Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Sotaharjoitus: Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taus­har­joi­tuk­seen ja toimii nyt jouk­kueen va­ra­joh­ta­ja­na suu­res­sa Na­to-har­joi­tuk­ses­sa

Aavasaksa
Laskettelurinteet Ylitornion Aavasaksalla aukaistaan joulupäivänä

Las­ket­te­lu­rin­teet Yli­tor­nion Aa­va­sak­sal­la au­kais­taan jou­lu­päi­vä­nä

14.12.2023 12:55
Tilaajille
Torniolaismuusikko Anni Mesilaakso kapusi Aavasaksalle ja lauloi balladin keskiyön auringolle – katso tuore musiikkivideo

Tor­nio­lais­muu­sik­ko Anni Me­si­laak­so kapusi Aa­va­sak­sal­le ja lauloi bal­la­din kes­kiyön au­rin­gol­le – katso tuore mu­siik­ki­vi­deo

05.07.2023 17:30
Tilaajille
Keisarinmaja Aavasaksalla saa aidon väripinnan – suojeltu 1880-luvun rakennus restauroidaan ulkopinnoilta kesän aikana

Kei­sa­rin­ma­ja Aa­va­sak­sal­la saa aidon vä­ri­pin­nan – suo­jel­tu 1880-lu­vun ra­ken­nus res­tau­roi­daan ul­ko­pin­noil­ta kesän aikana

03.07.2023 05:00 6
Tilaajille
Keisarinmaja Aavasaksalla maalataan kesän aikana – työ on valmis elokuun lopulla

Kei­sa­rin­ma­ja Aa­va­sak­sal­la maa­la­taan kesän aikana – työ on valmis elokuun lopulla

03.06.2023 15:29 1
Tilaajille
Aawastockin paluu jäi yhden kesän mittaiseksi – festivaalia ei järjestetä tulevana kesänä

Aa­was­toc­kin paluu jäi yhden kesän mit­tai­sek­si – fes­ti­vaa­lia ei jär­jes­te­tä tu­le­va­na kesänä

06.04.2023 13:51
Tilaajille
Aavasaksa sai uuden kahvilayrittäjän

Aa­va­sak­sa sai uuden kah­vi­lay­rit­tä­jän

02.03.2023 10:37
Luppion yrittäjä Johan Väisänen suunnittelee Aavasaksalle hotellia ja mökkejä – rakentaminen alkaisi kesällä 2024

Luppion yrit­tä­jä Johan Väi­sä­nen suun­nit­te­lee Aa­va­sak­sal­le ho­tel­lia ja mökkejä – ra­ken­ta­mi­nen alkaisi kesällä 2024

01.03.2023 20:44 5
Tilaajille
Somalinainen mielii mäkihyppääjäksi Ylitorniolla kuvattavassa TV-sarjassa

So­ma­li­nai­nen mielii mä­ki­hyp­pää­jäk­si Yli­tor­niol­la ku­vat­ta­vas­sa TV-sar­jas­sa

17.01.2023 12:31 2
Tilaajille
Päiväkirja: Merihirviön kyljet nuolivat ehkä näitä kiviä, joiden päällä nyt seison – 10 000 vuotta sitten Tornionlaaksossa velloi jääkylmä vesi
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Me­ri­hir­viön kyljet nuo­li­vat ehkä näitä kiviä, joiden päällä nyt seison – 10 000 vuotta sitten Tor­nion­laak­sos­sa velloi jää­kyl­mä vesi

04.10.2022 05:00
Tilaajille
Keisarinmaja odottaa edelleen maalausta – Metsähallituksen intressissä ei ole omistaa rakennusta eikä Ylitornion kunta halua ostaa sitä nykyisessä kunnossa

Kei­sa­rin­ma­ja odottaa edel­leen maa­laus­ta – ­Met­sä­hal­li­tuk­sen int­res­sis­sä ei ole omistaa ra­ken­nus­ta eikä Yli­tor­nion kunta halua ostaa sitä ny­kyi­ses­sä kun­nos­sa

