Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 5. päivän luukku tästä

Kuvatarina: Lapset har­ras­ta­vat enemmän lii­kun­taa kuin ai­kui­set – ky­syim­me heiltä, mitä neuvoja ai­kui­sil­le olisi

Vaihdevuodet
Hoito pelasti Jaana Jetzingerin vaihdevuosien rankoilta oireilta, mutta moni yrittää luomuilla ilman gynekologia – "Miksi vaihdevuodet pitäisi kieltää?"

Hoito pelasti Jaana Jet­zin­ge­rin vaih­de­vuo­sien ran­koil­ta oi­reil­ta, mutta moni yrittää luo­muil­la ilman gy­ne­ko­lo­gia – "Miksi vaih­de­vuo­det pitäisi kiel­tää?"

19.11.2022 18:30 1
Tilaajille
"Olen uudestaan kuin joku kaksikymppinen" – keski-ikäinen nainen voi puhjeta kukkaan, tietävät suositun Kuumia aaltoja -esityksen näyttelijät Kylli Köngäs ja Jaana Pesonen

"Olen uu­des­taan kuin joku kak­si­kymp­pi­nen" – kes­ki-ikäi­nen nainen voi puhjeta kuk­kaan, tie­tä­vät suo­si­tun Kuumia aaltoja -e­si­tyk­sen näyt­te­li­jät Kylli Köngäs ja Jaana Pesonen

22.10.2021 14:37
Testosteroni antaa enemmän virtaa ja parempaa seksiä – Myös naiset voisivat hyötyä mieshormonista, mutta lääkärikunta on sen tehosta erimielinen

Tes­to­ste­ro­ni antaa enemmän virtaa ja pa­rem­paa seksiä – Myös naiset voi­si­vat hyötyä mies­hor­mo­nis­ta, mutta lää­kä­ri­kun­ta on sen tehosta eri­mie­li­nen

10.08.2020 07:00
Tilaajille
Kun Katarina Wilk menetti 40-vuotiaana yöunensa, lääkärit eivät uskoneet, että kyse on vaihdevuosista – hoidoksi uni- ja masennuslääkkeitä

Kun Ka­ta­ri­na Wilk menetti 40-vuo­tiaa­na yöu­nen­sa, lää­kä­rit eivät us­ko­neet, että kyse on vaih­de­vuo­sis­ta – hoi­dok­si uni- ja ma­sen­nus­lääk­kei­tä

13.01.2020 07:00
Tilaajille
Vetämätön olo, muistin heikkeneminen, kuumia aaltoja. Miesten vaihdevuodet on vaiettu kärsimys.  "Oireet eivät tule miehille äkillisesti vaan pikku hiljaa."

Ve­tä­mä­tön olo, muistin heik­ke­ne­mi­nen, kuumia aal­to­ja. Miesten vaih­de­vuo­det on vaiettu kär­si­mys. "Oireet eivät tule mie­hil­le äkil­li­ses­ti vaan pikku hil­jaa."

02.01.2020 19:00
Tilaajille