Kysely: Suo­ma­lai­set huo­mioi­si­vat Poh­jois-Suo­men muut­tu­neen aseman hal­li­tus­oh­jel­mas­sa

Pääkirjoitus: Vien­ti­alo­jen sopu on hyvä komp­ro­mis­si – lak­ko­ke­vät voidaan vielä välttää

Asuntolainat: Nyt voit katsoa ajan­ta­sai­set eu­ri­bor-ko­rot Lapin Kansan netistä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Käräjäoikeus
Kansanedustaja Mikko Kärnä tuomittiin sakkoihin professorin kunnian loukkaamisesta

Kan­san­edus­ta­ja Mikko Kärnä tuo­mit­tiin sak­koi­hin pro­fes­so­rin kunnian louk­kaa­mi­ses­ta

28.10.2022 13:27 12
Rovaniemeläisille naiselle ja miehelle 10 kuukautta ehdollista vankeutta kannabiksen kasvatuksesta – syyttäjä haki rangaistusta törkeästä huumausainerikoksesta

Ro­va­nie­me­läi­sil­le nai­sel­le ja mie­hel­le 10 kuu­kaut­ta eh­dol­lis­ta van­keut­ta kan­na­bik­sen kas­va­tuk­ses­ta – syyt­tä­jä haki ran­gais­tus­ta tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta

19.10.2021 20:24
Tilaajille
Mies ampui haulikolla teereksi olettamaansa kohdetta, laukaus osui metsästyskaveriin

Mies ampui hau­li­kol­la tee­rek­si olet­ta­maan­sa koh­det­ta, laukaus osui met­säs­tys­ka­ve­riin

04.08.2021 19:09

Mat­ka­kos­ken ka­las­tus­kiis­ta pa­lau­tui kä­rä­jä­oi­keu­teen

10.03.2021 10:31
Hiihtoliitto ja rovaniemeläishieroja sopivat kiistansa ennen oikeuskäsittelyä

Hiih­to­liit­to ja ro­va­nie­me­läis­hie­ro­ja sopivat kiis­tan­sa ennen oi­keus­kä­sit­te­lyä

01.02.2021 17:53 1
Oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto muuttaa Kemin oikeustalon toiseen kerrokseen remontin jälkeen – Rovaniemellä selvitetään käräjäoikeuden siirtämistä virastotalon poliisiasemalle

Oi­keus­apu- ja edun­val­von­ta­toi­mis­to muuttaa Kemin oi­keus­ta­lon toiseen ker­rok­seen re­mon­tin jälkeen – Ro­va­nie­mel­lä sel­vi­te­tään kä­rä­jä­oi­keu­den siir­tä­mis­tä vi­ras­to­ta­lon po­lii­si­ase­mal­le

15.01.2021 07:00
Tilaajille
Tornion räjähdyksen esitutkinta on valmistunut – Rikoksesta epäillyt ovat tienneet, että kyseessä on ollut Rajavartiolaitoksen käyttämä henkilöpakettiauto

Tornion rä­jäh­dyk­sen esi­tut­kin­ta on val­mis­tu­nut – Ri­kok­ses­ta epäil­lyt ovat tien­neet, että ky­sees­sä on ollut Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen käyt­tä­mä hen­ki­lö­pa­ket­ti­au­to

11.11.2020 10:48
Tilaajille
Voidaanko järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi luokiteltu United Brotherhood kieltää? Oikeus jatkaa lakkautusoikeudenkäynnin valmistelua

Voi­daan­ko jär­jes­täy­ty­neek­si ri­kol­lis­ryh­mäk­si luo­ki­tel­tu United Brot­her­hood kiel­tää? Oikeus jatkaa lak­kau­tus­oi­keu­den­käyn­nin val­mis­te­lua

26.10.2020 06:00
"Kaikesta olen selviytynyt" – Hiihtomaajoukkueen hierojan työstä potkut saanut Kerttu Helynen opettelee elämään uudenlaista arkea Rovaniemellä

"Kai­kes­ta olen sel­viy­ty­nyt" – Hiih­to­maa­jouk­kueen hie­ro­jan työstä potkut saanut Kerttu Helynen opet­te­lee elämään uu­den­lais­ta arkea Ro­va­nie­mel­lä

12.09.2020 06:30
Tilaajille
Mies vaihtoi avioerotilanteessa lukot ilman puolisonsa lupaa ja piti omakotitaloa hallussaan lähes vuoden – oikeus tuomitsi sakkoihin

