Pelastustehtävät
Posiolla minikaivurin kuljettaja jäi puristuksiin jaloista kaivurin alle

Po­siol­la mi­ni­kai­vu­rin kul­jet­ta­ja jäi pu­ris­tuk­siin ja­lois­ta kai­vu­rin alle

02.09.2020 16:15 0
Tilaajille

Ke­mi­joes­sa tyhjänä hui­lan­nut sou­tu­ve­ne ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Ou­nas­kos­kel­le Ro­va­nie­mel­lä

16.08.2020 17:47 0
Tilaajille
Pelastuslaitos onki välikatolle pinteeseen jääneen kissan turvaan Torniossa sunnuntaiyönä

Pe­las­tus­lai­tos onki vä­li­ka­tol­le pin­tee­seen jääneen kissan turvaan Tor­nios­sa sun­nun­tai­yö­nä

09.08.2020 10:00 1
Tilaajille
Ihminen tippui veteen Hahtisaaren satamassa Kemissä lauantai-iltana, sivulliset pelastivat

Ihminen tippui veteen Hah­ti­saa­ren sa­ta­mas­sa Kemissä lauan­tai-il­ta­na, si­vul­li­set pe­las­ti­vat

01.08.2020 20:42 0
10-vuotias poika katosi perheeltään Karhunkierroksella useamman tunnin ajaksi perjantaina

10-vuo­tias poika katosi per­heel­tään Kar­hun­kier­rok­sel­la useam­man tunnin ajaksi per­jan­tai­na

31.07.2020 18:25 1
Norjalainen veden varaan joutunut veneilijä on löydetty kuolleena

Nor­ja­lai­nen veden varaan jou­tu­nut ve­nei­li­jä on löy­det­ty kuol­lee­na

27.07.2020 07:24 1
Koira pinteessä Valtavaaran rinteessä – pelastuslaitos auttoi pois köysien ja valjaiden avulla

Koira pin­tees­sä Val­ta­vaa­ran rin­tees­sä – pe­las­tus­lai­tos auttoi pois köysien ja val­jai­den avulla

25.07.2020 14:23 0
Tilaajille
Poro jäi sarvistaan kiinni verkkoaitaan Sodankylässä

Poro jäi sar­vis­taan kiinni verk­ko­ai­taan So­dan­ky­läs­sä

16.07.2020 13:26 0
Vaatemytty joen rannalla aiheutti epäilyksen hukkuneesta ihmisestä Torniossa – hukkuneeksi pelätty löytyi saunalautalta

Vaa­te­myt­ty joen ran­nal­la ai­heut­ti epäi­lyk­sen huk­ku­nees­ta ih­mi­ses­tä Tor­nios­sa – huk­ku­neek­si pelätty löytyi sau­na­lau­tal­ta

10.07.2020 23:39 0
Kaksi henkilöä tippui veneestä Utsjoella – veden varaan joutuneet pääsivät rantaan omin avuin

Kaksi hen­ki­löä tippui ve­nees­tä Uts­joel­la – veden varaan jou­tu­neet pää­si­vät rantaan omin avuin

06.07.2020 06:20
Vesihöyry aiheutti palohälytyksen Rovaniemellä

Ve­si­höy­ry ai­heut­ti pa­lo­hä­ly­tyk­sen Ro­va­nie­mel­lä

01.07.2020 23:51 0
Tervolan Ossauskosken voimalaitoksen turbiinista pääsi öljyä Kemijokeen – Öljyä vuosi noin 600 litraa, joista jokeen päätyi alle 50 litraa

Ter­vo­lan Os­saus­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen tur­bii­nis­ta pääsi öljyä Ke­mi­jo­keen – Öljyä vuosi noin 600 litraa, joista jokeen päätyi alle 50 litraa

25.06.2020 06:20 2
Torniossa kerrostaloasunnossa syttyi tulipalo perjantai-iltana

Tor­nios­sa ker­ros­ta­lo­asun­nos­sa syttyi tu­li­pa­lo per­jan­tai-il­ta­na

19.06.2020 20:27 0
Tilaajille
Iäkäs mies tippui veteen venesatamassa Kemissä – pelastuslaitos auttoi uimaan laiturin ympäri

Iäkäs mies tippui veteen ve­ne­sa­ta­mas­sa Kemissä – pe­las­tus­lai­tos auttoi uimaan lai­tu­rin ympäri

17.06.2020 06:39 0
Ulkoilijan jalka juuttui liejuun Inarin Suopunkitiellä – pelastuslaitos saapui irrotusavuksi

Ul­koi­li­jan jalka juuttui liejuun Inarin Suo­pun­ki­tiel­lä – pe­las­tus­lai­tos saapui ir­ro­tus­avuk­si

05.06.2020 10:12
Tilaajille
Vesiasema vuoti Kemijärven ratapihalla

Ve­si­ase­ma vuoti Ke­mi­jär­ven ra­ta­pi­hal­la

12.05.2020 10:33 0
Tilaajille

Au­rin­gon läm­mit­tä­mä huo­pa­kat­to höyrysi Ro­va­nie­mel­lä

05.04.2020 19:30 0
Tilaajille

Pojat eivät us­kal­ta­neet tulla katolta alas – pe­las­tus­lai­tok­sen tikkaat avuksi

03.04.2020 13:25 0
Tilaajille
Pienkone laskeutui Sodankylän Seipäjärvelle odottamaan parempaa lentosäätä – kone juuttui järven pinnalla olleeseen sohjoon ja vedettiin irti kelkoilla

Pien­ko­ne las­keu­tui So­dan­ky­län Sei­pä­jär­vel­le odot­ta­maan pa­rem­paa len­to­sää­tä – kone juuttui järven pin­nal­la ol­lee­seen sohjoon ja ve­det­tiin irti kel­koil­la

21.02.2020 08:49 0
Tilaajille

Asia­kas­ta kul­jet­ta­neen in­va­tak­sin ovet ju­mit­tui­vat Oulussa – ovet saatiin auki pe­las­tus­lai­tok­sen avulla

26.01.2020 17:45 0
Tilaajille