Huumerikokset
Yli puolet Lapin rattijuopoista ajaa huumepöllyssä – erityisesti nuorten huumekuskien osuus on Lapissa lisääntynyt muuta Suomea nopeammin

Yli puolet Lapin rat­ti­juo­pois­ta ajaa huu­me­pöl­lys­sä – eri­tyi­ses­ti nuorten huu­me­kus­kien osuus on Lapissa li­sään­ty­nyt muuta Suomea no­peam­min

11.09.2020 13:13 0
Tilaajille
Lapin poliisin yöt hiljenivät – korona-aika lisäsi murtoja, varkauksia ja rattijuopumuksia

Lapin po­lii­sin yöt hil­je­ni­vät – ko­ro­na-ai­ka lisäsi mur­to­ja, var­kauk­sia ja rat­ti­juo­pu­muk­sia

30.06.2020 16:56 1
Tilaajille
Jari Aarnio jälleen oikeuden eteen – tiesikö hän ammattirikollisen tulossa olleesta palkkamurhasta?

Jari Aarnio jälleen oi­keu­den eteen – tiesikö hän am­mat­ti­ri­kol­li­sen tulossa ol­lees­ta palk­ka­mur­has­ta?

08.06.2020 06:00 0
Poliisilla piti kiirettä Kemissä lauantaina: huumekuskit ja ajo-oikeudettomat työllistivät virkavaltaa

Po­lii­sil­la piti kii­ret­tä Kemissä lauan­tai­na: huu­me­kus­kit ja ajo-oi­keu­det­to­mat työl­lis­ti­vät vir­ka­val­taa

10.05.2020 13:05 0
Tilaajille
Varkaat yrittivät murtautua kemiläiseen kerrostaloasuntoon

Varkaat yrit­ti­vät mur­tau­tua ke­mi­läi­seen ker­ros­ta­lo­asun­toon

09.05.2020 10:47 0
Tilaajille
Parikymppisiä huumekuskeja jäi kiinni Rovaniemellä viikonloppuna

Pa­ri­kymp­pi­siä huu­me­kus­ke­ja jäi kiinni Ro­va­nie­mel­lä vii­kon­lop­pu­na

26.04.2020 15:29 0
Tilaajille
Huumekuski törmäsi poliisiautoon Rovaniemellä – Myös tien vieressä seisonut poliisi oli vaarassa jäädä alle

Huu­me­kus­ki törmäsi po­lii­si­au­toon Ro­va­nie­mel­lä – Myös tien vie­res­sä sei­so­nut poliisi oli vaa­ras­sa jäädä alle

26.04.2020 14:48 0
Tilaajille
Huumekuskit työllistivät poliisia pit­kä­nä­per­jan­tai­na Meri-Lapissa – opiaattien alaisena ajaneen hallusta löytyi pistoolin patruunoita

Huu­me­kus­kit työl­lis­ti­vät po­lii­sia pit­kä­nä­per­jan­tai­na Me­ri-La­pis­sa – opiaat­tien alai­se­na ajaneen hal­lus­ta löytyi pis­too­lin pat­ruu­noi­ta

11.04.2020 09:54 0
Tilaajille
Huumeiden salakuljetus länsirajan yli ei tyrehdy matkustajaliikenteen mukana –  niukempi saatavuus voi kasvattaa väkivallan uhkaa käyttäjille, rikostilastoissa ei piikkiä

Huu­mei­den sa­la­kul­je­tus län­si­ra­jan yli ei tyrehdy mat­kus­ta­ja­lii­ken­teen mukana – niu­kem­pi saa­ta­vuus voi kas­vat­taa vä­ki­val­lan uhkaa käyt­tä­jil­le, ri­kos­ti­las­tois­sa ei piikkiä

10.04.2020 06:30 0
Tilaajille
Rovaniemen hovioikeus alensi kahden lappilaismiehen tuomioita Subutex-tablettien myymisestä

Ro­va­nie­men ho­vi­oi­keus alensi kahden lap­pi­lais­mie­hen tuo­mioi­ta Su­bu­tex-tab­let­tien myy­mi­ses­tä

