Juuri nyt: His­to­rial­li­nen so­te-uu­dis­tus on hy­väk­syt­ty edus­kun­nas­sa äänin 105–77

Laskettelu

Kal­lil­la kävi en­nä­tys­mää­rä las­ket­te­li­joi­ta – Uusi ala-ase­ma pal­ve­lee asiak­kai­ta heti ensi kauden alusta

05.05.2021 15:57

"Ke­sän­gin metsä on las­ket­tu kum­pa­reil­le" – Lapissa on me­neil­lään kaik­kien aikojen va­paa­las­ku­ke­vät

29.03.2021 07:00
Tilaajille

Ro­va­nie­mi ta­voit­te­lee jät­ti­pot­tia – Tyr­kyl­lä on niin paljon rahaa, että sillä voisi kattaa Ou­nas­vaa­ran ja ra­ken­taa gon­do­lin kes­kus­taan

09.03.2021 06:30 30
Tilaajille

On­net­to­muus Kallin hiih­to­kes­kuk­ses­sa: Moot­to­ri­kelk­ka törmäsi kahteen lu­mi­lau­tai­li­jaan – Poliisi nuo­ril­le sil­min­nä­ki­jöil­le: Puhukaa asiasta ai­kuis­ten kanssa

08.02.2021 21:39 1
Tilaajille

Louk­kaan­tu­nut las­ket­te­li­ja pe­las­tet­tiin he­li­kop­te­ril­la jyr­käs­tä rin­tees­tä Rukalla – katso kuva

31.01.2021 20:16

"On liian hy­väk­syt­tyä, että rin­tees­sä tulee vam­mo­ja" – tut­ki­jat kävivät läpi rin­tees­sä sat­tu­nei­ta vakavia ai­vo­vam­mo­ja, joista yli puolet sattui ala­ikäi­sil­le

19.01.2021 11:09
Tilaajille

HS: Rukan vii­me­viik­koi­ses­ta las­ket­te­lu­on­net­to­muu­des­ta on aloi­tet­tu ri­kos­tut­kin­ta

05.01.2021 19:03

Ou­nas­vaa­ran hiih­to­kes­kus avautuu lauan­tai­na

27.11.2020 15:14

Levillä oli kaik­kien aikojen paras lo­ka­kuu, jopa len­to­ase­man mat­kus­ta­ja­mää­rät kas­voi­vat

12.11.2020 15:34
Tilaajille

Me­ri-La­pin ainoaa las­ket­te­lu­kes­kus­ta on pa­ran­nel­tu pala ker­ral­laan, mutta iso lop­pu­hui­pen­nus lyk­kään­tyy

11.11.2020 06:30
Tilaajille

Ou­nas­vaa­ran hiih­to­kes­kus on suun­ni­tel­lut talven ro­va­nie­me­läis­ten ja ko­ti­maan mat­kai­li­joi­den varaan – "Odotan jopa kaik­kien aikojen las­ku­kaut­ta"

05.11.2020 16:03

Las­ket­te­lu­kau­si alkoi Levillä en­nä­tys­ai­kai­sin – au­rin­koi­nen sää hou­kut­te­li heti las­ki­joi­ta rin­tee­seen: "Tuntuu hie­nol­ta päästä kesän jälkeen taas las­ke­maan"

02.10.2020 15:04
Tilaajille

Levillä pääs­tään las­ket­te­le­maan ja hiih­tä­mään jo syys­lo­mal­la – lunta va­ras­toi­tu­na noin 150 000 kuu­tio­ta

27.08.2020 10:26 2
Tilaajille

Saa­ri­se­län las­ket­te­lu­rin­teet avataan maa­nan­tai­na – Asia­kas­mää­rää ra­joi­te­taan myy­mäl­lä lippuja enin­tään 300 kap­pa­let­ta päi­väs­sä

31.05.2020 16:15
Tilaajille

Sul­je­tut las­ket­te­lu­rin­teet vetävät yhä las­ki­joi­ta Lapissa – Tukes: "Tämän asian ei pitäisi olla enää epä­sel­vää ke­nel­le­kään"

06.04.2020 15:21
Tilaajille

Oukun kausi päättyi etu­ajas­sa

23.03.2020 12:05

Suomi on kiinni, mutta ladut ovat edel­leen auki – Hy­vän­tuu­li­set lap­pi­lai­set löy­si­vät ko­ro­na­epi­de­mias­ta myös hyviä puolia

21.03.2020 21:57
Tilaajille

Pienet las­ket­te­lu­kes­kuk­set sopivat per­heil­le – me­ri­lap­pi­lais­ten ei tar­vit­se vält­tä­mät­tä suun­na­ta Lapin suuriin mat­kai­lu­kes­kuk­siin

29.02.2020 17:19

Mat­kai­li­joi­den hiih­to­kou­luis­ta kasvoi Ou­nas­vaa­ran hiih­to­kes­kuk­sel­le hyvä bisnes – näin turisti ope­te­taan las­ket­te­le­maan, tässä viisi vinkkiä myös hiih­to­lo­mal­le

29.02.2020 08:00
Tilaajille
Laskettelua Ounasvaaralla

Las­ket­te­lua Ou­nas­vaa­ral­la

27.02.2020 15:27
Tilaajille