Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Säästötavoitteet
Lapin hyvinvointialueen alijäämä on paisunut niin suureksi, ettei se oikene ilman radikaaleja rakennemuutoksia – nyt tarvitaan rohkeita päätöksiä
Pääkirjoitus

Lapin hy­vin­voin­ti­alueen ali­jää­mä on pai­su­nut niin suu­rek­si, ettei se oikene ilman ra­di­kaa­le­ja ra­ken­ne­muu­tok­sia – nyt tar­vi­taan roh­kei­ta pää­tök­siä

10.11.2023 09:04 25
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kemin ta­lous­on­gel­mien syyt ja seu­rauk­set

04.05.2020 12:31
Tilaajille
Yhteistyö Tornion kanssa voi pelastaa Kemin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin lo­pet­ta­mi­sel­ta, josta kau­pun­gin­val­tuus­to tekee päätöksen maaliskuussa

Yh­teis­työ Tornion kanssa voi pe­las­taa Kemin kau­pun­gin­or­kes­te­rin lo­pet­ta­mi­sel­ta, josta kau­pun­gin­val­tuus­to tekee pää­tök­sen maa­lis­kuus­sa

19.02.2020 16:35