Vapaa-aika
Viimeisin 12 tuntia
Lapissa koettiin pyörämatkailun ennätyskesä – Levin kaikki vuokrapyörät olivat heinäkuussa miltei päivittäin käytössä

Lapissa koet­tiin pyö­rä­mat­kai­lun en­nä­tys­ke­sä – Levin kaikki vuok­ra­pyö­rät olivat hei­nä­kuus­sa miltei päi­vit­täin käy­tös­sä

10:21 0
Tilaajille
Vanhemmat
Kasvava maastopyöräilytrendi poiki Lappiin 1,6 miljoonaa euroa kehittämistukea

Kasvava maas­to­pyö­räi­ly­tren­di poiki Lappiin 1,6 mil­joo­naa euroa ke­hit­tä­mis­tu­kea

11.09.2020 13:54 0
Tilaajille
Matkailijat hyppäsivät höyrylaivoihin sisävesillä 1920-luvulla – Suomi alkoi matkustaa toden teolla vasta 50 vuotta sitten, kun pakettimatkat yleistyivät

Mat­kai­li­jat hyp­pä­si­vät höy­ry­lai­voi­hin si­sä­ve­sil­lä 1920-lu­vul­la – Suomi alkoi mat­kus­taa toden teolla vasta 50 vuotta sitten, kun pa­ket­ti­mat­kat yleis­tyi­vät

26.08.2020 07:00 0
Tilaajille
Rovaniemelle toivotaan parempia pyöräparkkeja – telinepaikkoja on ydinkeskustassa satoja, mutta ne palvelevat nykyajan pyöräilijöitä huonosti

Ro­va­nie­mel­le toi­vo­taan pa­rem­pia pyö­rä­park­ke­ja – te­li­ne­paik­ko­ja on ydin­kes­kus­tas­sa satoja, mutta ne pal­ve­le­vat ny­ky­ajan pyö­räi­li­jöi­tä huo­nos­ti

05.08.2020 11:06 1
”Täällä mahtuu pitämään turvavälejä” – Ensi viikolla Lapissa aukeavat kirjastot, monet museot, osa uimahalleista, eläinpuisto ja 4 000-neliöinen sisäliikuntapuisto

”Täällä mahtuu pi­tä­mään tur­va­vä­le­jä” – Ensi vii­kol­la Lapissa au­kea­vat kir­jas­tot, monet museot, osa ui­ma­hal­leis­ta, eläin­puis­to ja 4 000-ne­liöi­nen si­sä­lii­kun­ta­puis­to

29.05.2020 22:03 0
Tilaajille
Kausikorteille tulee jatkoaikaa – merilappilaisten elokuvateatterien sarjalipuille käyttöä, vaikka määräaika olisi mennyt umpeen

Kau­si­kor­teil­le tulee jat­ko­ai­kaa – me­ri­lap­pi­lais­ten elo­ku­va­teat­te­rien sar­ja­li­puil­le käyt­töä, vaikka mää­rä­ai­ka olisi mennyt umpeen

22.04.2020 10:28 0
Päiväkirja: Piirrän tussilla otsaani ja muita huvituksia
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Piirrän tus­sil­la otsaani ja muita hu­vi­tuk­sia

14.04.2020 18:53 0
Tilaajille
”En osaa istua kädet tyhjinä” - Koronan myötä tullut vapaa-ajan lisääntyminen houkuttelee uusia ihmisiä tarttumaan perinteisiin käsitöihin

”En osaa istua kädet tyh­ji­nä” - Koronan myötä tullut va­paa-ajan li­sään­ty­mi­nen hou­kut­te­lee uusia ihmisiä tart­tu­maan pe­rin­tei­siin kä­si­töi­hin

12.04.2020 08:00 0
Tilaajille
Rovaniemen kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustukset haussa helmikuun ajan

Ro­va­nie­men kult­tuu­ri-, nuo­ri­so- ja lii­kun­ta-avus­tuk­set haussa hel­mi­kuun ajan

05.02.2020 09:38 0
Rovaniemen lasten Moniurheilukoulu kutsuu uusia harrastajia – Lapsen ei tarvitse sitoutua yhteen lajiin

Ro­va­nie­men lasten Mo­ni­ur­hei­lu­kou­lu kutsuu uusia har­ras­ta­jia – Lapsen ei tar­vit­se si­tou­tua yhteen lajiin

16.01.2020 09:56 0
Päiväkirja: Yksi ruuduista näyttää nyt vain pohjasiioille
Kolumni Antti Kokkonen

Päi­vä­kir­ja: Yksi ruu­duis­ta näyttää nyt vain poh­ja­siioil­le

08.01.2020 07:30 0
Tilaajille
Lukijalta: Metsästys ei ole turhaa tappamista
Lukijalta Mielipide Matleena Heikkilä,

Lu­ki­jal­ta: Met­säs­tys ei ole turhaa tap­pa­mis­ta

31.12.2019 08:27 0
Tilaajille
Sirkustemppuja vauvantahtiin – vauvaharrastukset ovat suosittuja 
Meri-Lapissa

Sir­kus­temp­pu­ja vau­van­tah­tiin – vau­va­har­ras­tuk­set ovat suo­sit­tu­ja Me­ri-La­pis­sa

07.10.2019 13:31 0
Päiväkirja: Ruuhkaretkellä pitää olla oma teltta, sillä autiotuvassa ei tehdä tilaa myöhemmin saapuville
Kolumni Katja Kärki

Päi­vä­kir­ja: Ruuh­ka­ret­kel­lä pitää olla oma teltta, sillä au­tio­tu­vas­sa ei tehdä tilaa myö­hem­min saa­pu­vil­le

29.09.2019 19:00 0
Tilaajille
Yritystukien leikkausta käsittelevä työryhmä ei saanut vielä valmista – puheenjohtaja Jari Partanen: "Vaativa homma"

Yri­tys­tu­kien leik­kaus­ta kä­sit­te­le­vä työ­ryh­mä ei saanut vielä val­mis­ta – pu­heen­joh­ta­ja Jari Par­ta­nen: "Vaa­ti­va homma"

13.09.2019 18:50 0

Klovni Se­bas­tian hurahti tai­kuu­teen ja klov­ne­riaan jo pik­ku­poi­ka­na

22.08.2018 16:16 0
Tilaajille

Bän­di­har­ras­tuk­sen ehtii aloit­taa vielä ai­kui­se­na­kin – "Tär­kein­tä on halu har­joi­tel­la"

22.08.2018 16:15 0
Tilaajille
Käsilläkävely on harvan hallitsema, mutta hauska taito –näillä ohjeilla onnistut

Kä­sil­lä­kä­ve­ly on harvan hal­lit­se­ma, mutta hauska taito –näillä oh­jeil­la on­nis­tut

22.08.2018 16:12 0
Tilaajille
Käpypitsi on ollut viimeksi muotia 1920–1930-luvuilla, sitten tuli sota ja villasukat

Kä­py­pit­si on ollut vii­mek­si muotia 1920–1930-lu­vuil­la, sitten tuli sota ja vil­la­su­kat

22.08.2018 16:10 0
Tilaajille

Matti Mar­tis­kai­sel­le ka­tu­tans­si on hen­ki­rei­kä ja elä­män­ta­pa: "Jos joku luulee, ettei tans­si­mi­ses­ta ole hyötyä kuin tans­si­sa­lis­sa, niin on vää­räs­sä" – katso tyy­li­näy­te va­paas­ta imp­ro­vi­saa­tios­ta

22.08.2018 08:26 0
Tilaajille