Virkarikosoikeudenkäynti

Trumpin puo­lus­tus kutsui vir­ka­ri­kos­syyt­tei­tä va­sem­mis­ton noi­ta­vai­nok­si

12.02.2021 20:55
Hovioikeus aloitti poliisijohdon virkarikossyytteiden käsittelyn – Jari Aarnioon kytkeytyvälle historian laajimmalle poliisioikeudenkäynnille on varattu jopa 42 käsittelypäivää

Ho­vi­oi­keus aloitti po­lii­si­joh­don vir­ka­ri­kos­syyt­tei­den kä­sit­te­lyn – Jari Aar­nioon kyt­key­ty­väl­le his­to­rian laa­jim­mal­le po­lii­si­oi­keu­den­käyn­nil­le on varattu jopa 42 kä­sit­te­ly­päi­vää

28.02.2020 09:36
Ainakin kaksi republikaania äänestänee todistajien kutsumisen puolesta, mutta se ei vielä riitä – Trump-oikeudenkäynti voi olla ohi jo tänään

Ainakin kaksi re­pub­li­kaa­nia ää­nes­tä­nee to­dis­ta­jien kut­su­mi­sen puo­les­ta, mutta se ei vielä riitä – Trump-oi­keu­den­käyn­ti voi olla ohi jo tänään

31.01.2020 09:40
Trumpin puolustus: Potkut olisi "hyvin hyvin vaarallinen" ennakkotapaus

Trumpin puo­lus­tus: Potkut olisi "hyvin hyvin vaa­ral­li­nen" en­nak­ko­ta­paus

25.01.2020 21:24