Kemin kaupunginteatterin säästöt: "Pel­kom­me on, että meidät pus­ke­taan syök­sy­kier­tee­seen"

Perheyritykset: Sa­vu­kos­ke­lai­nen Ko­ne-Vir­ta aloitti pol­ku­pyö­ris­tä ja lo­pet­taa mön­ki­jöi­hin

Pääkirjoitus: Ro­va­nie­mel­lä käyn­nis­sä val­ta­tais­te­lu – kau­pun­gin­hal­li­tus hamuaa ni­mi­tys­val­taa kau­pun­gin­joh­ta­jal­ta

Aluevaalien vaalikone: Katso sopiva ehdokas täältä

Koronarokote
Kuukausi
Asianajajan mukaan Djokovicilla oli koronatartunta joulukuussa

Asian­aja­jan mukaan Djo­ko­vi­cil­la oli ko­ro­na­tar­tun­ta jou­lu­kuus­sa

08.01.2022 10:30
Rokottamattoman Novak Djokovicin isä vertasi poikaansa Jeesukseen – "Myös Novak ristiinnaulitaan"

Ro­kot­ta­mat­to­man Novak Djo­ko­vi­cin isä vertasi poi­kaan­sa Jee­suk­seen – "Myös Novak ris­tiin­nau­li­taan"

07.01.2022 11:11
Eduskunta hyväksyi hoitajien rokotevelvoitteen

Edus­kun­ta hy­väk­syi hoi­ta­jien ro­ko­te­vel­voit­teen

28.12.2021 17:45
Hallitus vahvisti luopumisen koronarokottamisen ikäjärjestyksestä, rokottaminen laajenee viisi vuotta täyttäneisiin lapsiin

Hal­li­tus vah­vis­ti luo­pu­mi­sen ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­sen ikä­jär­jes­tyk­ses­tä, ro­kot­ta­mi­nen laa­je­nee viisi vuotta täyt­tä­nei­siin lapsiin

22.12.2021 11:45
Vanhemmat
Eduskunnasta: Kilpajuoksu virusta vastaan – hallitus selvittää koronapassin laajentamista työpaikoille
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kil­pa­juok­su virusta vastaan – hal­li­tus sel­vit­tää ko­ronapas­sin laa­jen­ta­mis­ta työ­pai­koil­le

08.12.2021 08:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rokotus on kan­sa­lais­vel­vol­li­suus

21.10.2021 05:30 5
Tilaajille
Suomessa harkitaan rokotustekstiviestiä koronasta koko kansalle – STM valmistelee, ei vielä päätöstä

Suo­mes­sa har­ki­taan ro­ko­tus­teks­ti­vies­tiä ko­ro­nas­ta koko kan­sal­le – STM val­mis­te­lee, ei vielä pää­tös­tä

08.10.2021 17:34 3
Tilaajille
Rokottamattomat pelaajat paineen alla NHL:ssä - Jesse Ylönen perui kieltäytymisensä

Ro­kot­ta­mat­to­mat pe­laa­jat paineen alla NHL:ssä - Jesse Ylönen perui kiel­täy­ty­mi­sen­sä

23.09.2021 14:15
Tilaajille
Pienet lapset joutuvat odottamaan koronapiikkiä, mutta ensitulokset tehosta pian valmiit – rokotetutkija vaatii tasa-arvoa lapsille, jos koronapassi tulee

Pienet lapset jou­tu­vat odot­ta­maan ko­ro­na­piik­kiä, mutta en­si­tu­lok­set tehosta pian valmiit – ro­ko­te­tut­ki­ja vaatii ta­sa-ar­voa lap­sil­le, jos ko­ronapas­si tulee

14.09.2021 19:34
Tilaajille
Eduskunnasta: Rokotekattavuus ylös ja matkailu auki
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ro­ko­te­kat­ta­vuus ylös ja mat­kai­lu auki

11.08.2021 13:31 1
Toimittajalta: Paluu arkeen – ja kiihtymisvaiheeseen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Paluu arkeen – ja kiih­ty­mis­vai­hee­seen

11.08.2021 10:30
Rovaniemellä voi viikonloppuna hakea ensimmäisen koronarokotteen ilman ajanvarausta

Ro­va­nie­mel­lä voi vii­kon­lop­pu­na hakea en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta

29.07.2021 16:45 3
Rovaniemen koronatilanne yhä räjähdysherkkä – Markku Broas kannustaa kaupunkilaisia rokottautumaan

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ti­lan­ne yhä rä­jäh­dys­herk­kä – Markku Broas kan­nus­taa kau­pun­ki­lai­sia ro­kot­tau­tu­maan

28.07.2021 06:00 5
Koronarokoteaiheisen julistekilpailun voittajat valittiin – Kilpailutyöt tarkastelivat rokotteen ottamisen tuomaa vapautta

Ko­ro­na­ro­ko­te­ai­hei­sen ju­lis­te­kil­pai­lun voit­ta­jat va­lit­tiin – Kil­pai­lu­työt tar­kas­te­li­vat ro­kot­teen ot­ta­mi­sen tuomaa va­paut­ta

02.07.2021 12:48 1
Tilaajille
Rokotetodistus löytyy Omakannasta, matkalle lähtijän ei kannata jättää rokotusta viime tippaan – Katso tästä vinkit todistuksen hankintaan

Ro­ko­te­to­dis­tus löytyy Oma­kan­nas­ta, mat­kal­le läh­ti­jän ei kannata jättää ro­ko­tus­ta viime tippaan – Katso tästä vinkit to­dis­tuk­sen han­kin­taan

01.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Koronarokote voidaan antaa nyt yli 12-vuotiaille riskiryhmäläisille – rokotustahdista päättävät kunnat, mutta THL:n suosituksen tulkinta on osittain epäselvää

Ko­ro­na­ro­ko­te voidaan antaa nyt yli 12-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le – ro­ko­tus­tah­dis­ta päät­tä­vät kunnat, mutta THL:n suo­si­tuk­sen tul­kin­ta on osit­tain epä­sel­vää

23.06.2021 14:22
Tilaajille
Suomen olympia- ja paralympiajoukkueet rokotetaan ennen Tokion kisoja

Suomen olym­pia- ja pa­ra­lym­pia­jouk­kueet ro­ko­te­taan ennen Tokion kisoja

24.05.2021 15:13 1
Tilaajille
Brittitutkimus: Kaksi annosta Pfizerin tai Astra Zenecan koronarokotetta suojaa hyvin Intian virusmuunnokselta

Brit­ti­tut­ki­mus: Kaksi annosta Pfi­ze­rin tai Astra Zenecan ko­ro­na­ro­ko­tet­ta suojaa hyvin Intian vi­rus­muun­nok­sel­ta

23.05.2021 13:36 2
Rokotettavaksi kesken päivän – Suuret työnantajat suhtautuvat ymmärtäväisesti rokottamiseen työaikana, ainakin periaatteessa

Ro­ko­tet­ta­vak­si kesken päivän – Suuret työn­an­ta­jat suh­tau­tu­vat ym­mär­tä­väi­ses­ti ro­kot­ta­mi­seen työai­ka­na, ainakin pe­ri­aat­tees­sa

07.05.2021 06:30 1
Tilaajille
Rovaniemellä yli 65-vuotiaat saavat jatkossa valita, ottavatko he AstraZenecan vai jonkun toisen rokotteen

Ro­va­nie­mel­lä yli 65-vuo­tiaat saavat jat­kos­sa valita, ot­ta­vat­ko he Ast­ra­Ze­ne­can vai jonkun toisen ro­kot­teen

05.05.2021 16:04 9
Tilaajille