lautapelit: Etsi kar­tal­ta mur­haa­ja, tai syötä kis­san­pen­tu­ja – pukin kont­tiin voi löytää mui­ta­kin lau­ta­pe­le­jä kuin vanhoja klas­si­koi­ta

leikkipuisto: Se­vet­ti­jär­ven lapset saivat äkäisen nä­köi­sen jou­lu­lah­jan koulun pihalle

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Virkarikosoikeudenkäynti

Trumpin puo­lus­tus kutsui vir­ka­ri­kos­syyt­tei­tä va­sem­mis­ton noi­ta­vai­nok­si

12.02.2021 20:55
Hovioikeus aloitti poliisijohdon virkarikossyytteiden käsittelyn – Jari Aarnioon kytkeytyvälle historian laajimmalle poliisioikeudenkäynnille on varattu jopa 42 käsittelypäivää

Ho­vioi­keus aloitti po­lii­si­joh­don vir­ka­ri­kos­syyt­tei­den kä­sit­te­lyn – Jari Aar­nioon kyt­key­ty­väl­le his­to­rian laa­jim­mal­le po­lii­sioi­keu­den­käyn­nil­le on varattu jopa 42 kä­sit­te­ly­päi­vää

28.02.2020 09:36
Ainakin kaksi republikaania äänestänee todistajien kutsumisen puolesta, mutta se ei vielä riitä – Trump-oikeudenkäynti voi olla ohi jo tänään

Ainakin kaksi re­pub­li­kaa­nia ää­nes­tä­nee to­dis­ta­jien kut­su­mi­sen puo­les­ta, mutta se ei vielä riitä – Trump-oi­keu­den­käyn­ti voi olla ohi jo tänään

31.01.2020 09:40
Trumpin puolustus: Potkut olisi "hyvin hyvin vaarallinen" ennakkotapaus

Trumpin puo­lus­tus: Potkut olisi "hyvin hyvin vaa­ral­li­nen" en­nak­ko­ta­paus

25.01.2020 21:24