Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Jari Aarnio
Jari Aarnion vapauttava tuomio Vuosaaren palkkamurhajutussa jää voimaan – KKO ei myöntänyt valituslupaa

Jari Aarnion va­paut­ta­va tuomio Vuo­saa­ren palk­ka­mur­ha­ju­tus­sa jää voimaan – KKO ei myön­tä­nyt va­li­tus­lu­paa

07.03.2023 09:58 2
Syyttäjä hakee korkeimmalta oikeudelta valituslupaa Jari Aarnion palkkamurhajutussa – hovioikeus kumosi aiemmin Aarnion elinkautisen

Syyt­tä­jä hakee kor­keim­mal­ta oi­keu­del­ta va­li­tus­lu­paa Jari Aarnion palk­ka­mur­ha­ju­tus­sa – ho­vi­oi­keus kumosi aiemmin Aarnion elin­kau­ti­sen

25.03.2022 13:39 1
Hovioikeus kumosi ex-poliisi Jari Aarnion murhatuomion

Ho­vi­oi­keus kumosi ex-po­lii­si Jari Aarnion mur­ha­tuo­mion

04.02.2022 11:27
Tilaajille
Professori esittää vaihtoehdot siitä, kuinka pitkä vankeus Jari Aarniolla on edessään – "Hyvin, hyvin hankala laskea ennalta"

Pro­fes­so­ri esittää vaih­to­eh­dot siitä, kuinka pitkä vankeus Jari Aar­niol­la on edes­sään – "Hyvin, hyvin hankala laskea en­nal­ta"

23.12.2020 18:56 1
Tilaajille
Jari Aarniolle elinkautinen murhasta, jonka aikana hän ei ollut tekopaikalla – Ex-jengipomo Keijo Vilhusen syyte palkkamurhasta hylättiin

Jari Aar­niol­le elin­kau­ti­nen mur­has­ta, jonka aikana hän ei ollut te­ko­pai­kal­la – Ex-jen­gi­po­mo Keijo Vil­hu­sen syyte palk­ka­mur­has­ta hy­lät­tiin

22.12.2020 15:58
Korkein oikeus kovensi Jari Aarnion alaisen virkarikostuomiota – hasistynnyrijutun vuosien oikeuskäsittely on nyt päättynyt

Korkein oikeus kovensi Jari Aarnion alaisen vir­ka­ri­kos­tuo­mio­ta – ha­sis­tyn­ny­ri­ju­tun vuosien oi­keus­kä­sit­te­ly on nyt päät­ty­nyt

16.12.2020 09:53
Ex-poliisipäällikölle Jari Aarniolle ja ex-rikollispomo Keiju Vilhuselle luettiin murhasyyte – Syyttäjä: "Harvinainen ylitörkeä murha eli palkkamurha"

Ex-po­lii­si­pääl­li­köl­le Jari Aar­niol­le ja ex-ri­kol­lis­po­mo Keiju Vil­hu­sel­le luet­tiin mur­ha­syy­te – Syyt­tä­jä: "Har­vi­nai­nen yli­tör­keä murha eli palk­ka­mur­ha"

07.09.2020 11:21
Syyttäjä: Rikollispomo järjesti palkkamurhan ja Helsingin huumepoliisia johtanut Jari Aarnio antoi rikokselle hyväksyntänsä – oikeudenkäynti alkaa Helsingissä

Syyt­tä­jä: Ri­kol­lis­po­mo jär­jes­ti palk­ka­mur­han ja Hel­sin­gin huu­me­po­lii­sia joh­ta­nut Jari Aarnio antoi ri­kok­sel­le hy­väk­syn­tän­sä – oi­keu­den­käyn­ti alkaa Hel­sin­gis­sä

07.09.2020 06:00 1
Kurakylpy Aarnio-sotkussa sysäsi kokeneen huumepoliisin kirjailijaksi – Kalevi Puontilla olisi Aarniolle yksi kysymys

Ku­ra­kyl­py Aar­nio-sot­kus­sa sysäsi ko­ke­neen huu­me­po­lii­sin kir­jai­li­jak­si – Kalevi Puon­til­la olisi Aar­niol­le yksi kysymys

10.08.2020 06:00
Tilaajille
Vanhasta palkkamurhasta syytteessä oleva Jari Aarnio: Outoa, että Vilhunen yhtäkkiä muistaa 17 vuoden takaiset asiat – Ex-jengipomo Vilhusen puolustus: Syyte johtuu kostosta

Van­has­ta palk­ka­mur­has­ta syyt­tees­sä oleva Jari Aarnio: Outoa, että Vil­hu­nen yht­äk­kiä muistaa 17 vuoden ta­kai­set asiat – Ex-jen­gi­po­mo Vil­hu­sen puo­lus­tus: Syyte johtuu kos­tos­ta

