Tähtijuttu: Saa­ri­se­län uuden pol­ku­juok­su­ta­pah­tu­man rei­til­lä piti muistaa sulkea po­ro­ai­ta ja odottaa ka­ve­rei­ta

Kuvakertomus: Ensin soi huu­li­harp­pu, ja sitten varsat as­te­li­vat raadin eteen

Aavasaksa
Keisarinmaja odottaa edelleen maalausta – Metsähallituksen intressissä ei ole omistaa rakennusta eikä Ylitornion kunta halua ostaa sitä nykyisessä kunnossa

Kei­sa­rin­ma­ja odottaa edel­leen maa­laus­ta – ­Met­sä­hal­li­tuk­sen int­res­sis­sä ei ole omistaa ra­ken­nus­ta eikä Yli­tor­nion kunta halua ostaa sitä ny­kyi­ses­sä kun­nos­sa

03.09.2022 18:00 8
Tilaajille
Juhannusjuhlilta kulttuurimatkailun edistäjäksi – Tornionlaakson matkailuyhdistyksen painopiste on alusta pitäen ollut Aavasaksa

Ju­han­nus­juh­lil­ta kult­tuu­ri­mat­kai­lun edis­tä­jäk­si – ­Tor­nion­laak­son mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pai­no­pis­te on alusta pitäen ollut Aa­va­sak­sa

04.08.2022 18:00
Tilaajille
Taivaan ja maan rajalla – Aavasaksanvaaran ympäristötaidenäyttely tarjoaa mykistävän miljöön

Taivaan ja maan rajalla – Aa­va­sak­san­vaa­ran ym­pä­ris­tö­tai­de­näyt­te­ly tarjoaa my­kis­tä­vän miljöön

28.07.2022 17:42 1
Tilaajille
Sodankylän elokuvajuhlat ja hulppeiden maisemien Aawastock – Vasa kävi testaamassa kahdet ainutlaatuiset festivaalit

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lat ja hulp­pei­den mai­se­mien Aa­was­tock – Vasa kävi tes­taa­mas­sa kahdet ai­nut­laa­tui­set fes­ti­vaa­lit

22.07.2022 06:00
Tilaajille
Luonnonsuojelualueella järjestettävä Aawastock pyrkii kestävään tapahtumatuotantoon – "Jos tapahtuma järjestetään kovin kaukana pöpelikössä, jonne ei pääse millään muulla kuin yksityisautolla, niin eihän se kovin kestävää ole"

Luon­non­suo­je­lu­alueel­la jär­jes­tet­tä­vä Aa­was­tock pyrkii kes­tä­vään ta­pah­tu­ma­tuo­tan­toon – "Jos ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään kovin kaukana pö­pe­li­kös­sä, jonne ei pääse millään muulla kuin yk­si­tyi­sau­tol­la, niin eihän se kovin kes­tä­vää ole"

07.07.2022 07:00 2
Tilaajille
Aavasaksan Kruununäyttämön katsomo saa katteen – Ylitornion kunta rakentaa katsomon katteen omana työnään

Aa­va­sak­san Kruu­nu­näyt­tä­mön katsomo saa katteen – Yli­tor­nion kunta ra­ken­taa kat­so­mon katteen omana työnään

01.06.2022 21:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aa­va­sak­sal­le tar­vi­taan Snow­park!

10.11.2021 08:55 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aa­va­sak­sal­le tar­vi­taan snow­park

05.11.2021 04:30 2
Tilaajille
Ylitornion nuorisovaltuusto vaatii: Aavasaksan rinteisiin on saatava hyppyreitä ja temppualue

Yli­tor­nion nuo­ri­so­val­tuus­to vaatii: Aa­va­sak­san rin­tei­siin on saatava hyp­py­rei­tä ja temp­pu­alue

02.11.2021 22:21
Tilaajille
Aavasaksan Kruununnäyttämön kattaminen aloitetaan ensi keväänä – valmista tulee kesäkuussa

Aa­va­sak­san Kruu­nun­näyt­tä­mön kat­ta­mi­nen aloi­te­taan ensi keväänä – val­mis­ta tulee ke­sä­kuus­sa