03.09.2022 18:00 8
Tilaajille
Juhannusjuhlilta kulttuurimatkailun edistäjäksi – Tornionlaakson matkailuyhdistyksen painopiste on alusta pitäen ollut Aavasaksa

Ju­han­nus­juh­lil­ta kult­tuu­ri­mat­kai­lun edis­tä­jäk­si – ­Tor­nion­laak­son mat­kai­luyh­dis­tyk­sen pai­no­pis­te on alusta pitäen ollut Aa­va­sak­sa

04.08.2022 18:00
Tilaajille
Taivaan ja maan rajalla – Aavasaksanvaaran ympäristötaidenäyttely tarjoaa mykistävän miljöön

Taivaan ja maan rajalla – Aa­va­sak­san­vaa­ran ym­pä­ris­tö­tai­de­näyt­te­ly tarjoaa my­kis­tä­vän miljöön

28.07.2022 17:42 1
Tilaajille
Sodankylän elokuvajuhlat ja hulppeiden maisemien Aawastock – Vasa kävi testaamassa kahdet ainutlaatuiset festivaalit

So­dan­ky­län elo­ku­va­juh­lat ja hulp­pei­den mai­se­mien Aa­was­tock – Vasa kävi tes­taa­mas­sa kahdet ai­nut­laa­tui­set fes­ti­vaa­lit

22.07.2022 06:00
Tilaajille
Luonnonsuojelualueella järjestettävä Aawastock pyrkii kestävään tapahtumatuotantoon – "Jos tapahtuma järjestetään kovin kaukana pöpelikössä, jonne ei pääse millään muulla kuin yksityisautolla, niin eihän se kovin kestävää ole"

Luon­non­suo­je­lua­lueel­la jär­jes­tet­tä­vä Aa­was­tock pyrkii kes­tä­vään ta­pah­tu­ma­tuo­tan­toon – "Jos ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään kovin kaukana pö­pe­li­kös­sä, jonne ei pääse millään muulla kuin yk­si­tyi­sau­tol­la, niin eihän se kovin kes­tä­vää ole"

07.07.2022 07:00 2
Tilaajille
Aavasaksan Kruununäyttämön katsomo saa katteen – Ylitornion kunta rakentaa katsomon katteen omana työnään

Aa­va­sak­san Kruu­nu­näyt­tä­mön katsomo saa katteen – Yli­tor­nion kunta ra­ken­taa kat­so­mon katteen omana työnään

01.06.2022 21:27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aa­va­sak­sal­le tar­vi­taan Snow­park!

10.11.2021 08:55 2
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Aa­va­sak­sal­le tar­vi­taan snow­park

05.11.2021 04:30 2
Tilaajille
Ylitornion nuorisovaltuusto vaatii: Aavasaksan rinteisiin on saatava hyppyreitä ja temppualue

Yli­tor­nion nuo­ri­so­val­tuus­to vaatii: Aa­va­sak­san rin­tei­siin on saatava hyp­py­rei­tä ja temp­pua­lue

02.11.2021 22:21
Tilaajille
Aavasaksan Kruununnäyttämön kattaminen aloitetaan ensi keväänä – valmista tulee kesäkuussa

Aa­va­sak­san Kruu­nun­näyt­tä­mön kat­ta­mi­nen aloi­te­taan ensi keväänä – val­mis­ta tulee ke­sä­kuus­sa

19.10.2021 17:48
Tilaajille
Aavasaksan voimavohvelit on syöty – Kruununäyttämön kattaminen ajaa kahvilayrittäjät outoon umpikujaan

Aa­va­sak­san voi­ma­voh­ve­lit on syöty – Kruu­nu­näyt­tä­mön kat­ta­mi­nen ajaa kah­vi­lay­rit­tä­jät outoon um­pi­ku­jaan

11.10.2021 06:30 3
Tilaajille