24.03.2020 11:31 0
Tilaajille

Ruotsin Tulli huijasi huu­me­ku­rii­re­ja ja vaihtoi huu­me­pa­ke­tit va­le­pa­ke­teik­si – kak­si­kol­le yli kaksi vuotta van­keut­ta tör­keäs­tä huu­maus­ai­ne­ri­kok­ses­ta

10.03.2020 13:38 0
Tilaajille
Huumekaupassa käytettäviä puhelimia kaupataan ja ryöstellään Ruotsissa ja niiden vuoksi ollaan valmiita jopa tappamaan

Huu­me­kau­pas­sa käy­tet­tä­viä pu­he­li­mia kau­pa­taan ja ryös­tel­lään Ruot­sis­sa ja niiden vuoksi ollaan val­mii­ta jopa tap­pa­maan

24.02.2020 10:12 0
Huumekuski pakeni poliisia kevyen liikenteen väylää pitkin Rovaniemellä

Huu­me­kus­ki pakeni po­lii­sia kevyen lii­ken­teen väylää pitkin Ro­va­nie­mel­lä

16.02.2020 19:14 0
Tilaajille
Rattijuoppo puhalsi Rovaniemellä 1,5 promillea – Myös huumetesti oli positiivinen

Rat­ti­juop­po puhalsi Ro­va­nie­mel­lä 1,5 pro­mil­lea – Myös huu­me­tes­ti oli po­si­tii­vi­nen

16.02.2020 19:05 0
Tilaajille
Amfetamiinia käyttänyt autoilija jäi kiinni Kemissä

Am­fe­ta­mii­nia käyt­tä­nyt au­toi­li­ja jäi kiinni Kemissä

15.02.2020 16:01 0
Tilaajille
Poliisi selvittää Suomen suurinta kokaiinitakavarikkoa muun muassa Yhdysvaltain huumepoliisin kanssa, 150 kilon erästä ainakin osa oli vain läpikulkumatkalla

Poliisi sel­vit­tää Suomen suu­rin­ta ko­kaii­ni­ta­ka­va­rik­koa muun muassa Yh­dys­val­tain huu­me­po­lii­sin kanssa, 150 kilon erästä ainakin osa oli vain lä­pi­kul­ku­mat­kal­la

13.02.2020 11:51 0
Syyttäjän mukaan liivijengin ex-pomo Janne "Nacci" Tranberg ja liikemies Niko Ranta-aho vyöryttivät Suomeen parissa vuodessa yli 200 kiloa amfetamiinia

Syyt­tä­jän mukaan lii­vi­jen­gin ex-pomo Janne "Nacci" Tran­berg ja lii­ke­mies Niko Ran­ta-aho vyö­ryt­ti­vät Suomeen parissa vuo­des­sa yli 200 kiloa am­fe­ta­mii­nia

30.01.2020 09:53 0
Ennätyssuuren huumevyyhdin käsittely alkaa turvasalissa – Kymmenien syytettyjen joukossa muun muassa liivijengi Cannonballin entinen johtaja

En­nä­tys­suu­ren huu­me­vyyh­din kä­sit­te­ly alkaa tur­va­sa­lis­sa – Kym­me­nien syy­tet­ty­jen jou­kos­sa muun muassa lii­vi­jen­gi Can­non­bal­lin entinen johtaja

30.01.2020 06:00 0
Huumerikosvyyhdissä lisää syytteitä, nyt myös tapon yrityksestä. 54:stä syytteessä olevasta 15 on vangittuna.

Huu­me­ri­kos­vyyh­dis­sä lisää syyt­tei­tä, nyt myös tapon yri­tyk­ses­tä. 54:stä syyt­tees­sä ole­vas­ta 15 on van­git­tu­na.

21.01.2020 20:04 0
Ennätyssuuressa huumevyyhdissä syytteet 53 henkilölle – Organisaatio salakuljetti Suomeen neljän miljoonan euron arvosta kokaiinia, ekstaasia ja metamfetamiinia

En­nä­tys­suu­res­sa huu­me­vyyh­dis­sä syyt­teet 53 hen­ki­löl­le – Or­ga­ni­saa­tio sa­la­kul­jet­ti Suomeen neljän mil­joo­nan euron arvosta ko­kaii­nia, eks­taa­sia ja met­am­fe­ta­mii­nia

16.01.2020 14:46 0