Pelastuslaitos
Varastorakennus roihahti tuleen Kemissä – 60 neliön rakennus tuhoutui täysin

Va­ras­to­ra­ken­nus roi­hah­ti tuleen Kemissä – 60 neliön ra­ken­nus tu­hou­tui täysin

11.08.2020 10:08 0
Tilaajille
Pohjoisten pelastuslaitosten yhteishankkeelle yli puoli miljoonaa euroa EU-rahaa – tarkoituksena kehittää uusi erikoisyksikkö suurtehopumppaukseen

Poh­jois­ten pe­las­tus­lai­tos­ten yh­teis­hank­keel­le yli puoli mil­joo­naa euroa EU-ra­haa – tar­koi­tuk­se­na ke­hit­tää uusi eri­kois­yk­sik­kö suur­te­ho­pump­pauk­seen

29.07.2020 18:15 0
Rekan perävaunu syttyi tuleen Nelostiellä Rovaniemen keskustan kohdalla – etelään menevät kaistat taas avattu liikenteelle

Rekan pe­rä­vau­nu syttyi tuleen Ne­los­tiel­lä Ro­va­nie­men kes­kus­tan koh­dal­la – etelään menevät kaistat taas avattu lii­ken­teel­le

23.07.2020 19:12 1
Tilaajille
Salamanisku sytytti kaksi rakennusta palamaan Ranualla – ensin tuleen syttyi omakotitalo Kotalantiellä ja heti sen jälkeen varasto Kuukasjärventiellä

Sa­la­man­is­ku sytytti kaksi ra­ken­nus­ta pa­la­maan Ra­nual­la – ensin tuleen syttyi oma­ko­ti­ta­lo Ko­ta­lan­tiel­lä ja heti sen jälkeen varasto Kuu­kas­jär­ven­tiel­lä

09.07.2020 20:11 1
Tilaajille
Kuusamon rivitalopalo ei sittenkään näytä tahallaan sytytetyltä – poliisi jatkaa edelleen palonsyyn tutkintaa

Kuu­sa­mon ri­vi­ta­lo­pa­lo ei sit­ten­kään näytä ta­hal­laan sy­ty­te­tyl­tä – poliisi jatkaa edel­leen pa­lon­syyn tut­kin­taa

08.07.2020 09:45 0
Viiden asunnon rivitalo tuhoutui tulipalossa Kuusamon Tolpanniemessä – poliisi pitää mahdollisena, että palo sytytettiin tahallaan

Viiden asunnon ri­vi­ta­lo tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Kuu­sa­mon Tol­pan­nie­mes­sä – poliisi pitää mah­dol­li­se­na, että palo sy­ty­tet­tiin ta­hal­laan

06.07.2020 23:25 0
Muhoksen jättimäinen metsäpalo jälkisammutuksessa, aamulla alueella oli yhä töissä 80 pelastajaa kaivamassa palopesäkkeitä sammutettaviksi – työt saattavat jatkua huomiseen saakka

Mu­hok­sen jät­ti­mäi­nen met­sä­pa­lo jäl­ki­sam­mu­tuk­ses­sa, aamulla alueel­la oli yhä töissä 80 pe­las­ta­jaa kai­va­mas­sa pa­lo­pe­säk­kei­tä sam­mu­tet­ta­vik­si – työt saat­ta­vat jatkua huo­mi­seen saakka

30.06.2020 07:09 0
Torniossa kerrostaloasunnossa syttyi tulipalo perjantai-iltana

Tor­nios­sa ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo per­jan­tai-il­ta­na

19.06.2020 20:27 0
Tilaajille
Sukeltaja menehtyi Taivalkosken Latvalammella, oli jäänyt kiinni purkuputkeen

Su­kel­ta­ja me­neh­tyi Tai­val­kos­ken Lat­va­lam­mel­la, oli jäänyt kiinni pur­ku­put­keen

12.06.2020 07:00 0
Metsässä kulkenut henkilö jäi kahden mönkijän väliin Rovaniemellä