Mies vaihtoi avio­ero­ti­lan­tees­sa lukot ilman puo­li­son­sa lupaa ja piti oma­ko­ti­ta­loa hal­lus­saan lähes vuoden – oikeus tuo­mit­si sak­koi­hin

22.07.2020 11:57
Mies raiskasi itseään huomattavasti nuoremman päihtyneen tytön, oikeus tuomitsi yli kolmeksi vuodeksi vankeuteen

Mies rais­ka­si itseään huo­mat­ta­vas­ti nuo­rem­man päih­ty­neen tytön, oikeus tuo­mit­si yli kol­mek­si vuo­dek­si van­keu­teen

17.07.2020 19:42
Tilaajille
Liivijengi United Brotherhoodin jättikäräjät alkoivat, syytettyjä 38 – UB-pomona pidetylle Tero Holopaiselle luettiin syytteet muun muassa konepistooleista ja 27 kilon huume-erästä

Lii­vi­jen­gi United Brot­her­hoo­din jät­ti­kä­rä­jät al­koi­vat, syy­tet­ty­jä 38 – UB-po­mo­na pi­de­tyl­le Tero Ho­lo­pai­sel­le luet­tiin syyt­teet muun muassa ko­ne­pis­too­leis­ta ja 27 kilon huu­me-eräs­tä

01.06.2020 14:17

Nuoren kul­jet­ta­jan ajama kelkka törmäsi laavuun Sa­vu­kos­kel­la, mat­kus­ta­ja kuoli – kul­jet­ta­jal­le päi­vä­sak­ko­ja kuo­le­man­tuot­ta­muk­ses­ta

18.02.2020 14:42
Tilaajille

Lap­pi­lai­sen tie­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja kavalsi tie­kun­nal­ta rahaa, oikeus tuo­mit­si päi­vä­sak­koi­hin

12.02.2020 10:00
Tilaajille
Käräjäoikeus ryhtyy ratkomaan, yrittikö jengitaustainen espoolaismies ryöstää raha-auton 17 vuotta sitten Turussa – loput tekijöistä yhä karkuteillä

Kä­rä­jä­oi­keus ryhtyy rat­ko­maan, yrit­ti­kö jen­gi­taus­tai­nen es­poo­lais­mies ryöstää ra­ha-au­ton 17 vuotta sitten Turussa – loput te­ki­jöis­tä yhä kar­ku­teil­lä

10.02.2020 06:00
Tilaajille
Käräjäoikeus pui syytettä oululaisessa pyykkituvassa tapahtuneesta raiskauksesta – syyttäjä vaatii 4,5 vuoden van­keus­ran­gais­tus­ta

Kä­rä­jä­oi­keus pui syy­tet­tä ou­lu­lai­ses­sa pyyk­ki­tu­vas­sa ta­pah­tu­nees­ta rais­kauk­ses­ta – syyt­tä­jä vaatii 4,5 vuoden van­keus­ran­gais­tus­ta

31.01.2020 11:16
Tilaajille
Syyte: Mies valmisteli pommi-iskua Helsingin keskustaan, kohteena ulkomaalaiset ja muslimit – Poliisin testin mukaan koeräjähde olisi jäänyt suutariksi

Syyte: Mies val­mis­te­li pom­mi-is­kua Hel­sin­gin kes­kus­taan, koh­tee­na ul­ko­maa­lai­set ja mus­li­mit – Po­lii­sin testin mukaan koe­rä­jäh­de olisi jäänyt suu­ta­rik­si

16.01.2020 20:59
Syyttäjä ei hae muutosta käräjäoikeuden päätökseen, joka on nyt lainvoimainen: Aamulehden päätoimittajan rekrytoinnissa ei ollut työsyrjintää

Syyt­tä­jä ei hae muu­tos­ta kä­rä­jä­oi­keu­den pää­tök­seen, joka on nyt lain­voi­mai­nen: Aa­mu­leh­den pää­toi­mit­ta­jan rek­ry­toin­nis­sa ei ollut työ­syr­jin­tää

07.01.2020 19:33
Tilaajille
Nuori isä pahoinpiteli alle neljän kuukauden ikäisen vauvan – lapselle tuli kallonmurtuma ja aivovamma

Nuori isä pa­hoin­pi­te­li alle neljän kuu­kau­den ikäisen vauvan – lap­sel­le tuli kal­lon­mur­tu­ma ja ai­vo­vam­ma

26.11.2019 15:29
Syyttäjä: Kampin ampumavälikohtauksessa käytettiin myös teräasetta

Syyt­tä­jä: Kampin am­pu­ma­vä­li­koh­tauk­ses­sa käy­tet­tiin myös te­rä­aset­ta

25.11.2019 13:23