Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

SPR: Va­paa­eh­tois­toi­min­ta poik­keuk­sel­li­sen suu­res­sa roo­lis­sa Lapin tul­va­va­rau­tu­mi­ses­sa

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun maakuntatoimikunnan puheenjohtaja Reijo Köngäs kyselee Satu Murtomaalta, miten kiinteistön tulvasuojaukseen on jo varauduttu. Vapepa auttaa sellaisia kiinteistönomistajia, jotka eivät itse pysty kiinteistöä suojelemaan.
Vapaaehtoisen pelastuspalvelun maakuntatoimikunnan puheenjohtaja Reijo Köngäs kyselee Satu Murtomaalta, miten kiinteistön tulvasuojaukseen on jo varauduttu. Vapepa auttaa sellaisia kiinteistönomistajia, jotka eivät itse pysty kiinteistöä suojelemaan.
Kuva: Anssi Jokiranta

Vapaaehtoistoiminta on ollut entistä suuremmassa roolissa Lapissa etenevien tulvien aikana. Punaisen Ristin koordinoiman Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoiset ovat muun muassa suojanneet ikäihmisten koteja Rovaseudulla. Apua ollaan valmiina antamaan tulvien edetessä myös muualla Lapissa.

Punaisen Ristin koordinoiman Vapaaehtoisen pelastuspalvelun vapaaehtoiset ovat tehneet viimeisen viikon ajan töitä aamusta iltaan suojatakseen ikäihmisten kodit Lapissa eteneviltä tulvilta. Työtä viranomaisten kanssa on tehty pelastuslaitoksen tukena varautumisvaiheen alusta asti.

- Vapaaehtoisten rooli on ollut merkittävästi suurempi kuin aiempina vuosina. Aiemmin olemme varautuneet auttamaan tulvissa lähinnä Kittilässä, mutta nyt vapaaehtoisia on tulvien laajuuden vuoksi tarvittu myös Rovaseudulla, sanoo Punaisen Ristin Lapin piirin valmiuspäällikkö Annikki von Pandy.

Vapaaehtoiset ovat muun muassa suojanneet tulva-alueen taloja, valvoneet tulvamuurin pitävyyttä ja auttaneet liikenteenohjauksessa. Kaikkiaan vapaaehtoiset ovat tehneet tulvatuhojen ehkäisemiseksi noin 1000 työtuntia.

Valmiina auttamaan myös Meri-Lapissa, Ivalossa ja Kittilässä

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on valmiina tukemaan viranomaisia myös muualla Lapissa. Von Pandy arvioi, että vapaaehtoisresurssit riittävät myös tulvatilanteen jatkuessa.

- Kittilässä meillä on hälytysvalmiudessa noin 50 koulutettua vapaaehtoista, Ivalossa 40 ja Meri-Lapissa 60. Voimme myös tarvittaessa siirtää resursseja alueelta toiselle, jos niin viranomaisten kanssa sovitaan. Niissä tehtävissä, joihin viranomainen mahdollisesti pyytää apua, valmius on hyvä.

Rovaseudulta käynnistyneessä auttamisoperaatiossa on ollut mukana väkeä lähes kaikista Rovaseudulla toimivista Vapaaehtoisen pelastuspalvelun jäsenjärjestöistä. Vapaaehtoistoimintaan on tullut mukaan myös kymmeniä uusia ihmisiä. Auttamiseen ovat aktivoituneet myös paikalliset oppilaitokset, urheiluseurat ja yritykset.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu eli Vapepa on 53 jäsenjärjestön muodostama verkosto, jonka vapaaehtoiset hälytysryhmät tukevat viranomaisia paljon auttajia vaativissa tehtävissä. Verkoston toimintaa koordinoi Suomen Punainen Risti.