Koronarajoitukset: Ko­ro­na­mi­nis­te­ri­työ­ryh­mä pidensi ruo­ka­ra­vin­to­loi­den au­ki­olo­ai­ko­ja kol­mel­la tun­nil­la – mi­nis­te­reil­lä haluja jatkaa ra­joi­tus­ten ke­ven­tä­mis­tä myös esi­mer­kik­si teat­te­reis­sa ja kun­to­sa­leil­la

Hovi antaa tuomion Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jien vir­ka­ri­kos­syyt­teis­tä – kä­rä­jil­lä kaikki syyt­teet hy­lät­tiin

Syytteet koskevat kunnanjohtajan potkuja ja peruutettua tutkintapyyntöä. Käräjäoikeuden mukaan toiminta ei ollut rikollista.

Kittilän kuntapäättäjien virkarikosjuttua käsitellään tänään Rovaniemen hovioikeudessa.
Kittilän kuntapäättäjien virkarikosjuttua käsitellään tänään Rovaniemen hovioikeudessa.
Kuva: Jouni Porsanger

Rovaniemen hovioikeus antaa tänään päätöksensä Kittilän kuntapäättäjien virkarikosjutussa. Syytteissä on kyse muun muassa Kittilän entisen kunnanjohtajan epäasiallisesta kohtelusta ja tälle annetuista potkuista vuonna 2014. Lapin käräjäoikeus hylkäsi kaikki syytteet jutussa kesällä 2019.

Syytteet koskevat tapahtumia, joista Kittilän monipolvinen ja useaan kertaan tuomioistuimissa käsitelty kuntakriisi sai alkunsa. Kittilän sen aikainen kunnanjohtaja Anna Mäkelä teki vuoden 2013 lopulla tutkintapyynnön kunnan enemmistöomisteisen Levi Ski Resortin toimitusjohtajasta, koska tämä vuoti hissivalmistajalle toisen tarjouskilpailuun osallistuneen valmistajan luottamuksellista tarjoustietoa.

Vuonna 2014 kuntapäättäjät peruivat Mäkelän tutkintapyynnön, ja kunnanvaltuusto irtisanoi hänet luottamuspulaan vedoten. KHO totesi potkut laittomiksi kesällä 2016.

Lapin käräjäoikeuden mukaan kuntapäättäjät eivät kuitenkaan syyllistyneet virkarikoksiin peruuttaessaan tutkintapyynnön. Oikeus myös katsoi, ettei Mäkelän kohtelu ollut rikollista.

Toimitusjohtaja Jouni Palosaarta syytettiin käräjä- ja hovioikeudessa hissikaupan tietojen vuotamisesta, mutta syytteet hylättiin, koska hän ei aiheuttanut toiminnallaan konkreettista vahinkoa.

Neljä tuomittiin oikeusavun hankintaa koskevassa jutussa

Maaliskuussa Lapin käräjäoikeus tuomitsi neljä kunnan johtoon kuulunutta niin sanotussa laskutusjutussa. Kyse on kunnan laskuun vuosina 2013–2015 tilatuista oikeudellisista neuvoista. Oikeuden mukaan hankinnoista ei ollut tehty asianmukaisia päätöksiä.

Asiassa ehdolliseen vankeuteen tuomittiin silloiset kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja, jotka oikeuden mukaan ryhtyivät vuonna 2013 hankkimaan oikeudellista apua ja yrittivät maksattaa laskut kunnalla.

Sakkorangaistuksen sai kunnanjohtajan sijaisena toiminut mies. Oikeuden mukaan hän jätti kaikki vuonna 2015 tilattuja lakipalveluita koskevat laskut työpöytänsä laatikkoon. Laskut löytyivät vasta hänen jäätyä eläkkeelle. Kaikki kiistivät syytteet. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Kuntapäättäjien uusi virkarikosoikeudenkäynti alkamassa

Epäillyistä virkarikoksista Kittilän päätöksenteossa on toukokuussa alkamassa uusi oikeudenkäynti Lapin käräjäoikeudessa. Syyttäjä vaatii jutussa rangaistuksia virka-aseman väärinkäytöstä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Syytettyjä jutussa on yhteensä 39. Osa heistä on syytettynä myös hovin käsittelemässä virkarikosjutussa.

Syyttäjä ei ole kertonut, miten uudet syytteet liittyvät aiempiin kunnan päätöksentekoa koskeneisiin oikeudenkäynteihin. Syytteet tulevat julki valmisteluistunnossa toukokuussa.

Lue lisää

Ho­vi­oi­keu­den rat­kai­sua Kit­ti­län vir­ka­ri­kos-ju­pa­kas­sa jou­du­taan odot­ta­maan ensi vuoteen – kä­sit­te­ly alkaa syk­syl­lä

Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jil­lä edessä kuu­kau­sien ho­vioi­keu­sis­tun­to, myös Antti Rinne joutuu to­dis­ta­ja­na pa­laa­maan Levin his­si­kaup­po­jen ai­kai­siin ta­pah­tu­miin

Kit­ti­lä-kä­rä­jät jat­ku­vat ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – ho­vi­oi­keu­den val­mis­te­luis­tun­to jär­jes­te­tään osit­tain etänä

"Loo­gi­ses­ti pe­rus­tel­tu pää­tös", sanoo oi­keus­tie­teen pro­fes­so­ri KHO:n pää­tök­ses­tä pa­laut­taa ero­te­tut Kit­ti­län kun­ta­päät­tä­jät teh­tä­viin­sä

Odot­taa­ko Kit­ti­län päät­tä­jiä tuomio vai hel­po­tus? Kä­rä­jä­oi­keus antaa rat­kai­sun­sa vir­ka­ri­kos­vyyh­dis­tä per­jan­tai­na – Katso tästä, ketä syy­te­tään ja mistä