kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Koronarokote
Tarvitsenko neljännen koronarokotteen? Ristiriitaisuus rapauttaa luottamusta asiantuntijoiden tietoon – Oulun terveysjohtaja: "Tähän liittyy aika suuria riskejä"

Tar­vit­sen­ko nel­jän­nen ko­ro­na­ro­kot­teen? Ris­ti­rii­tai­suus ra­paut­taa luot­ta­mus­ta asian­tun­ti­joi­den tietoon – Oulun ter­veys­joh­ta­ja: "Tähän liittyy aika suuria ris­ke­jä"

15.11.2022 15:40 2
Tilaajille
THL suosittelee neljättä koronarokoteannosta 80 vuotta täyttäneille ja hoivakodeissa asuville iäkkäille

THL suo­sit­te­lee nel­jät­tä ko­ro­na­ro­ko­te­an­nos­ta 80 vuotta täyt­tä­neil­le ja hoi­va­ko­deis­sa asu­vil­le iäk­käil­le

24.03.2022 10:47
Rokottamatonta sote-henkilöstöä vähemmän kuin työnantaja luuli, mutta 1–2 prosenttia on sitkeitä – Tästä tarve suojella itseään rokotukselta kumpuaa

Ro­kot­ta­ma­ton­ta sote-hen­ki­lös­töä vä­hem­män kuin työn­an­ta­ja luuli, mutta 1–2 pro­sent­tia on sit­kei­tä – Tästä tarve suo­jel­la itseään ro­ko­tuk­sel­ta kumpuaa

06.02.2022 18:30 2
Tilaajille
Jaakko Jääskeläinen ei ole halunnut ottaa koronarokotetta, ja jää nyt tyhjän päälle vakituisesta työstä lastensuojelussa – rokotevelvoite astuu voimaan maanantaina, näin se vaikuttaa Oulun seudulla

Jaakko Jääs­ke­läi­nen ei ole ha­lun­nut ottaa ko­ro­na­ro­ko­tet­ta, ja jää nyt tyhjän päälle va­ki­tui­ses­ta työstä las­ten­suo­je­lus­sa – ro­ko­te­vel­voi­te astuu voimaan maa­nan­tai­na, näin se vai­kut­taa Oulun seu­dul­la

29.01.2022 15:00 14
Tilaajille
Asianajajan mukaan Djokovicilla oli koronatartunta joulukuussa

Asian­aja­jan mukaan Djo­ko­vi­cil­la oli ko­ro­na­tar­tun­ta jou­lu­kuus­sa

08.01.2022 10:30
Rokottamattoman Novak Djokovicin isä vertasi poikaansa Jeesukseen – "Myös Novak ristiinnaulitaan"

Ro­kot­ta­mat­to­man Novak Djo­ko­vi­cin isä vertasi poi­kaan­sa Jee­suk­seen – "Myös Novak ris­tiin­nau­li­taan"

07.01.2022 11:11
Eduskunta hyväksyi hoitajien rokotevelvoitteen

Edus­kun­ta hy­väk­syi hoi­ta­jien ro­ko­te­vel­voit­teen

28.12.2021 17:45
Hallitus vahvisti luopumisen koronarokottamisen ikäjärjestyksestä, rokottaminen laajenee viisi vuotta täyttäneisiin lapsiin

Hal­li­tus vah­vis­ti luo­pu­mi­sen ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­sen ikä­jär­jes­tyk­ses­tä, ro­kot­ta­mi­nen laa­je­nee viisi vuotta täyt­tä­nei­siin lapsiin

22.12.2021 11:45
Eduskunnasta: Kilpajuoksu virusta vastaan – hallitus selvittää koronapassin laajentamista työpaikoille
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Kil­pa­juok­su virusta vastaan – hal­li­tus sel­vit­tää ko­ronapas­sin laa­jen­ta­mis­ta työ­pai­koil­le

08.12.2021 08:20
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rokotus on kan­sa­lais­vel­vol­li­suus