19.10.2021 17:48
Tilaajille
Aavasaksan voimavohvelit on syöty – Kruununäyttämön kattaminen ajaa kahvilayrittäjät outoon umpikujaan

Aa­va­sak­san voi­ma­voh­ve­lit on syöty – Kruu­nu­näyt­tä­mön kat­ta­mi­nen ajaa kah­vi­la­yrit­tä­jät outoon um­pi­ku­jaan

11.10.2021 06:30 3
Tilaajille
Everstinna palasi Ylitorniolle – Annikki Karinniemen innoittaman monologin kotiseutuensi-ilta nähtiin Aavasaksalla

Evers­tin­na palasi Yli­tor­niol­le – Annikki Ka­rin­nie­men in­noit­ta­man mo­no­lo­gin ko­ti­seu­tu­en­si-il­ta nähtiin Aa­va­sak­sal­la

01.08.2021 18:04 1
Tilaajille
Ylitorniolla kohoaa keskiyön auringon vaara, jota on palvottu keskiajalta saakka – Aavasaksan juhannus oli pitkään Suomen suurin ja välillä niin huuruinen, että esiintyjätkin olivat ihmeissään

Yli­tor­niol­la kohoaa kes­ki­yön au­rin­gon vaara, jota on pal­vot­tu kes­ki­ajal­ta saakka – Aa­va­sak­san ju­han­nus oli pitkään Suomen suurin ja välillä niin huu­rui­nen, että esiin­ty­jät­kin olivat ih­meis­sään

25.06.2021 06:30 5
Tilaajille
Meri-Lapissa useita tapahtumia juhannusviikolla

Me­ri-La­pis­sa useita ta­pah­tu­mia ju­han­nus­vii­kol­la

23.06.2021 08:00
Yli 200 000 euroa Aavasaksan ja Meltosjärven alueiden kunnostamiseen - Kruununäyttämön katsomo katetaan

Yli 200 000 euroa Aa­va­sak­san ja Mel­tos­jär­ven aluei­den kun­nos­ta­mi­seen - Kruu­nu­näyt­tä­mön katsomo ka­te­taan

31.03.2021 10:10
Pieni voi olla suurta kauniimpaa – Aavasaksalla usko ei horju matkailun tulevaisuuden suhteen

Pieni voi olla suurta kau­niim­paa – Aa­va­sak­sal­la usko ei horju mat­kai­lun tu­le­vai­suu­den suhteen

16.09.2020 12:26
Lapin vanhin matkailukäyttöön tehty rakennus kunnostetaan – Aleksanteri II:lle 1880-luvulla rakennettu Keisarinmaja saa uuden maalin

Lapin vanhin mat­kai­lu­käyt­töön tehty ra­ken­nus kun­nos­te­taan – Alek­san­te­ri II:lle 1880-lu­vul­la ra­ken­net­tu Kei­sa­rin­ma­ja saa uuden maalin

03.07.2020 19:30 1
Tilaajille
Lukijalta: Miksi Keisarinmajaa ei kunnosteta?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi Kei­sa­rin­ma­jaa ei kun­nos­te­ta?

24.05.2020 16:00 1
Tilaajille
Jaana on laskento ja Virpi uskonto, mutta siskoon voi aina luottaa - Aavasaksan paviljonkia pyörittävät Virpi ja Jaana Peitso ovat olleet toistensa tukipilarit lapsuudesta lähtien

Jaana on las­ken­to ja Virpi us­kon­to, mutta siskoon voi aina luottaa - Aa­va­sak­san pa­vil­jon­kia pyö­rit­tä­vät Virpi ja Jaana Peitso ovat olleet tois­ten­sa tu­ki­pi­la­rit lap­suu­des­ta lähtien

22.04.2020 10:37
Ylitornion uusi päiväkoti alkuun ja Aavasaksan ja Ainiovaaran kehittäminen vauhtiin ensi vuonna

Yli­tor­nion uusi päi­vä­ko­ti alkuun ja Aa­va­sak­san ja Ai­nio­vaa­ran ke­hit­tä­mi­nen vauh­tiin ensi vuonna

11.12.2019 10:23
Tilaajille