Live: Katso tästä Arctic Volleyn ja Vam­pu­lan ottelu kello 17

kolumni: Kuka sinä olet sil­loin, kun kukaan ei ole kat­so­mas­sa?

pääkirjoitus: Esi­mer­kil­lä on voimaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Vastaamon tietomurto
Vastaamo-vyyhdistä syytetyn ennalta arvattava katoaminen herättää kummastusta käräjäoikeuden päätöstä kohtaan – "Ymmärrän ihmetyksen", sanoo rikosoikeuden apulaisprofessori

Vas­taa­mo-vyyh­dis­tä syy­te­tyn ennalta ar­vat­ta­va ka­toa­mi­nen he­rät­tää kum­mas­tus­ta kä­rä­jä­oi­keu­den pää­tös­tä kohtaan – "Ym­mär­rän ih­me­tyk­sen", sanoo ri­kos­oi­keu­den apu­lais­pro­fes­so­ri

21.02.2024 17:42
Hovioikeus määräsi Vastaamo-syytetyn uudelleen vangittavaksi – syyttäjän mukaan Aleksanteri Kivimäkeä ei ole tavoitettu

Ho­vi­oi­keus määräsi Vas­taa­mo-syy­te­tyn uu­del­leen van­git­ta­vak­si – syyt­tä­jän mukaan Alek­san­te­ri Ki­vi­mä­keä ei ole ta­voi­tet­tu

19.02.2024 11:26 2
Vastaamon tietomurron oikeudenkäynti alkaa valmisteluistunnolla – laaja esitutkintamateriaali tulee julkiseksi

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron oi­keu­den­käyn­ti alkaa val­mis­te­luis­tun­nol­la – laaja esi­tut­kin­ta­ma­te­riaa­li tulee jul­ki­sek­si

26.10.2023 08:31
Vastaamon tietomurrosta nostettiin yli 30 000 syytettä – uhreja on yli 20 000

Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta nos­tet­tiin yli 30 000 syy­tet­tä – uhreja on yli 20 000

18.10.2023 10:21 1
Vastaamoon kohdistuneen tietomurron esitutkinta valmistui – poikkeuksellinen tutkinta alkoi syksyllä 2020, epäilty jäi kiinni Ranskassa

Vas­taa­moon koh­dis­tu­neen tie­to­mur­ron esi­tut­kin­ta val­mis­tui – poik­keuk­sel­li­nen tut­kin­ta alkoi syk­syl­lä 2020, epäilty jäi kiinni Rans­kas­sa

31.08.2023 13:11 1
Poliisi on onnistunut selvittämään kaikkien Vastaamon tietomurron uhrien henkilötiedot – asianomistajia yli 30 000

Poliisi on on­nis­tu­nut sel­vit­tä­mään kaik­kien Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uhrien hen­ki­lö­tie­dot – asian­omis­ta­jia yli 30 000

02.08.2023 12:29 1
Vastaamon tietomurto edennyt tutkintavaiheeseen myös Lapissa – rikosilmoitus tehtävä viimeistään toukokuun aikana

Vas­taa­mon tie­to­mur­to edennyt tut­kin­ta­vai­hee­seen myös Lapissa – ri­kos­il­moi­tus tehtävä vii­meis­tään tou­ko­kuun aikana

11.05.2023 16:05
Oikeuden mukaan Vastaamon asiakastietoja ei ollut salattu riittävästi, ex-toimitusjohtaja Ville Tapiolle ehdollista

Oi­keu­den mukaan Vas­taa­mon asia­kas­tieto­ja ei ollut salattu riit­tä­väs­ti, ex-toi­mi­tus­joh­ta­ja Ville Ta­piol­le eh­dol­lis­ta

18.04.2023 18:00
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto oli vasta alkua – Huijarifirmat, valeverkkokaupat, romanssipetkuttajat ja petolliset linkit vaanivat nykyään ketä tahansa

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­to oli vasta alkua – Hui­ja­ri­fir­mat, va­le­verk­ko­kau­pat, ro­mans­si­pet­kut­ta­jat ja pe­tol­li­set linkit vaa­ni­vat nykyään ketä tahansa

12.03.2023 06:30
Tilaajille
Vastaamon tietomurrosta epäilty on tuotu Suomeen

Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäilty on tuotu Suomeen

25.02.2023 12:51
Noin sata pohjoissuomalaista Vastaamon ex-asiakasta on hakenut apua Rikosuhripäivystyksestä, esitutkinnassa kuullaan nyt uhreja – "En jaksa lähteä siihen hirveään rumbaan"

