Tulipalot: Ro­va­nie­men Kar­von­ran­nas­sa palaa oma­ko­ti­ta­lon sauna – ­sam­mu­tus­työt käyn­nis­sä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ylläs
Ylläs toivoo hiihtäjiltä tukea latujen kasvaviin huoltokustannuksiin – Saariselällä vapaaehtoinen reittimaksu on ollut käytössä vuosia

Ylläs toivoo hiih­tä­jil­tä tukea latujen kas­va­viin huol­to­kus­tan­nuk­siin – Saa­ri­se­läl­lä va­paa­eh­toi­nen reit­ti­mak­su on ollut käy­tös­sä vuosia

17.10.2023 20:00 11
Tilaajille
Näyttelyarvio: Pöllyävän heinän huumassa – Seija Ulkuniemi näkee heinänteon myös yhteisöllisyyden muistona

Näyt­te­lyar­vio: Pöl­lyä­vän heinän huu­mas­sa – Seija Ul­ku­nie­mi näkee hei­nän­teon myös yh­tei­söl­li­syy­den muis­to­na

06.10.2023 11:00
Tilaajille
Pallas-Yllästunturin kansallispuiston suosituimmilla reiteillä jopa yli puolet kävijöistä ajaa maastopyörällä –  kävelijät ja pyöräilijät ovat mahtuneet samoille polulle, ainakin toistaiseksi

Pal­las-Yl­läs­tun­tu­rin kan­sal­lis­puis­ton suo­si­tuim­mil­la rei­teil­lä jopa yli puolet kä­vi­jöis­tä ajaa maas­to­pyö­räl­lä – kä­ve­li­jät ja pyö­räi­li­jät ovat mah­tu­neet sa­moil­le po­lul­le, ainakin tois­tai­sek­si

23.09.2023 16:00 6
Tilaajille
Pyöräily houkuttelee ruskaturisteja Saariselälle – Ylä-Lapin ruskasesongista on tulossa viime syksyä vilkkaampi

Pyö­räi­ly hou­kut­te­lee rus­ka­tu­ris­te­ja Saa­ri­se­läl­le – Ylä-La­pin rus­ka­se­son­gis­ta on tulossa viime syksyä vilk­kaam­pi

15.09.2023 17:38
Tilaajille
Ylläksellä retkeillyt pariskunta joutui kivivyöryyn – omaisuutta hävisi ja rikkoutui

Yl­läk­sel­lä ret­keil­lyt pa­ris­kun­ta joutui ki­vi­vyö­ryyn – o­mai­suut­ta hävisi ja rik­kou­tui

27.07.2023 16:11 4
Tilaajille
Juuso Haarala kukisti Inarin miehet Ylläksellä: "Tuntui yllättävän hyvältä"

Juuso Haarala kukisti Inarin miehet Yl­läk­sel­lä: "Tuntui yl­lät­tä­vän hy­väl­tä"

21.07.2023 20:13
Tilaajille
Lapin kesämatkailu on nyt vilkkaampaa kuin koronaa edeltävänä aikana – matkailijat ovat suurimmaksi osaksi kotimaisia

Lapin ke­sä­mat­kai­lu on nyt vilk­kaam­paa kuin koronaa edel­tä­vä­nä aikana – mat­kai­li­jat ovat suu­rim­mak­si osaksi ko­ti­mai­sia

20.07.2023 05:00
Tilaajille
Yllästunturin Varkaankurun polulle teräsritilät vanhojen pitkospuiden tilalle – vastaa kyselyyn: sopivatko metallirakenteet kansallispuistoon?

Yl­läs­tun­tu­rin Var­kaan­ku­run polulle te­räs­ri­ti­lät van­ho­jen pit­kos­pui­den tilalle – vastaa ky­se­lyyn: so­pi­vat­ko me­tal­li­ra­ken­teet kan­sal­lis­puis­toon?

