Pääkirjoitus: Suomen Pi­sa-tu­lok­set ovat las­ke­neet jo lähes koko 2000-lu­vun ajan – häm­mäs­tyt­tä­vin­tä il­miös­sä on se, ettei kor­jaus­lii­ket­tä ole on­nis­tut­tu te­ke­mään

Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Pelastuslaitos
Päivä Paloasemalla tapahtumaa vietettiin ympäri maata – katso videolta millaisen lumimyrskyn pelastushelikopteri Aslak noustessaan synnyttää ja miltä näyttää pelastuslaitoksen muotinäytös

Päivä Pa­lo­ase­mal­la ta­pah­tu­maa vie­tet­tiin ympäri maata – katso vi­deol­ta mil­lai­sen lu­mi­myrs­kyn pe­las­tus­he­li­kop­te­ri Aslak nous­tes­saan syn­nyt­tää ja miltä näyttää pe­las­tus­lai­tok­sen muo­ti­näy­tös

25.11.2023 14:30 2
Tilaajille
Palokuntien rahoitus kriisiytymässä koko Suomessa – Tilanne uhkaa jopa poikkeusolovalmiutta: "Ainoa sisäisen turvallisuuden viranomainen, jonka resurssit korjaamatta"

Pa­lo­kun­tien ra­hoi­tus krii­siy­ty­mäs­sä koko Suo­mes­sa – Tilanne uhkaa jopa poik­keu­so­lo­val­miut­ta: "Ainoa si­säi­sen tur­val­li­suu­den vi­ra­no­mai­nen, jonka re­surs­sit kor­jaa­mat­ta"

17.09.2023 06:30 7
Tilaajille
Parvekkeella paloi Rovaniemellä, ja naapuri hälytti pelastuslaitoksen hätiin

Par­vek­keel­la paloi Ro­va­nie­mel­lä, ja naapuri hälytti pe­las­tus­lai­tok­sen hätiin

27.07.2023 07:15
Sivulliset pelastivat uimarin Ounaskoskesta Rovaniemellä

Si­vul­li­set pe­las­ti­vat uimarin Ou­nas­kos­kes­ta Ro­va­nie­mel­lä

12.07.2023 15:11
Tilaajille
Kemijärven lämpölaitoksella syttyneen turvesiilon jälkivartioinnissa on havaittu savua – pelastuslaitos kävi tarkistamassa tilanteen

Ke­mi­jär­ven läm­pö­lai­tok­sel­la syt­ty­neen tur­ve­sii­lon jäl­ki­var­tioin­nis­sa on ha­vait­tu savua – pe­las­tus­lai­tos kävi tar­kis­ta­mas­sa ti­lan­teen

04.07.2023 09:56
Tilaajille
Rannasta karannut vene aiheutti ison viranomaisoperaation Kemijärvellä – pelastuslaitos kehottaa tarkistamaan veneiden kiinnitykset

Ran­nas­ta ka­ran­nut vene ai­heut­ti ison vi­ran­omais­ope­raa­tion Ke­mi­jär­vel­lä – pe­las­tus­lai­tos ke­hot­taa tar­kis­ta­maan ve­nei­den kiin­ni­tyk­set

16.05.2023 18:52
Tilaajille
Oulussa löytyi vainaja vedestä Hietasaaren sataman alueella

Oulussa löytyi vainaja vedestä Hie­ta­saa­ren sataman alueel­la

15.04.2023 17:19
Jäällä voi keväällä liikkua vain, jos tietää, missä ja miten – kalastustubettaja Sopulina tunnettu Juho Lehtola kertoo, mitä paikkoja keväällä kannattaa välttää

Jäällä voi ke­vääl­lä liikkua vain, jos tietää, missä ja miten – ka­las­tus­tu­bet­ta­ja So­pu­li­na tun­net­tu Juho Lehtola kertoo, mitä paik­ko­ja ke­vääl­lä kan­nat­taa välttää

15.04.2023 11:10
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi kelk­kaa­ni ei pe­las­tet­tu?