Met­säs­sä kul­ke­nut henkilö jäi kahden mön­ki­jän väliin Ro­va­nie­mel­lä

05.06.2020 13:09 1
Tilaajille
Kulotus on Lapissa erityisesti vanhemman sukupolven perinne:  "Ruohikkopalovaroituksen aikana ei saa missään tapauksessa kulottaa"

Kulotus on Lapissa eri­tyi­ses­ti van­hem­man su­ku­pol­ven pe­rin­ne: "Ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana ei saa missään ta­pauk­ses­sa ku­lot­taa"

25.05.2020 11:45 0
Tilaajille
Omakotitalo syttyi palamaan Iissä myöhään perjantai-iltana – palo sai alkunsa pannuhuoneesta

Oma­ko­ti­ta­lo syttyi pa­la­maan Iissä myöhään per­jan­tai-il­ta­na – palo sai alkunsa pan­nu­huo­nees­ta

23.05.2020 09:07 0
Palavat roskat aiheuttivat hälytyksen rakennuspalosta Rovaniemellä

Palavat roskat ai­heut­ti­vat hä­ly­tyk­sen ra­ken­nus­pa­los­ta Ro­va­nie­mel­lä

19.05.2020 22:47 0
Poliisi, Pelastuslaitos, Rajavartiolaitos ja Tulli järjestivät yllätystempauksen Länsi-Pohjan keskussairaalan eteen

Po­lii­si, Pe­las­tus­lai­tos, Ra­ja­var­tio­lai­tos ja Tulli jär­jes­ti­vät yl­lä­tys­tem­pauk­sen Län­si-Poh­jan kes­kus­sai­raa­lan eteen

08.04.2020 15:42 0
Tilaajille
Rikkoutunut letku aiheutti kaasuvuodon Ranualla

Rik­kou­tu­nut letku ai­heut­ti kaa­su­vuo­don Ra­nual­la

02.04.2020 09:01 0
Tilaajille
Kemin satamassa hirvi oli jäänyt jumiin laivaväylään – Huonokuntoinen eläin oli jouduttu lopettaa

Kemin sa­ta­mas­sa hirvi oli jäänyt jumiin lai­va­väy­lään – Huo­no­kun­toi­nen eläin oli jou­dut­tu lo­pet­taa

08.03.2020 11:03 0
Tilaajille
Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa syttyi tulipalo Kemissä torstaiaamuna – Syttymishetkellä talossa oli viisi lasta, jotka ensihoito on vienyt jatkohoitoon

Rin­ta­ma­mies­ta­los­sa syttyi tu­li­pa­lo Kemissä tors­tai­aa­mu­na – Syt­ty­mis­het­kel­lä talossa oli viisi lasta, jotka en­si­hoi­to on vienyt jat­ko­hoi­toon

05.03.2020 10:18 0
Satoja neliöitä kattoa romahti ja seinä kaatui Kuusamossa, lumikuormaa epäillään – tiloissa toimiva yrittäjä: "Onneksi kellekään ei käynyt mitään"

Satoja ne­liöi­tä kattoa romahti ja seinä kaatui Kuu­sa­mos­sa, lu­mi­kuor­maa epäil­lään – ti­lois­sa toimiva yrit­tä­jä: "On­nek­si kel­le­kään ei käynyt mitään"

08.02.2020 14:36 0
Tilaajille
"Koko varallaolojärjestelmä voi tulla tiensä päähän", sanoo pelastusjohtaja – Palkkasaatavakiista repii Oulu-Koillismaan pelastuslaitosta

"Koko va­ral­la­olo­jär­jes­tel­mä voi tulla tiensä pää­hän", sanoo pe­las­tus­joh­ta­ja – Palk­ka­saa­ta­va­kiis­ta repii Ou­lu-Koil­lis­maan pe­las­tus­lai­tos­ta

31.12.2019 16:24 0
Tilaajille
Matkailijoilla savunmakuinen maanantai-ilta Inarissa – Bussin perässä kärysi, mökissä tulisteltiin pelti kiinni

Mat­kai­li­joil­la sa­vun­ma­kui­nen maa­nan­tai-il­ta Ina­ris­sa – Bussin perässä kärysi, mökissä tu­lis­tel­tiin pelti kiinni

30.12.2019 20:58 0
Tilaajille