Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Ho­vi­oi­keu­den rat­kai­sua Kit­ti­län vir­ka­ri­kos-ju­pa­kas­sa jou­du­taan odot­ta­maan ensi vuoteen – kä­sit­te­ly alkaa syk­syl­lä

Kuntapäättäjillä on jälleen edessä pitkä oikeudenkäynti.

Hovioikeuden valmisteluistunto pidettiin etäyhteyksillä. Istuntoa pääsi seuraamaan hovioikeuden salista. Myös syksyn oikeudenkäynti tullaan todennäköisesti ainakin osittain pitämään etäyhteyksillä.
Hovioikeuden valmisteluistunto pidettiin etäyhteyksillä. Istuntoa pääsi seuraamaan hovioikeuden salista. Myös syksyn oikeudenkäynti tullaan todennäköisesti ainakin osittain pitämään etäyhteyksillä.
Kuva: Anssi Jokiranta

Kittilän entisiä ja nykyisiä kuntapäättäjiä koskevan virkarikosjutun hovioikeuskäsittelyn valmistelu aloitettiin Rovaniemen hovioikeudessa tiistaina.

Valmisteluistunto pidettiin videoyhteyksillä koronaviruspandemian vuoksi sekä siksi, että osapuolet olivat asiaa niin toivoneet.