Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Hal­li­tus vah­vis­ti luo­pu­mi­sen ko­ro­na­ro­kot­ta­mi­sen ikä­jär­jes­tyk­ses­tä, ro­kot­ta­mi­nen laa­je­nee viisi vuotta täyt­tä­nei­siin lapsiin

Helsinki

Hallitus vahvisti tänään istunnossaan, että koronarokottamisen ikäjärjestyksestä luovutaan, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö.  Tiedotteen mukaan haavoittuvaisimpien ryhmien rokottamisesta pitää silti huolehtia myös jatkossa. Töissä olevia on tarkoitus rokottaa työterveyshuollossa.

Rokottaminen myös laajenee pienempiin lapsiin, sillä asetukseen lisätään uutena ryhmänä 5–11-vuotiaat.

Hallitus muutti rokotusasetusta myös siten, että jatkossa rokottaa voivat myös laboratorio-, lähi- ja perushoitajat. Asetus tulee voimaan 23. päivä joulukuuta.