15.02.2023 06:00 3
Tilaajille
Kemin kirjastolla poikkeuksellinen tilanne – pelastuslaitos haki sairauskohtauksen saaneen henkilön katolta puomitikasajoneuvon avulla

Kemin kir­jas­tol­la poik­keuk­sel­li­nen tilanne – pe­las­tus­lai­tos haki sai­raus­koh­tauk­sen saaneen hen­ki­lön katolta puo­mi­ti­kas­ajo­neu­von avulla

23.01.2023 15:44
Tilaajille
Veteen vajonnut moottorikelkka Iissä aiheutti hälytyksen – kuljettaja oli päässyt pois omin avuin

Veteen va­jon­nut moot­to­ri­kelk­ka Iissä ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen – kul­jet­ta­ja oli päässyt pois omin avuin

20.01.2023 19:23
Hälytystehtävien määrä kasvoi – etenkin turistit teettävät töitä Lapin pelastuslaitokselle

Hä­ly­tys­teh­tä­vien määrä kasvoi – etenkin tu­ris­tit teet­tä­vät töitä Lapin pe­las­tus­lai­tok­sel­le

17.01.2023 17:22 3
Tilaajille
Tästä on kyse: Massiivinen valtakunnallinen sote-uudistus ei heti näy asiakkaalle – Terveyskeskukseen pääsee ja pelastuslaitos tulee paikalle myös sunnuntain jälkeen

Tästä on kyse: Mas­sii­vi­nen val­ta­kun­nal­li­nen sote-uu­dis­tus ei heti näy asiak­kaal­le – Ter­veys­kes­kuk­seen pääsee ja pe­las­tus­lai­tos tulee pai­kal­le myös sun­nun­tain jälkeen

30.12.2022 13:12
Tilaajille
Sähkökatkoihin varautumisessa tarvitaan myös herkkuja ja hauskanpitoa – varautumiskävely auttaa lasta valmistautumaan

Säh­kö­kat­koi­hin va­rau­tu­mi­ses­sa tar­vi­taan myös herk­ku­ja ja haus­kan­pi­toa – va­rau­tu­mis­kä­ve­ly auttaa lasta val­mis­tau­tu­maan

26.10.2022 18:30
Taivalkoskella ihmisen pelastustehtävä perjantaina – henkilö oli juuttunut kaivon aukkoon yrittäessään nousta pois kaivosta

Tai­val­kos­kel­la ihmisen pe­las­tus­teh­tä­vä per­jan­tai­na – ­hen­ki­lö oli juut­tu­nut kaivon aukkoon yrit­täes­sään nousta pois kai­vos­ta

20.08.2022 10:28
Tilaajille
Kolarissa tapahtui keskiviikkoiltapäivänä peräänajo – tilanteessa loukkaantui yksi henkilö

Ko­la­ris­sa ta­pah­tui kes­ki­viik­ko­il­ta­päi­vä­nä pe­rään­ajo – ti­lan­tees­sa louk­kaan­tui yksi henkilö

20.07.2022 17:42 1
Haminan mursu voi viihtyä alueella vielä lähipäivinä, arvioi asiantuntija – Eläinlääkäri: Näytti kuin siellä olisi ihan valtava norsu maannut kyljellään

Haminan mursu voi viihtyä alueel­la vielä lä­hi­päi­vi­nä, arvioi asian­tun­ti­ja – Eläin­lää­kä­ri: Näytti kuin siellä olisi ihan valtava norsu maannut kyl­jel­lään

17.07.2022 11:05
Haminan mursu lepäsi yön poliisin eristämällä rannalla – "Toivotaan, että jatkaisi matkaa kerättyään voimia"

Haminan mursu lepäsi yön po­lii­sin eris­tä­mäl­lä ran­nal­la – "Toi­vo­taan, että jat­kai­si matkaa ke­rät­tyään voimia"

16.07.2022 11:20
Tornionjoessa kelluneet pelastusliivit aiheuttivat suurehkon pelastustehtävän lauantaina illalla

Tor­nion­joes­sa kel­lu­neet pe­las­tus­lii­vit ai­heut­ti­vat suu­reh­kon pe­las­tus­teh­tä­vän lauan­tai­na illalla

03.07.2022 10:32
Tilaajille
Auto syttyi palamaan autokatoksessa Sodankylässä – paikallaolijat onnistuivat rajoittamaan paloa

Auto syttyi pa­la­maan au­to­ka­tok­ses­sa So­dan­ky­läs­sä – pai­kal­lao­li­jat on­nis­tui­vat ra­joit­ta­maan paloa

26.06.2022 08:46
Tilaajille