kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Laskettelu
Keminmaalainen Jaakko Koskinen voitti olympiapronssia Etelä-Korean Gangwonissa

Ke­min­maa­lai­nen Jaakko Kos­ki­nen voitti olym­pia­prons­sia Ete­lä-Ko­rean Gang­wo­nis­sa

22.02.2024 18:31
Tänä talvena Länsi-Lapin tuntureiden luonnonrinteillä saattaa esiintyä lumivyöryjä tavallista enemmän

Tänä talvena Län­si-La­pin tun­tu­rei­den luon­non­rin­teil­lä saattaa esiin­tyä lu­mi­vyö­ry­jä ta­val­lis­ta enemmän

20.12.2023 20:25 1
Tilaajille
Laskettelurinteet Ylitornion Aavasaksalla aukaistaan joulupäivänä

Las­ket­te­lu­rin­teet Yli­tor­nion Aa­va­sak­sal­la au­kais­taan jou­lu­päi­vä­nä

14.12.2023 12:55
Tilaajille
IS: Ylläksellä sattui perjantaina vakava rinneturma, laskija löytyi tajuttomana rinteestä

IS: Yl­läk­sel­lä sattui per­jan­tai­na vakava rin­ne­tur­ma, laskija löytyi ta­jut­to­ma­na rin­tees­tä

08.04.2023 13:57
Tilaajille
Lapin halvimmat päiväliput myydään Aavasaksalla – 15 eurolla pääsee päiväksi mäkeen

Lapin hal­vim­mat päi­vä­li­put myydään Aa­va­sak­sal­la – 15 eurolla pääsee päi­väk­si mäkeen

10.03.2023 16:30 4
Tilaajille
Tykkylumen takana väijyvä inflaatiopeikko ei ole säikäyttänyt hiihtolomalaisia Saariselällä

Tyk­ky­lu­men takana väijyvä inf­laa­tio­peik­ko ei ole säi­käyt­tä­nyt hiih­to­lo­ma­lai­sia Saa­ri­se­läl­lä

08.03.2023 05:00
Tilaajille
Laskettelukausi näkyy lasten ja nuorten luunmurtumissa –  Ylilääkäri: Yleisin haaverin aiheuttaja on oma rinnekäytös

Las­ket­te­lu­kau­si näkyy lasten ja nuorten luun­mur­tu­mis­sa –  Y­li­lää­kä­ri: Yleisin haa­ve­rin ai­heut­ta­ja on oma rin­ne­käy­tös

07.03.2023 20:01
Tilaajille
”Alkukausi näyttää hirveän hyvältä” – Lapin hiihtokeskuksissa riittää väkeä pitkälle kevääseen

”Al­ku­kau­si näyttää hirveän hy­väl­tä” – Lapin hiih­to­kes­kuk­sis­sa riittää väkeä pit­käl­le ke­vää­seen

05.03.2023 16:30 7
Tilaajille
Aavasaksa sai uuden kahvilayrittäjän

Aa­va­sak­sa sai uuden kah­vi­la­yrit­tä­jän

02.03.2023 10:37
Kuusivuotias Sulo Nyman on "Kallin maskotti" – laskettelu aloitetaan nykyään yhä nuorempana

Kuu­si­vuo­tias Sulo Nyman on "Kallin mas­kot­ti" – las­ket­te­lu aloi­te­taan nykyään yhä nuo­rem­pa­na

02.03.2023 10:54 1
Rukalle Suomen ensimmäinen kahdeksan hengen tuolihissi – Maston alueelle tulee neljä uutta rinnettä: Investointeja tehdään 14 miljoonalla eurolla

Rukalle Suomen en­sim­mäi­nen kah­dek­san hengen tuo­li­his­si – Maston alueel­le tulee neljä uutta rin­net­tä: In­ves­toin­te­ja tehdään 14 mil­joo­nal­la eurolla

16.02.2023 09:36 1
Tilaajille
Miten pelastetaan tuolihissiin jumiin jääneet laskettelijat tai vinssataan potilas helikopterin kyytiin? – Pelkosenniemen ja Sodankylän suurharjoituksessa treenataan pelastustehtäviä neljän päivän ajan

Miten pe­las­te­taan tuo­li­his­siin jumiin jääneet las­ket­te­li­jat tai vins­sa­taan potilas he­li­kop­te­rin kyy­tiin? – Pel­ko­sen­nie­men ja So­dan­ky­län suur­har­joi­tuk­ses­sa tree­na­taan pe­las­tus­teh­tä­viä neljän päivän ajan

08.02.2023 19:43 1
Tilaajille
Päiväkirja: Napsakoita käännöksiä
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Nap­sa­koi­ta kään­nök­siä

16.12.2022 05:00
Tilaajille
Energian hinnan nousu sulkee Pikku-Syötteen keskuksen kahdeksi kuukaudeksi – hissien nopeutta saatetaan laskea muissa hiihtokeskuksissa

Ener­gian hinnan nousu sulkee Pik­ku-Syöt­teen kes­kuk­sen kah­dek­si kuu­kau­dek­si – hissien no­peut­ta saa­te­taan laskea muissa hiih­to­kes­kuk­sis­sa

17.11.2022 18:51 1
Tilaajille
Keminmaa tekee viiden vuoden jatkosopimuksen Kallin Hiihtokeskuksen kanssa – sopimukseen sisältyy myös kolmen vuoden optio ja vuosivuokra kahvila-vuokraamosta

Ke­min­maa tekee viiden vuoden jat­ko­so­pi­muk­sen Kallin Hiih­to­kes­kuk­sen kanssa – so­pi­muk­seen si­säl­tyy myös kolmen vuoden optio ja vuo­si­vuok­ra kah­vi­la-vuok­raa­mos­ta

29.09.2022 17:54
Tilaajille
Levillä ja Rukalla pääsee laskettelemaan kuukauden päästä – Levillä avataan myös latu

Levillä ja Rukalla pääsee las­ket­te­le­maan kuu­kau­den päästä – Levillä avataan myös latu

07.09.2022 15:29
Tilaajille
Pyhälle valmistuu tulevalle kaudelle uusi hotelli ja uusi rinne

Pyhälle val­mis­tuu tu­le­val­le kau­del­le uusi hotelli ja uusi rinne

07.09.2022 12:28 4
Tilaajille
Levin uusi tuolihissi valmistuu etuajassa – hissi kuljettaa 3 000 laskettelijaa tunnissa ylös tunturiin

Levin uusi tuo­li­his­si val­mis­tuu etu­ajas­sa – hissi kul­jet­taa 3 000 las­ket­te­li­jaa tun­nis­sa ylös tun­tu­riin

23.08.2022 19:49 1
Tilaajille
Laskukauden avaustapahtuma Arctic weekend siirtyy parempien olosuhteiden perässä Rovaniemeltä Rukalle – sillat eivät palaneet, vakuuttaa tapahtuman järjestäjä

Las­ku­kau­den avaus­ta­pah­tu­ma Arctic weekend siirtyy pa­rem­pien olo­suh­tei­den perässä Ro­va­nie­mel­tä Rukalle – sillat eivät pa­la­neet, va­kuut­taa ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jä

01.07.2022 10:00 1
Tilaajille
Rukalla lumilautailijaan törmännyt sai sakot – tuomiossa nostettiin esiin liian kova tilannenopeus ja syöksylaskuasento

Rukalla lu­mi­lau­tai­li­jaan tör­män­nyt sai sakot – tuo­mios­sa nos­tet­tiin esiin liian kova ti­lan­ne­no­peus ja syök­sy­las­ku­asen­to

31.05.2022 18:45
Tilaajille