomiot py­syi­vät lähes en­nal­laan

18.06.2020 16:17 0
Tilaajille
Mies murtautui mökkiin Rovaniemellä sekä pahoinpiteli asukkaan ja poliisit – syyte murrosta hylättiin, koska se pelasti miehen hengen

Mies mur­tau­tui mökkiin Ro­va­nie­mel­lä sekä pa­hoin­pi­te­li asuk­kaan ja po­lii­sit – syyte mur­ros­ta hy­lät­tiin, koska se pelasti miehen hengen

12.06.2020 15:04 0
Mies ajoi 2,44 promillen humalassa Kemijärvellä – käräjäoikeus määräsi 85 päivän yhdyskuntapalveluun

Mies ajoi 2,44 pro­mil­len hu­ma­las­sa Ke­mi­jär­vel­lä – kä­rä­jä­oi­keus määräsi 85 päivän yh­dys­kun­ta­pal­ve­luun

11.06.2020 13:40 0
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus nelinkertaisti nuoren miehen sakot laittomasta uhkauksesta

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus ne­lin­ker­tais­ti nuoren miehen sakot lait­to­mas­ta uh­kauk­ses­ta

09.06.2020 13:47 0
Tilaajille
Vanhasta palkkamurhasta syytteessä oleva Jari Aarnio: Outoa, että Vilhunen yhtäkkiä muistaa 17 vuoden takaiset asiat – Ex-jengipomo Vilhusen puolustus: Syyte johtuu kostosta

Van­has­ta palk­ka­mur­has­ta syyt­tees­sä oleva Jari Aarnio: Outoa, että Vil­hu­nen yht­äk­kiä muistaa 17 vuoden ta­kai­set asiat – Ex-jen­gi­po­mo Vil­hu­sen puo­lus­tus: Syyte johtuu kos­tos­ta

08.06.2020 14:24 0
Liivijengi United Brotherhoodin jättikäräjät alkavat tänään ­– Syyttäjä vaatii 38:lle rangaistusta törkeistä rikoksista

Lii­vi­jen­gi United Brot­her­hoo­din jät­ti­kä­rä­jät alkavat tänään – Syyt­tä­jä vaatii 38:lle ran­gais­tus­ta tör­keis­tä ri­kok­sis­ta

01.06.2020 06:00 0
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu astuu tänään oikeuden eteen vastaamaan syytteisiin, joita hän itse sanoo vasemmiston junailemaksi noitavainoksi

Is­rae­lin pää­mi­nis­te­ri Ben­ja­min Ne­tan­ja­hu astuu tänään oi­keu­den eteen vas­taa­maan syyt­tei­siin, joita hän itse sanoo va­sem­mis­ton ju­nai­le­mak­si noi­ta­vai­nok­si

24.05.2020 10:07 0
Kittilän kuntapäättäjillä on jälleen edessään pitkä oikeudenkäynti – virkarikossyytteitä koskevan hovioikeuskäsittelyn valmisteluun osallistuu vain kaksi osallista

Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jil­lä on jälleen edes­sään pitkä oi­keu­den­käyn­ti – vir­ka­ri­kos­syyt­tei­tä kos­ke­van ho­vi­oi­keus­kä­sit­te­lyn val­mis­te­luun osal­lis­tuu vain kaksi osal­lis­ta

28.04.2020 09:15 0
Tilaajille
Turun terrori-iskuun liittyvässä vahingonkorvaushuijauksessa syytteet petoksesta ja törkeästä väärennöksestä

Turun ter­ro­ri-is­kuun liit­ty­väs­sä va­hin­gon­kor­vaus­hui­jauk­ses­sa syyt­teet pe­tok­ses­ta ja tör­keäs­tä vää­ren­nök­ses­tä

24.04.2020 12:10 0
KHO: Enontekiölle myönnetty kahden ahman metsästyslupa oli lainvastainen – Natura-kohteet oli perustettu osittain juuri ahmojen suojelemiseksi

KHO: Enon­te­kiöl­le myön­net­ty kahden ahman met­säs­tys­lu­pa oli lain­vas­tai­nen – Na­tu­ra-koh­teet oli pe­rus­tet­tu osit­tain juuri ahmojen suo­je­le­mi­sek­si

25.03.2020 10:12 0
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus alensi kahden lappilaismiehen tuomioita Subutex-tablettien myymisestä

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus alensi kahden lap­pi­lais­mie­hen tuo­mioi­ta Su­bu­tex-tab­let­tien myy­mi­ses­tä

24.03.2020 11:31 0
Tilaajille

Hakivat Finn­ai­ril­ta 1800 euron kor­vauk­sia vii­väs­ty­nees­tä len­nos­ta - jou­tu­vat­kin mak­sa­maan len­to­yh­tiön 7840 euron oi­keus­ku­lut

10.03.2020 13:59 0
KKO:n presidentti: Meillä on jo perustuslakituomioistuimet eikä erillistä ei tarvita – Korkein oikeuskin on käytettävissä lainvalmistelussa

KKO:n pre­si­dent­ti: Meillä on jo pe­rus­tus­la­ki­tuo­mio­is­tui­met eikä eril­lis­tä ei tarvita – Korkein oi­keus­kin on käy­tet­tä­vis­sä lain­val­mis­te­lus­sa

01.03.2020 06:00 0
Tilaajille
Mies aiheutti huolimattomuudellaan kahden kuorma-auton ulosajot Utsjoella – hovioikeus alensi maksettavia korvauksia ja määräsi vakuutusyhtiön maksajaksi

Mies ai­heut­ti huo­li­mat­to­muu­del­laan kahden kuor­ma-au­ton ulos­ajot Uts­joel­la – ho­vi­oi­keus alensi mak­set­ta­via kor­vauk­sia ja määräsi va­kuu­tus­yh­tiön mak­sa­jak­si

30.01.2020 12:45 0
Tilaajille
Vanhemmat pakottivat 5-6 vuotiaan lapsen nukkumaan ja syömään kädet sidottuina, tutkimuksissa kyynärvarresta löytyi arpi: ”Äiti on tehny ton saksilla”.

Van­hem­mat pa­kot­ti­vat 5-6 vuo­tiaan lapsen nuk­ku­maan ja syömään kädet si­dot­tui­na, tut­ki­muk­sis­sa kyy­när­var­res­ta löytyi arpi: ”Äiti on tehny ton sak­sil­la”.

28.01.2020 14:19 0