Onnettomuudet: Moni soittaa po­ro­ko­la­ris­ta ensin tutulle po­ro­mie­hel­le, vaikka pitäisi il­moit­taa hä­tä­kes­kuk­seen – toimi näin, jos ajat poron päälle

Pääkirjoitus: Hal­li­tuk­sen on lei­kat­ta­va lisää, jos se aikoo pysyä ta­voit­teis­saan

Yritykset: Iissä si­jait­see eri­koi­nen ki­vi­jal­ka­kaup­pa, joka tun­ne­taan ete­läs­sä asti – Yrit­tä­jä­si­sa­ruk­sil­la on edel­leen myyn­nis­sä 10 000 VHS-ka­set­tia

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ampuma-aserikokset
Ulkoilijat säikähtivät Iin Kuivaniemessä, kun paikalla ollut mies ampui aseella ilmaan – poliisi paikalle usean partion voimin

Ul­koi­li­jat säi­käh­ti­vät Iin Kui­va­nie­mes­sä, kun pai­kal­la ollut mies ampui aseella ilmaan – poliisi pai­kal­le usean partion voimin

28.08.2023 10:21
Tilaajille

Naista am­mut­tiin Ruotsin kon­su­laa­tis­sa Turkin Iz­mi­ris­sä

01.08.2023 22:21
Mies pahoinpiteli ja uhkasi revolveriruletilla Rovaniemellä – Lapin käräjäoikeus tuomitsi yli kaksi vuotta vankeutta

Mies pa­hoin­pi­te­li ja uhkasi re­vol­ve­ri­ru­le­til­la Ro­va­nie­mel­lä – Lapin kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si yli kaksi vuotta van­keut­ta

07.07.2023 15:20
Tilaajille
Mies rakensi itse haulikon ja ampui kohti naapuritaloa Sodankylässä – käräjäoikeus tuomitsi yli vuoden mittaiseen ehdolliseen vankeuteen

Mies rakensi itse hau­li­kon ja ampui kohti naa­pu­ri­ta­loa So­dan­ky­läs­sä – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si yli vuoden mit­tai­seen eh­dol­li­seen van­keu­teen

29.06.2023 13:25
Tilaajille
Naisen hallusta löytyi kynäpistoolin osia – käräjäoikeus tuomitsi ehdollista vankeutta

Naisen hal­lus­ta löytyi ky­nä­pis­too­lin osia – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si eh­dol­lis­ta van­keut­ta

10.11.2022 14:16 1
Tilaajille
Keminmaasta varastettiin lauantaina aamupäivällä haulikko ja illalla sillä ammuttiin Oulussa

Ke­min­maas­ta va­ras­tet­tiin lauan­tai­na aa­mu­päi­väl­lä hau­lik­ko ja illalla sillä am­mut­tiin Oulussa

02.10.2022 17:19
Tilaajille
Inarilaiselle sota-ajan aseiden keräilijälle ehdollista vankeutta räjähde- ja ampuma-aserikoksista

Ina­ri­lai­sel­le so­ta-ajan aseiden ke­räi­li­jäl­le eh­dol­lis­ta van­keut­ta rä­jäh­de- ja am­pu­ma-ase­ri­kok­sis­ta

03.09.2022 15:04
Tilaajille
19–vuotias ammuskeli kadulla Torniossa ja sai aikaan poliisihälytyksen, miehen seurassa ollut nainen yritti piilottaa aseen

19–­vuo­tias am­mus­ke­li kadulla Tor­nios­sa ja sai aikaan po­lii­si­hä­ly­tyk­sen, miehen seu­ras­sa ollut nainen yritti pii­lot­taa aseen

06.08.2022 16:47
Tilaajille
Hailuodossa tapahtui sunnuntaina kaksi ampumatapausta – ampumisista ei aiheutunut tiettävästi vaaraa ihmisille

Hai­luo­dos­sa ta­pah­tui sun­nun­tai­na kaksi am­pu­ma­ta­paus­ta – am­pu­mi­sis­ta ei ai­heu­tu­nut tiet­tä­väs­ti vaaraa ih­mi­sil­le

11.07.2022 14:10
SVT: Poliisi löysi Haaparannalta aseita ja vaarallisia aineita

SVT: Poliisi löysi Haa­pa­ran­nal­ta aseita ja vaa­ral­li­sia aineita

11.04.2022 10:29
Tilaajille
Keski-ikäinen mies marssi asuntoon Rovaniemellä ja ampui toista miestä haulikolla, oikeus tuomitsi tapon yrityksestä

Kes­ki-ikäi­nen mies marssi asun­toon Ro­va­nie­mel­lä ja ampui toista miestä hau­li­kol­la, oikeus tuo­mit­si tapon yri­tyk­ses­tä

24.09.2021 15:28 2
Karkkivarkaudesta kiinni jääneen miehen hallusta löytyi patruunoita Oulussa

Kark­ki­var­kau­des­ta kiinni jääneen miehen hal­lus­ta löytyi pat­ruu­noi­ta Oulussa

10.04.2021 10:05 2