21.10.2021 05:30 5
Tilaajille
Suomessa harkitaan rokotustekstiviestiä koronasta koko kansalle – STM valmistelee, ei vielä päätöstä

Suo­mes­sa har­ki­taan ro­ko­tus­teks­ti­vies­tiä ko­ro­nas­ta koko kan­sal­le – STM val­mis­te­lee, ei vielä pää­tös­tä

08.10.2021 17:34 3
Tilaajille
Rokottamattomat pelaajat paineen alla NHL:ssä - Jesse Ylönen perui kieltäytymisensä

Ro­kot­ta­mat­to­mat pe­laa­jat paineen alla NHL:ssä - Jesse Ylönen perui kiel­täy­ty­mi­sen­sä

23.09.2021 14:15
Tilaajille
Pienet lapset joutuvat odottamaan koronapiikkiä, mutta ensitulokset tehosta pian valmiit – rokotetutkija vaatii tasa-arvoa lapsille, jos koronapassi tulee

Pienet lapset jou­tu­vat odot­ta­maan ko­ro­na­piik­kiä, mutta en­si­tu­lok­set tehosta pian valmiit – ro­ko­te­tut­ki­ja vaatii ta­sa-ar­voa lap­sil­le, jos ko­ronapas­si tulee

14.09.2021 19:34
Tilaajille
Eduskunnasta: Rokotekattavuus ylös ja matkailu auki
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Ro­ko­te­kat­ta­vuus ylös ja mat­kai­lu auki

11.08.2021 13:31 1
Toimittajalta: Paluu arkeen – ja kiihtymisvaiheeseen
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Paluu arkeen – ja kiih­ty­mis­vai­hee­seen

11.08.2021 10:30
Rovaniemellä voi viikonloppuna hakea ensimmäisen koronarokotteen ilman ajanvarausta

Ro­va­nie­mel­lä voi vii­kon­lop­pu­na hakea en­sim­mäi­sen ko­ro­na­ro­kot­teen ilman ajan­va­raus­ta

29.07.2021 16:45 3
Rovaniemen koronatilanne yhä räjähdysherkkä – Markku Broas kannustaa kaupunkilaisia rokottautumaan

Ro­va­nie­men ko­ro­na­ti­lan­ne yhä rä­jäh­dys­herk­kä – Markku Broas kan­nus­taa kau­pun­ki­lai­sia ro­kot­tau­tu­maan

28.07.2021 06:00 5
Koronarokoteaiheisen julistekilpailun voittajat valittiin – Kilpailutyöt tarkastelivat rokotteen ottamisen tuomaa vapautta

Ko­ro­na­ro­ko­te­ai­hei­sen ju­lis­te­kil­pai­lun voit­ta­jat va­lit­tiin – Kil­pai­lu­työt tar­kas­te­li­vat ro­kot­teen ot­ta­mi­sen tuomaa va­paut­ta

02.07.2021 12:48 1
Tilaajille
Rokotetodistus löytyy Omakannasta, matkalle lähtijän ei kannata jättää rokotusta viime tippaan – Katso tästä vinkit todistuksen hankintaan

Ro­ko­te­to­dis­tus löytyy Oma­kan­nas­ta, mat­kal­le läh­ti­jän ei kannata jättää ro­ko­tus­ta viime tippaan – Katso tästä vinkit to­dis­tuk­sen han­kin­taan

01.07.2021 06:30 2
Tilaajille
Koronarokote voidaan antaa nyt yli 12-vuotiaille riskiryhmäläisille – rokotustahdista päättävät kunnat, mutta THL:n suosituksen tulkinta on osittain epäselvää

Ko­ro­na­ro­ko­te voidaan antaa nyt yli 12-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­mä­läi­sil­le – ro­ko­tus­tah­dis­ta päät­tä­vät kunnat, mutta THL:n suo­si­tuk­sen tul­kin­ta on osit­tain epä­sel­vää

23.06.2021 14:22
Tilaajille