Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Avin lai­tet­ta­va jo­ki­yh­tiö kuriin

Yle otsikoi, että voimayhtiöt vastustavat Kemijoen kalatievelvoitetta kynsin ja hampain. "Kemijoen voimalaitosyhtiöt käyvät sitkeää oikeustaistelua kalateiden rakentamisvelvoitetta vastaan, vaikka joen patoaminen on syynä vaelluskalakantojen tuhoutumiseen (Yle 23.11). Ei tätä voisi enää paremmin kirjoittaa.

Artikkelissa todetaan, että ”ely-keskuksen kalatalouspäällikkö Jermi Tertsusta ei vakuuta voimayhtiön vapaaehtoinen Taivalkosken kalatie, joka olisi osin luonnonmukainen ja osin tekninen. "Ristiriitoja kalataloudellisen edun kanssa on voimakkaasti" hän arvioi.

Ympäristöneuvos Antti Ylitalo sanoo, että vapaaehtoisella kalatiehakemuksella yhtiö pyrkii vesittämään viranomaisen määräämän kalatievelvoitteen. Artikkelissa todetaan, että ”asiantuntijaviranomaiset Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Metsähallitus puoltavat Lapin ely-keskuksen hakemusta. Kemijoen vesistön alueen kunnat kannattavat ely-keskuksen hakemusta.” Vain "Kemin kaupungin lausunto on varauksellinen. Rovaniemi on ottanut asiassa matalan profiilin.”

Lohen palauttamisella Kemi-Ounasjokeen on jokivartisten sosiaalinen toimilupa, josta kuntien ja alueella toimivien yhdistysten kannanotot kertovat. Paradoksaalista asetelmassa on, että Kemijoki Oy:n suurin osakkeenomistaja on valtio (50,10 %). Valtion yhtiö Kemijoki Oy on uhannut valittaa viimeiseen tappiin saakka valtion viranomaisen, Lapin ely-keskuksen hakemuksesta kalatalousvelvoitteiden päivittämiseksi ja kalateiden rakentamiseksi.

Asetelma on absurdi, johon valtion omistajaohjauksen tulee topakasti puuttua ja todeta, että Pohjois-Suomen aluehallintoviraston (avi) päätöksestä Kemijoki Oy ei tule valittamaan. Useat kansalliset strategiat, uusi tutkimustieto, EU:n vesipuitedirektiivi, korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisut ja jokivartisten yleinen mielipide ovat siinä määrin painavaa asiaa, ettei aville jää muuta vaihtoehtoa kuin laittaa vuosikymmeniä jatkuneelle jokiyhtiöiden vastaan haraamiselle piste.

Jokiyhtiöt ovat haranneet lohen nousua vastaan reilut 70 vuotta ja sama ralli jatkuu. Kuten Ylen ansiokkaassa artikkelissa todetaan, ”Kemijoen voimalaitosyhtiöt käyvät sitkeää oikeustaistelua kalateiden rakentamisvelvoitetta vastaan, vaikka joen patoaminen on syynä vaelluskalakantojen tuhoutumiseen.” Avi on asiassa paljon vartijana.