29.06.2023 13:39 5
Tilaajille
Kansainvälisten matkailijoiden määrä rikkoi ennätyksen Kolarin Ylläksellä – myös kesästä odotetaan hyvää

Kan­sain­vä­lis­ten mat­kai­li­joi­den määrä rikkoi en­nä­tyk­sen Kolarin Yl­läk­sel­lä – myös kesästä odo­te­taan hyvää

26.05.2023 13:46
Tilaajille
Metsähallitukselta saa ilmaisia kalastuslupia Ylläksen Kesänkijärvelle – "Haluamme, että kalastajat pyytävät kirjolohet pois"

Met­sä­hal­li­tuk­sel­ta saa il­mai­sia ka­las­tus­lu­pia Yl­läk­sen Ke­sän­ki­jär­vel­le – "­Ha­luam­me, että ka­las­ta­jat pyy­tä­vät kir­jo­lo­het pois"

10.05.2023 10:12 1
Tilaajille
Elian Lehto päätti Ylläksen vauhtiviikon neljänteen ykkössijaan

Elian Lehto päätti Yl­läk­sen vauh­ti­vii­kon nel­jän­teen yk­kös­si­jaan

22.04.2023 12:01
Tilaajille
Elian Lehdolle hattutemppu Ylläksellä

Elian Leh­dol­le hat­tu­temp­pu Yl­läk­sel­lä

21.04.2023 16:49
Tilaajille
Riia Pallarilla kahden kullan päivä – Elian Lehto mestaroi myös super-g:ssä, Turo Torvinen ja Jesperi Kemppainen mitalipallilla

Riia Pal­la­ril­la kahden kullan päivä – Elian Lehto mes­ta­roi myös su­per-g:s­sä, Turo Tor­vi­nen ja Jesperi Kemp­pai­nen mi­ta­li­pal­lil­la

20.04.2023 17:43
Tilaajille
Elian Lehto otti Ylläksellä omansa – Riia Pallari ja Turo Torvinen täydensivät SM-hopeamitaleilla Santa Claus Ski Teamin täysosuman.

Elian Lehto otti Yl­läk­sel­lä omansa – Riia Pallari ja Turo Tor­vi­nen täy­den­si­vät SM-ho­pea­mi­ta­leil­la Santa Claus Ski Teamin täy­so­su­man.

18.04.2023 16:59
Tilaajille
Sata vuotta sitten Helsingistä saapui nuorukainen, joka toi hiihtäjät Lapin tuntureille – Gunnar Stenfors teki Ylläksen tunnetuksi, ennen kuin lähti kohtalokkaalle kanoottiretkelle

Sata vuotta sitten Hel­sin­gis­tä saapui nuo­ru­kai­nen, joka toi hiih­tä­jät Lapin tun­tu­reil­le – Gunnar Sten­fors teki Yl­läk­sen tun­ne­tuk­si, ennen kuin lähti koh­ta­lok­kaal­le ka­noot­ti­ret­kel­le

09.04.2023 11:30 9
Tilaajille
Ylläksen upeimmat maisemat löytyvät tunturijonon syrjäisimmältä reunalta – Aakenustunturi on kirkkaalla säällä lumikenkäilijän unelma

Yl­läk­sen upeim­mat mai­se­mat löy­ty­vät tun­tu­ri­jo­non syr­jäi­sim­mäl­tä reu­nal­ta – Aa­ke­nus­tun­tu­ri on kirk­kaal­la säällä lu­mi­ken­käi­li­jän unelma

09.04.2023 05:00
Tilaajille
Lumivyöryjen riski on koholla Lapissa – osassa tuntureista olosuhteet ovat jopa vaaralliset

Lu­mi­vyö­ry­jen riski on koholla Lapissa – osassa tun­tu­reis­ta olo­suh­teet ovat jopa vaa­ral­li­set

08.04.2023 14:23
IS: Ylläksellä sattui perjantaina vakava rinneturma, laskija löytyi tajuttomana rinteestä

IS: Yl­läk­sel­lä sattui per­jan­tai­na vakava rin­ne­tur­ma, laskija löytyi ta­jut­to­ma­na rin­tees­tä

08.04.2023 13:57
Tilaajille
Viikonloppuinen katuvalvonta paljasti Leviltä ja Ylläkseltä useita huumerikoksia sekä etsintäkuulutettuja

Vii­kon­lop­pui­nen ka­tu­val­von­ta pal­jas­ti Leviltä ja Yl­läk­sel­tä useita huu­me­ri­kok­sia sekä et­sin­tä­kuu­lu­tet­tu­ja

03.04.2023 11:30 4
Tilaajille
Moottorikelkkailija kuoli onnettomuudessa Kolarin Hannukaisessa

Moot­to­ri­kelk­kai­li­ja kuoli on­net­to­muu­des­sa Kolarin Han­nu­kai­ses­sa

27.03.2023 20:20
Tilaajille