Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Vapaa-aika
Kun nuorilla ei ole paikkaa kokoontua, levottomuus kasvaa – Rovaniemellä nuorisotiloja on ympäri kaupunkia, mutta yhdeltä alueelta se puuttuu

Kun nuo­ril­la ei ole paikkaa ko­koon­tua, le­vot­to­muus kasvaa – Ro­va­nie­mel­lä nuo­ri­so­ti­lo­ja on ympäri kau­pun­kia, mutta yhdeltä alueel­ta se puuttuu

24.01.2024 08:48 2
Tilaajille
Kokisrekka villitsi Rovaniemen Kauppatorilla – joulumainoksista tunnettu rekka matkaa Kemiin ensi viikolla

Ko­kis­rek­ka vil­lit­si Ro­va­nie­men Kaup­pa­to­ril­la – jou­lu­mai­nok­sis­ta tun­net­tu rekka matkaa Kemiin ensi vii­kol­la

05.11.2023 11:01 6
Tilaajille
Mielenkiinnon kohteet saavat vaihdella ja elää omaa elämäänsä
Kolumni

Mie­len­kiin­non kohteet saavat vaih­del­la ja elää omaa elä­mään­sä

27.10.2023 05:45
Tilaajille
Gallup: Lappilaiset nuoret saavat harrastamisesta iloa arkeen

Gallup: Lap­pi­lai­set nuoret saavat har­ras­ta­mi­ses­ta iloa arkeen

13.10.2023 05:30
Tilaajille
Vapaaehtoistyö tekijänsä palkitsee
Kolumni

Va­paa­eh­tois­työ te­ki­jän­sä pal­kit­see

22.07.2023 05:00 6
Tilaajille
Venekauteen valmistautuminen on kiivaimmillaan - Kemissä talvisäilytys askarruttaa veneilijöitä

Ve­ne­kau­teen val­mis­tau­tu­mi­nen on kii­vaim­mil­laan - Kemissä tal­vi­säi­ly­tys as­kar­rut­taa ve­nei­li­jöi­tä

02.06.2023 15:13
Tekoäly tekee työni pian – tarkoittaako se minulle enemmän vapaa-aikaa?
Kolumni

Tekoäly tekee työni pian – tar­koit­taa­ko se minulle enemmän va­paa-ai­kaa?

14.01.2023 09:00 2
Tilaajille
Lapset harrastavat enemmän liikuntaa kuin aikuiset – kysyimme, mitä neuvoja he antaisivat liian vähän liikkuville

Lapset har­ras­ta­vat enemmän lii­kun­taa kuin ai­kui­set – ky­syim­me, mitä neuvoja he an­tai­si­vat liian vähän liik­ku­vil­le

03.12.2022 05:00
Tilaajille
Tornioon avattiin uusi koirapuisto – uudesta puistosta ovat päässeet nauttimaan jo ainakin Elvis, Fifi, Luna ja Daisy

Tor­nioon avat­tiin uusi koi­ra­puis­to – uudesta puis­tos­ta ovat pääs­seet naut­ti­maan jo ainakin Elvis, Fifi, Luna ja Daisy

25.10.2022 06:35 1
Tilaajille
Syysloma on vuoden kiireisimpiä viikkoja nuorisotyössä – Koululaisille on tarjolla paljon toimintaa

Syys­lo­ma on vuoden kii­rei­sim­piä viik­ko­ja nuo­ri­so­työs­sä – Kou­lu­lai­sil­le on tar­jol­la paljon toi­min­taa

14.10.2022 18:00
Tilaajille
Päiväkirja: Ne ovat puolukoita vain – marjanpoiminnassa saalis jää joskus sivuosaan, ja hyvästä syystä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ne ovat puo­lu­koi­ta vain – mar­jan­poi­min­nas­sa saalis jää joskus si­vuo­saan, ja hyvästä syystä

30.09.2022 05:00 1
Tilaajille
Liikuntajohtajan mielestä uimaveden lämpötilasta ei tarvitse säästää – ehkä hyvä niin, koska harrastajia viluttaa jo nyt

Lii­kun­ta­joh­ta­jan mie­les­tä ui­ma­ve­den läm­pö­ti­las­ta ei tar­vit­se säästää – ehkä hyvä niin, koska har­ras­ta­jia vi­lut­taa jo nyt

15.09.2022 19:37 3
Tilaajille
Päiväkirja: Unen laatu vaikuttaa kaikkeen, mutta tarvitaan myös palauttavaa tekemistä – Suolla tarpoessa sielu lepää
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Unen laatu vai­kut­taa kaik­keen, mutta tar­vi­taan myös pa­laut­ta­vaa te­ke­mis­tä – Suolla tar­poes­sa sielu lepää

23.07.2022 05:00
Tilaajille
Vauvojen värikylvyssä kaikki aistit ovat käytössä - tärkeintä on kiireetön yhdessäolo ja vuorovaikutus

Vau­vo­jen vä­ri­kyl­vys­sä kaikki aistit ovat käy­tös­sä - tär­kein­tä on kii­ree­tön yh­des­sä­olo ja vuo­ro­vai­ku­tus

08.07.2022 15:00
Alkeelliset mökkeilyolosuhteet tuovat luonnon lähelle
Kolumni

Al­keel­li­set mök­kei­ly­olo­suh­teet tuovat luonnon lähelle

15.06.2022 06:00 2
Tilaajille
Sodankylän järvikylien nuorilla on hyvät mahdollisuudet osallistua yhteiseen tekemiseen – taksi tuo tapaamaan muita nuoria

So­dan­ky­län jär­vi­ky­lien nuo­ril­la on hyvät mah­dol­li­suu­det osal­lis­tua yh­tei­seen te­ke­mi­seen – taksi tuo ta­paa­maan muita nuoria

10.05.2022 07:00 1
Tilaajille
Vappua voi viimein juhlia kunnolla – Rovaniemellä opiskelijoiden vappu on täynnä erilaisia tapahtumia ja yhdessä oloa

Vappua voi viimein juhlia kun­nol­la – Ro­va­nie­mel­lä opis­ke­li­joi­den vappu on täynnä eri­lai­sia ta­pah­tu­mia ja yhdessä oloa

27.04.2022 07:00
Tilaajille
Päiväkirja: Koko maan poikki ja takaisin
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Koko maan poikki ja ta­kai­sin

21.04.2022 05:00
Tilaajille
Epäonnistuminenkin voi olla onnistumista
Kolumni

Epä­on­nis­tu­mi­nen­kin voi olla on­nis­tu­mis­ta

11.03.2022 06:30
Tilaajille
Nenän kaivelu ei maksanut mitään
Kolumni

Nenän kaivelu ei mak­sa­nut mitään

16.12.2021 05:00
Tilaajille