jääkiekon mm: Lei­jo­nat pelaa jälleen MM-kul­las­ta – täh­ti­puo­lus­ta­ja Miro Heis­ka­nen pisti uuden vaih­teen silmään

tulvat: Kaa­re­su­van­nos­sa tulviva Muo­nion­jo­ki saattaa kat­kais­ta Ruotsin ra­ja­tien maa­nan­tai­na tai tiis­tai­na

hirvet
Hirvikannan lasku jatkuu – hirvitiheys on pieni isossa osassa Lappia

Hir­vi­kan­nan lasku jatkuu – ­hir­vi­ti­heys on pieni isossa osassa Lappia

04.03.2022 14:19 7
Tilaajille
Lapissa pyydettiin viime metsästyskaudella reilut 7 000 hirveä – saalismäärä on noin 2 000 hirveä edelliskautta pienempi

Lapissa pyy­det­tiin viime met­säs­tys­kau­del­la reilut 7 000 hirveä – saa­lis­mää­rä on noin 2 000 hirveä edel­lis­kaut­ta pie­nem­pi

03.02.2022 13:31 2
Tilaajille
Hirvien lentolaskennat alkavat Inarissa – tuloksia käytetään kannan arviointiin

Hirvien len­to­las­ken­nat alkavat Ina­ris­sa – tu­lok­sia käy­te­tään kannan ar­vioin­tiin

11.01.2022 07:52
Tilaajille
Vierasluvat poistuvat syyskuun hirvenmetsästyksestä valtion mailla – vieraiden määrä on kasvanut vuodesta 2017

Vie­ras­lu­vat pois­tu­vat syys­kuun hir­ven­met­säs­tyk­ses­tä valtion mailla – ­vie­rai­den määrä on kas­va­nut vuo­des­ta 2017

14.12.2021 08:58 26
Tilaajille
Hirvi molskahti heikkoihin jäihin Tornionjoella – pelastuslaitos rikkoi jään

Hirvi mols­kah­ti heik­koi­hin jäihin Tor­nion­joel­la – pe­las­tus­lai­tos rikkoi jään

20.11.2021 13:25
Tilaajille
Riistaväki tietää, mihin tienposkeen vaaramerkit kannattaa laittaa – hirvivaroituksia jaetaan myös onnettomuustilastojen pohjalta

Riis­ta­vä­ki tietää, mihin tien­pos­keen vaa­ra­mer­kit kan­nat­taa laittaa – hir­vi­va­roi­tuk­sia jaetaan myös on­net­to­muus­ti­las­to­jen poh­jal­ta

17.10.2021 18:00 3
Tilaajille
Hirvieläinten metsästyksellä on virkistysarvoa, mutta hirvet uhkaavat vähentää lehtipuiden määrää – Tuore raportti kokoaa yhteen hirvieläinten vaikutuksia

Hir­vi­eläin­ten met­säs­tyk­sel­lä on vir­kis­ty­sar­voa, mutta hirvet uh­kaa­vat vä­hen­tää leh­ti­pui­den määrää – Tuore ra­port­ti kokoaa yhteen hir­vi­eläin­ten vai­ku­tuk­sia

04.06.2021 07:00 5
Tilaajille
Pohjois-Suomessa hirvieläinten aiheuttamia metsävahinkoja korvattiin enemmän kuin edellisvuonna

Poh­jois-Suo­mes­sa hir­vi­eläin­ten ai­heut­ta­mia met­sä­va­hin­ko­ja kor­vat­tiin enemmän kuin edel­lis­vuon­na

23.02.2021 11:30 5
Tilaajille
Hirviä lasketaan helikopterilla Länsi-Lapissa – lennot kestävät noin kuukauden

Hirviä las­ke­taan he­li­kop­te­ril­la Län­si-La­pis­sa – lennot kes­tä­vät noin kuu­kau­den

07.01.2021 13:07
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan Siikajoelta löytyi hirviekinokokkia – tauti leviää idästä susien mukana

Poh­jois-Poh­jan­maan Sii­ka­joel­ta löytyi hir­vie­ki­no­kok­kia – tauti leviää idästä susien mukana

19.12.2020 10:05 1
Tilaajille
Inarissa on kaadettu kolmasosa vähemmän hirviä kuin viime vuonna – Koko Lapissa ensimmäisellä jaksolla päästiin viime vuoden lukuihin

Ina­ris­sa on kaa­det­tu kol­mas­osa vä­hem­män hirviä kuin viime vuonna – Koko Lapissa en­sim­mäi­sel­lä jak­sol­la pääs­tiin viime vuoden lu­kui­hin

22.09.2020 20:46 4
Tilaajille
Eräluvat-sovelluksella pääsee hirvi- ja karhujahtiin

Erä­lu­vat-so­vel­luk­sel­la pääsee hirvi- ja kar­hu­jah­tiin

04.09.2020 10:46
Cityhirvet toikkaroivat lukijan videolla Tornion taajamaliikenteessä

Ci­ty­hir­vet toik­ka­roi­vat lukijan vi­deol­la Tornion taa­ja­ma­lii­ken­tees­sä

17.08.2020 20:16
Tilaajille
Päätön hirvenvasa heitettiin molokkiin Vian kylässä Rovaniemellä – "Ennenkuulumaton yksittäistapaus"

Päätön hir­ven­va­sa hei­tet­tiin mo­lok­kiin Vian kylässä Ro­va­nie­mel­lä – "En­nen­kuu­lu­ma­ton yk­sit­täis­ta­paus"

10.07.2020 11:51
Tilaajille
NRK: Norjan Lapissa lopetettiin hirvi, jonka jalasta roikkui 10-kiloinen lumipaakku – vastaavia tapauksia on tavattu alueella useita

NRK: Norjan Lapissa lo­pe­tet­tiin hirvi, jonka jalasta roikkui 10-ki­loi­nen lu­mi­paak­ku – vas­taa­via ta­pauk­sia on tavattu alueel­la useita

19.02.2020 23:05
Tilaajille