08.06.2020 14:24
Jari Aarnion ja ex-jengipomo Keijo Vilhusen murhasyytteiden käsittely käynnistyi käräjillä – Molemmat saapuivat paikalle oikeuteen, kyseessä vuosikausia vanha palkkamurhatapaus

Jari Aarnion ja ex-jen­gi­po­mo Keijo Vil­hu­sen mur­ha­syyt­tei­den kä­sit­te­ly käyn­nis­tyi kä­rä­jil­lä – Mo­lem­mat saa­pui­vat pai­kal­le oi­keu­teen, ky­sees­sä vuo­si­kau­sia vanha palk­ka­mur­ha­ta­paus

08.06.2020 09:54
Jari Aarnio jälleen oikeuden eteen – tiesikö hän ammattirikollisen tulossa olleesta palkkamurhasta?

Jari Aarnio jälleen oi­keu­den eteen – tiesikö hän am­mat­ti­ri­kol­li­sen tulossa ol­lees­ta palk­ka­mur­has­ta?

08.06.2020 06:00
Hovioikeus aloitti poliisijohdon virkarikossyytteiden käsittelyn – Jari Aarnioon kytkeytyvälle historian laajimmalle poliisioikeudenkäynnille on varattu jopa 42 käsittelypäivää

Ho­vi­oi­keus aloitti po­lii­si­joh­don vir­ka­ri­kos­syyt­tei­den kä­sit­te­lyn – Jari Aar­nioon kyt­key­ty­väl­le his­to­rian laa­jim­mal­le po­lii­si­oi­keu­den­käyn­nil­le on varattu jopa 42 kä­sit­te­ly­päi­vää

28.02.2020 09:36
Jari Aarniolle murhasyyte Volkan Ünsalin palkkamurhasta – Syytettynä myös entinen rikollispomo Keijo Vilhunen

Jari Aar­niol­le mur­ha­syy­te Volkan Ünsalin palk­ka­mur­has­ta – Syy­tet­ty­nä myös entinen ri­kol­lis­po­mo Keijo Vil­hu­nen

27.02.2020 14:48
Poliisipomojen virkarikossyytteiden käsittely alkoi Helsingin hovioikeudessa – käräjillä käsittely kesti 60 päivää, hovissa homma alkaa alusta

Po­lii­si­po­mo­jen vir­ka­ri­kos­syyt­tei­den kä­sit­te­ly alkoi Hel­sin­gin ho­vi­oi­keu­des­sa – kä­rä­jil­lä kä­sit­te­ly kesti 60 päivää, hovissa homma alkaa alusta

07.02.2020 11:11
Rikosylikonstaapelia vastaan syyte – epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta Jari Aarnion hyväksi

Ri­kos­yli­kons­taa­pe­lia vastaan syyte – epäil­lään vir­ka­vel­vol­li­suu­den rik­ko­mi­ses­ta Jari Aarnion hyväksi

04.12.2019 10:22
Tilaajille
Jari Aarnion huume- ja virkarikosjutun tuomio jää lainvoimaiseksi – vyyhden rippeitä käsitellään vielä

Jari Aarnion huume- ja vir­ka­ri­kos­ju­tun tuomio jää lain­voi­mai­sek­si – vyyhden rip­pei­tä kä­si­tel­lään vielä

04.12.2019 09:37
Tilaajille
Rosvopoliisi Jari Aarnion tulot viime vuonna 4 374 euroa — Katso, miten tienasivat entiset jengipomot Janne "Nacci" Tranberg ja Keijo Vilhunen

Ros­vo­po­lii­si Jari Aarnion tulot viime vuonna 4 374 euroa — Katso, miten tie­na­si­vat entiset jen­gi­po­mot Janne "Nacci" Tran­berg ja Keijo Vil­hu­nen

04.11.2019 10:05

Jari Aarnion 22 rikosta ja Suomen ri­kos­his­to­rian kallein oi­keu­den­käyn­ti

23.10.2019 20:10
Tällainen on Aarnion rikoskumppani ex-jengipomo Keijo Vilhunen — Uutuuskirja: Tilasi huumesyyttäjän mökin polton ja rahoitti poliisitalon pommi-iskua

Täl­lai­nen on Aarnion ri­kos­kump­pa­ni ex-jen­gi­po­mo Keijo Vil­hu­nen — Uu­tuus­kir­ja: Tilasi huu­me­syyt­tä­jän mökin polton ja ra­hoit­ti po­lii­si­ta­lon pom­mi-is­kua

06.10.2019 10:24