Koronarokote
Viimeisin tunti
Uskaltaako koronarokotteen varmasti ottaa? – "Koronavirusrokotteen kehityksessä ei ohiteta mitään vaiheita"

Us­kal­taa­ko ko­ro­na­ro­kot­teen var­mas­ti ottaa? – "Ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen ke­hi­tyk­ses­sä ei ohiteta mitään vai­hei­ta"

06:00 0
Tilaajille
Vanhemmat
Lääkeyhtiö keskeytti koronavirusrokotteen testit – yksi koehenkilöistä sairastui

Lää­ke­yh­tiö kes­keyt­ti ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­teen testit – yksi koe­hen­ki­löis­tä sai­ras­tui

09.09.2020 07:47 0
Australia solmi sopimuksen koronarokotteesta – sopimuksen lupaavasta brittiläisrokotteesta on tehnyt myös EU-komissio, ensimmäisiä rokoteannoksia odotetaan vuoden lopulla

Aust­ra­lia solmi so­pi­muk­sen ko­ro­na­ro­kot­tees­ta – so­pi­muk­sen lu­paa­vas­ta brit­ti­läis­ro­kot­tees­ta on tehnyt myös EU-ko­mis­sio, en­sim­mäi­siä ro­ko­te­an­nok­sia odo­te­taan vuoden lopulla

19.08.2020 22:56 0
Vladimir Putinin mukaan Venäjä on kehittänyt rokotteen koronaa vastaan

Vla­di­mir Putinin mukaan Venäjä on ke­hit­tä­nyt ro­kot­teen koronaa vastaan

11.08.2020 15:14 0
Valtiovarainministeri Vanhanen: "Koronarokote on hankittava, maksoi mitä maksoi, vaikka kehyksissä siihen ei ole varauduttu"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Van­ha­nen: "Ko­ro­na­ro­ko­te on han­kit­ta­va, maksoi mitä maksoi, vaikka ke­hyk­sis­sä siihen ei ole va­rau­dut­tu"

04.08.2020 18:36 0
Venäjän koronarokotteen piti olla pidemmällä kuin amerikkalaisten ja brittien hankkeet – onko takana rokotetutkimuksen varastaminen?

Venäjän ko­ro­na­ro­kot­teen piti olla pi­dem­mäl­lä kuin ame­rik­ka­lais­ten ja brit­tien hank­keet – onko takana ro­ko­te­tut­ki­muk­sen va­ras­ta­mi­nen?

17.07.2020 13:13 0
Tilaajille
Katso suomalaisten asiantuntijoiden arviot koronaviruksen tulevaisuudesta – Tuleeko toista korona-aaltoa ollenkaan ja milloin rokotus saadaan käyttöön?

Katso suo­ma­lais­ten asian­tun­ti­joi­den arviot ko­ro­na­vi­ruk­sen tu­le­vai­suu­des­ta – Tuleeko toista ko­ro­na-aal­toa ol­len­kaan ja milloin rokotus saadaan käyt­töön?

15.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Rokote valmis käyttöön aikaisintaan puolen vuoden päästä - terveille, nuorille aikuisille suunnitteilla altistustutkimuksia Euroopassa

Rokote valmis käyt­töön ai­kai­sin­taan puolen vuoden päästä - ter­veil­le, nuo­ril­le ai­kui­sil­le suun­nit­teil­la al­tis­tus­tut­ki­muk­sia Eu­roo­pas­sa

11.06.2020 11:40 0
Koronavirusrokotteesta saatiin lupaavia testituloksia Yhdysvalloissa – valmiiseen rokotteeseen vielä pitkä matka

Ko­ro­na­vi­rus­ro­kot­tees­ta saatiin lu­paa­via tes­ti­tu­lok­sia Yh­dys­val­lois­sa – val­mii­seen ro­kot­tee­seen vielä pitkä matka

19.05.2020 12:31 0

Yh­dys­val­lois­sa ih­mi­sil­lä tehdyn var­hai­sen vaiheen ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te­tes­tin tu­lok­set lu­paa­via

19.05.2020 08:03 0
Suomessa on sittenkin ainakin kolme koronarokotehanketta – WHO:n listalla on niistä vain se, josta ei ole julkisuudessa puhuttu lainkaan

Suo­mes­sa on sit­ten­kin ainakin kolme ko­ro­na­ro­ko­te­han­ket­ta – WHO:n lis­tal­la on niistä vain se, josta ei ole jul­ki­suu­des­sa puhuttu lain­kaan

15.05.2020 11:46 0
Lukijalta Mielipide Anne-Marie Trevelyan

Lu­ki­jal­ta: Pan­de­mia rat­kais­taan glo­baa­lis­ti

07.05.2020 08:11 0
Tilaajille
EU-johtajat lupaavat kerätä miljardeja koronarokotteen ja lääkkeiden kehitykseen – "Kaikilla pitää olla varaa rokotteeseen"

EU-joh­ta­jat lu­paa­vat kerätä mil­jar­de­ja ko­ro­na­ro­kot­teen ja lääk­kei­den ke­hi­tyk­seen – "Kai­kil­la pitää olla varaa ro­kot­tee­seen"

04.05.2020 09:31 0
Korona-rokotteen odottelu ei ole ratkaisu. "Ei sellaista mikään yhteiskunta romahtamatta kestä", sanoo Keskon pääjohtaja Mikko Helander

Ko­ro­na-ro­kot­teen odot­te­lu ei ole rat­kai­su. "Ei sel­lais­ta mikään yh­teis­kun­ta ro­mah­ta­mat­ta kestä", sanoo Keskon pää­joh­ta­ja Mikko He­lan­der

29.04.2020 15:18 0
Sveitsiläinen koronarokotteen kehittäjä professori Martin Bachmann: "Itseni aion piikittää ensimmäisenä"

Sveit­si­läi­nen ko­ro­na­ro­kot­teen ke­hit­tä­jä pro­fes­so­ri Martin Bach­mann: "Itseni aion pii­kit­tää en­sim­mäi­se­nä"

22.04.2020 13:50 0
Tilaajille