Noin sata poh­jois­suo­ma­lais­ta Vas­taa­mon ex-asia­kas­ta on hakenut apua Ri­ko­suh­ri­päi­vys­tyk­ses­tä, esi­tut­kin­nas­sa kuul­laan nyt uhreja – "En jaksa lähteä siihen hir­veään rum­baan"

13.11.2022 16:30 1
Tilaajille
Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta epäillystä tehty eurooppalainen etsintäkuulutus – KRP: "Poliisi on edistynyt tutkinnassa merkittävästi"

Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­ros­ta epäil­lys­tä tehty eu­roop­pa­lai­nen et­sin­tä­kuu­lu­tus – KRP: "Po­lii­si on edis­ty­nyt tut­kin­nas­sa mer­kit­tä­väs­ti"

28.10.2022 10:06
HS: Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurron potilastietoja on vuodettu avoimeen verkkoon

HS: Psy­ko­te­ra­pia­kes­kus Vas­taa­mon tie­to­mur­ron po­ti­las­tie­to­ja on vuo­det­tu avoi­meen verk­koon

28.08.2021 10:32
Vastaamo-tietomurron uhrit voivat hakea vahingonkorvauksia oman harkinnan mukaan – "Uhrin kannalta haastavaa ja monimutkaista"

Vas­taa­mo-tie­to­mur­ron uhrit voivat hakea va­hin­gon­kor­vauk­sia oman har­kin­nan mukaan – "Uhrin kan­nal­ta haas­ta­vaa ja mo­ni­mut­kais­ta"

20.06.2021 10:20
Pohjoissuomalaisen  Annan, 44, yksityisyys varastettiin verkkoon – nyt hän odottaa, milloin arkaluontoinen tieto kääntyy häntä vastaan: “Meidät on jätetty yksin”

Poh­jois­suo­ma­lai­sen Annan, 44, yk­si­tyi­syys va­ras­tet­tiin verk­koon – nyt hän odot­taa, milloin ar­ka­luon­toi­nen tieto kääntyy häntä vas­taan: “Meidät on jätetty yksin”

03.04.2021 08:00
Tilaajille
Vastaamon tietomurron uhreilta yli sata pyyntöä uudesta henkilötunnuksesta – yhtään anomusta ei ole hyväksytty pelkän tietomurron perusteella

Vas­taa­mon tie­to­mur­ron uh­reil­ta yli sata pyyntöä uudesta hen­ki­lö­tun­nuk­ses­ta – yhtään ano­mus­ta ei ole hy­väk­syt­ty pelkän tie­to­mur­ron pe­rus­teel­la

12.03.2021 18:30
Tilaajille

Tie­to­mur­ron koh­teek­si jou­tu­nut Vas­taa­mo haettu kon­kurs­siin, lii­ke­toi­min­nan myyn­nis­tä tehty esi­so­pi­mus

11.02.2021 20:04
Vastaamon tulevaisuus puntarilla torstaina: jatkuuko toiminta? MTV: Yhtiön toimitusjohtaja Heini Pirttijärvi erosi tehtävästään

Vas­taa­mon tu­le­vai­suus pun­ta­ril­la tors­tai­na: jat­kuu­ko toi­min­ta? MTV: Yhtiön toi­mi­tus­joh­ta­ja Heini Pirt­ti­jär­vi erosi teh­tä­väs­tään

26.01.2021 09:17
LM-selvitys: Sairaanhoitopiirien Vastaamo-sopimusten arvo yli miljoona euroa – tietoturvatarkastuksia ei tehty, vaikka niihin olisi ollut mahdollisuus

LM-sel­vi­tys: Sai­raan­hoi­to­pii­rien Vas­taa­mo-so­pi­mus­ten arvo yli mil­joo­na euroa – tie­to­tur­va­tar­kas­tuk­sia ei tehty, vaikka niihin olisi ollut mah­dol­li­suus

06.12.2020 06:00
Tilaajille
Vahvan tunnistautumisen vaatimus laajenee huomattavasti – se tarkoittaa lähinnä pankkitunnusten laajaa soveltamista verkkokaupassa ja kuluttajaluotoissa

Vahvan tun­nis­tau­tu­mi­sen vaa­ti­mus laa­je­nee huo­mat­ta­vas­ti – se tar­koit­taa lähinnä pank­ki­tun­nus­ten laajaa so­vel­ta­mis­ta verk­ko­kau­pas­sa ja ku­lut­ta­ja­luo­tois­sa

12.11.2020 17:57