Lapin Kansa live: RoPS:n naiset koh­taa­vat FC Uni­te­din, katso ot­te­lu­na suorana täältä

Lapin Kansa live: Arctic Volley ja Polkky Kuusamo koh­taa­vat uu­del­leen har­joi­tu­sot­te­lus­sa, katso suora lähetys kello 16

kolumni: Milloin verinen his­to­ria muuttuu mu­ka­vak­si sa­duk­si?

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Virkarikossyyte
Rovaniemen riskisijoitusten oikeuskäsittely alkaa – kahta syytetään virkarikoksista, kaupunki vaatii korvauksia

Ro­va­nie­men ris­ki­si­joi­tus­ten oi­keus­kä­sit­te­ly alkaa – kahta syy­te­tään vir­ka­ri­kok­sis­ta, kau­pun­ki vaatii kor­vauk­sia

14.06.2022 06:30
Tilaajille
Syytteen saanut Trump jättää jälkeensä salaliittoteorioille ja poliittiselle väkivallalle otollisen ilmapiirin
Pääkirjoitus

Syyt­teen saanut Trump jättää jäl­keen­sä sa­la­liit­to­teo­rioil­le ja po­liit­ti­sel­le vä­ki­val­lal­le otol­li­sen il­ma­pii­rin

14.01.2021 17:18
Tilaajille
Trump saa virkasyytteen kapinaan kiihottamisesta – kymmenen republikaania kääntyi presidenttiä vastaan

Trump saa vir­ka­syyt­teen ka­pi­naan kii­hot­ta­mi­ses­ta – kym­me­nen re­pub­li­kaa­nia kääntyi pre­si­dent­tiä vastaan

14.01.2021 08:22
Hovioikeuden ratkaisua Kittilän virkarikos-jupakassa joudutaan odottamaan ensi vuoteen – käsittely alkaa syksyllä

Ho­vi­oi­keu­den rat­kai­sua Kit­ti­län vir­ka­ri­kos-ju­pa­kas­sa jou­du­taan odot­ta­maan ensi vuoteen – kä­sit­te­ly alkaa syk­syl­lä

28.04.2020 18:44
Tilaajille
Poliisipomojen virkarikossyytteiden käsittely alkoi Helsingin hovioikeudessa – käräjillä käsittely kesti 60 päivää, hovissa homma alkaa alusta

Po­lii­si­po­mo­jen vir­ka­ri­kos­syyt­tei­den kä­sit­te­ly alkoi Hel­sin­gin ho­vi­oi­keu­des­sa – kä­rä­jil­lä kä­sit­te­ly kesti 60 päivää, hovissa homma alkaa alusta

07.02.2020 11:11
Senaatti vapautti presidentti Trumpin virkarikossyytteistä – vain yksi republikaani rikkoi puoluepoliittisen kahtiajaon

Se­naat­ti va­paut­ti pre­si­dent­ti Trumpin vir­ka­ri­kos­syyt­teis­tä – vain yksi re­pub­li­kaa­ni rikkoi puo­lue­po­liit­ti­sen kah­tia­jaon

06.02.2020 08:43
"Yhdysvallat on vahvempi kuin koskaan", julisti Trump puheessaan – selän takana Pelosi repi kopion presidentin puheesta

"Yh­dys­val­lat on vah­vem­pi kuin kos­kaan", julisti Trump pu­hees­saan – selän takana Pelosi repi kopion pre­si­den­tin pu­hees­ta

05.02.2020 09:56
Ainakin kaksi republikaania äänestänee todistajien kutsumisen puolesta, mutta se ei vielä riitä – Trump-oikeudenkäynti voi olla ohi jo tänään

Ainakin kaksi re­pub­li­kaa­nia ää­nes­tä­nee to­dis­ta­jien kut­su­mi­sen puo­les­ta, mutta se ei vielä riitä – Trump-oi­keu­den­käyn­ti voi olla ohi jo tänään

31.01.2020 09:40
Trumpin entinen neuvonantaja paljasti uusia tietoja – John Boltonin todistus voisi iskeä Trumpin puolustuksen ytimeen

Trumpin entinen neu­von­an­ta­ja pal­jas­ti uusia tietoja – John Bol­to­nin to­dis­tus voisi iskeä Trumpin puo­lus­tuk­sen ytimeen

27.01.2020 13:30
Demokraateilla viimeinen päivä vakuuttaa senaatti Trumpin syyllisyydestä

De­mo­kraa­teil­la vii­mei­nen päivä va­kuut­taa se­naat­ti Trumpin syyl­li­syy­des­tä

24.01.2020 15:29
Virkarikosoikeudenkäynti jatkuu Yhdysvalloissa – demokraateilla vielä kaksi päivää aikaa perustella Trumpin viraltapanoa

Vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­ti jatkuu Yh­dys­val­lois­sa – de­mo­kraa­teil­la vielä kaksi päivää aikaa pe­rus­tel­la Trumpin vi­ral­ta­pa­noa

23.01.2020 15:15
Trumpin virkasyyte lähetetään senaattiin tänään – demokraatit julkistivat viime hetkellä uusia todisteita

Trumpin vir­ka­syy­te lä­he­te­tään se­naat­tiin tänään – de­mo­kraa­tit jul­kis­ti­vat viime het­kel­lä uusia to­dis­tei­ta

15.01.2020 12:31
Trumpin entinen turvallisuusneuvonantaja John Bolton valmis todistamaan senaatin edessä

Trumpin entinen tur­val­li­suus­neu­von­an­ta­ja John Bolton valmis to­dis­ta­maan se­naa­tin edessä

07.01.2020 09:46
Donald Trumpin virkarikosoikeudenkäyntiä johtaa varautunut ja lempeä puheenjohtaja, joka päättää kesään mennessä myös siitä, pitääkö presidentin verotiedot julkistaa

Donald Trumpin vir­ka­ri­kos­oi­keu­den­käyn­tiä johtaa va­rau­tu­nut ja lempeä pu­heen­joh­ta­ja, joka päättää kesään men­nes­sä myös siitä, pitääkö pre­si­den­tin ve­ro­tie­dot jul­kis­taa

02.01.2020 16:01
Tutkija uudesta Trump-paljastuksesta: Ei riitä "savuavaksi aseeksi", mutta voi viedä Trumpilta vaalivoiton ja vaikeuttaa oikeudenkäyntiä virkarikoksista

Tutkija uudesta Trump-pal­jas­tuk­ses­ta: Ei riitä "sa­vua­vak­si aseek­si", mutta voi viedä Trum­pil­ta vaa­li­voi­ton ja vai­keut­taa oi­keu­den­käyn­tiä vir­ka­ri­kok­sis­ta

23.12.2019 16:54
Valkoinen talo määräsi sotilasavun jäädyttämisestä vain puolitoista tuntia Trumpin puhelun jälkeen – Puhelu Ukrainaan toi Trumpille jo virkarikossyytteen

Val­koi­nen talo määräsi so­ti­las­avun jää­dyt­tä­mi­ses­tä vain puo­li­tois­ta tuntia Trumpin puhelun jälkeen – Puhelu Uk­rai­naan toi Trum­pil­le jo vir­ka­ri­kos­syyt­teen

23.12.2019 10:41
Trump sai historiallisen virkarikossyytteen – tviittasi ajojahti-kuvan

Trump sai his­to­rial­li­sen vir­ka­ri­kos­syyt­teen – tviit­ta­si ajo­jah­ti-ku­van

19.12.2019 07:42
Donald Trump saa huomenna virkarikossyytteen edustajainhuoneelta – alkuvuoden oikeudenkäynti heittää varjonsa seuraaviin vaaleihin

Donald Trump saa huo­men­na vir­ka­ri­kos­syyt­teen edus­ta­jain­huo­neel­ta – al­ku­vuo­den oi­keu­den­käyn­ti heittää var­jon­sa seu­raa­viin vaa­lei­hin

17.12.2019 19:00
Tilaajille
Trump haukkui virkarikostutkinnan todistajan Twitterissä – "Hyvin pelottavaa"

Trump haukkui vir­ka­ri­kos­tut­kin­nan to­dis­ta­jan Twit­te­ris­sä – "Hyvin pe­lot­ta­vaa"

15.11.2019 22:10
Trump sättii tviiteissään useammin kuin ylistää – tänään jatkuva virkarikostutkinta kiihdyttänyt presidentin Twitterin käyttöä

Trump sättii tvii­teis­sään useam­min kuin ylistää – tänään jatkuva vir­ka­ri­kos­tut­kin­ta kiih­dyt­tä­nyt pre­si­den­tin Twit­te­rin käyttöä

15.11.2019 07:30
Tilaajille