Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Luonnonsuojelu: Ro­va­nie­men luo­teis­kul­mal­la si­jait­se­va tun­te­ma­ton luon­to­hel­mi on Lapin vanhin suo­je­lu­alue

Ylläs
Viimeisin 12 tuntia
Napapiirin sankarit saa jatkoa – komediasaagan neljättä osaa on kuvattu Ylläksellä ja muualla Lapissa

Na­pa­pii­rin san­ka­rit saa jatkoa – ko­me­dia­saa­gan nel­jät­tä osaa on kuvattu Yl­läk­sel­lä ja muualla Lapissa

15:00 1
Tilaajille
Vanhemmat
Levillä lasketellaan jo viikon kuluttua, Saariselkä odottaa luonnonlunta – Lapin hiihtokeskuksissa odotetaan talvikautta varovaisen toiveikkaina

Levillä las­ke­tel­laan jo viikon ku­lut­tua, Saa­ri­sel­kä odottaa luon­non­lun­ta – Lapin hiih­to­kes­kuk­sis­sa odo­te­taan tal­vi­kaut­ta va­ro­vai­sen toi­veik­kai­na

03.10.2021 12:41 4
Tilaajille
Lapin suunnistusviikko kerää Ylläkselle 1200 osallistujaa

Lapin suun­nis­tus­viik­ko kerää Yl­läk­sel­le 1200 osal­lis­tu­jaa

28.07.2021 13:25
Tilaajille
Jonna Vestenius ja Remi Lindholm Ylläksen vuorijuoksun nopeimmat

Jonna Ves­te­nius ja Remi Lind­holm Yl­läk­sen vuo­ri­juok­sun no­peim­mat

17.07.2021 18:50
Tilaajille
Emmi Lämsä ja Juho Hökkä Ylläksen ykköset

Emmi Lämsä ja Juho Hökkä Yl­läk­sen ykköset

16.07.2021 19:58 1
Tilaajille
Ylläksen kesämatkailun suosio on kasvanut – tapahtumista toivotaan lisäpotkua matkailun ympärivuotisuudelle

Yl­läk­sen ke­sä­mat­kai­lun suosio on kas­va­nut – ­ta­pah­tu­mis­ta toi­vo­taan li­sä­pot­kua mat­kai­lun ym­pä­ri­vuo­ti­suu­del­le

14.07.2021 17:00
Tilaajille
Visit Ylläksen uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Kati Vehmas

Visit Yl­läk­sen uudeksi toi­mi­tus­joh­ta­jak­si on valittu Kati Vehmas

28.06.2021 16:08
Tilaajille
Matkailu kaipaa keskitettyä suunnittelua
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mat­kai­lu kaipaa kes­ki­tet­tyä suun­nit­te­lua

14.06.2021 06:00 1
Tilaajille
Hiihtäjä säikäytti porotokan Ylläksellä – tältä näyttää, kun ladulla tulee vastaan satoja vauhkoontuneita poroja

Hiih­tä­jä säi­käyt­ti po­ro­to­kan Yl­läk­sel­lä – tältä näyt­tää, kun ladulla tulee vastaan satoja vauh­koon­tu­nei­ta poroja

25.04.2021 17:59 3
Tilaajille
Ykköstila jaettiin Ylläksen naisten FIS-suurpujottelussa

Yk­kös­ti­la jaet­tiin Yl­läk­sen naisten FIS-suur­pu­jot­te­lus­sa

16.04.2021 15:28
Tilaajille
Pallari ja Lehto laskivat FIS-voittoihin Ylläksellä

Pallari ja Lehto las­ki­vat FIS-voit­toi­hin Yl­läk­sel­lä

15.04.2021 16:59
Tilaajille
"Kesängin metsä on laskettu kumpareille" – Lapissa on meneillään kaikkien aikojen vapaalaskukevät

"Ke­sän­gin metsä on las­ket­tu kum­pa­reil­le" – Lapissa on me­neil­lään kaik­kien aikojen va­paa­las­ku­ke­vät

29.03.2021 07:00
Tilaajille
Viimeinen mahdollisuus – Taistelu synnynnäistä sydänvikaa vastaan vei Taneli Roinisen matkalle maailman laidalle

Vii­mei­nen mah­dol­li­suus – Tais­te­lu syn­nyn­näis­tä sy­dän­vi­kaa vastaan vei Taneli Roi­ni­sen mat­kal­le maail­man lai­dal­le

27.03.2021 06:30 2
Tilaajille
Ylläksellä sijaitsevan pubin ulkopöydistä tehtiin kantelu – Ravintolat ovat kehittäneet sulun ajaksi erilaisia ratkaisuja, mutta säännöt ovat osin epäselvät

Yl­läk­sel­lä si­jait­se­van pubin ul­ko­pöy­dis­tä tehtiin kantelu – Ra­vin­to­lat ovat ke­hit­tä­neet sulun ajaksi eri­lai­sia rat­kai­su­ja, mutta säännöt ovat osin epä­sel­vät

24.03.2021 19:07 9
Tilaajille
Visit Ylläksen toimitusjohtaja lopettaa

Visit Yl­läk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja lo­pet­taa

23.03.2021 09:20
Tilaajille
Iso-Syöte ja Ylläs yhdistävät voimansa ensi kesäksi – keskukset myyvät yhteistä kausikorttia hissipyöräilyyn

Iso-Syö­te ja Ylläs yh­dis­tä­vät voi­man­sa ensi kesäksi – kes­kuk­set myyvät yh­teis­tä kau­si­kort­tia his­si­pyö­räi­lyyn

16.03.2021 12:32 1
Tilaajille
Ylläksellä investoidaan kolme miljoonaa rinnetoimintoihin – uuden lumetusjärjestelmän avulla gondolirinne saadaan jopa kaksi kuukautta aikaisemmin käyttöön

Yl­läk­sel­lä in­ves­toi­daan kolme mil­joo­naa rin­ne­toi­min­toi­hin – uuden lu­me­tus­jär­jes­tel­män avulla gon­do­li­rin­ne saadaan jopa kaksi kuu­kaut­ta ai­kai­sem­min käyt­töön

16.03.2021 09:09 6
Tilaajille
Ylläksellä lomalaisia on tavallisen hiihtolomaviikon verran – Ravintolan antimia ja omia eväitä nauttii kymmenittäin ihmisiä ulkona laavulla, mutta sisällä pöydät on pinottu kasaan

Yl­läk­sel­lä lo­ma­lai­sia on ta­val­li­sen hiih­to­lo­ma­vii­kon verran – Ra­vin­to­lan antimia ja omia eväitä nauttii kym­me­nit­täin ihmisiä ulkona laa­vul­la, mutta sisällä pöydät on pinottu kasaan

10.03.2021 07:44 7
Tilaajille
Pyöräilijä eksyi Ylläksellä merkittyjen reittien ulkopuolella perjantaina – Tapaus toinen lyhyen ajan sisällä, poliisi muistuttaa retkeilijöitä tarvittavista varusteista

Pyö­räi­li­jä eksyi Yl­läk­sel­lä mer­kit­ty­jen reit­tien ul­ko­puo­lel­la per­jan­tai­na – Tapaus toinen lyhyen ajan si­säl­lä, poliisi muis­tut­taa ret­kei­li­jöi­tä tar­vit­ta­vis­ta va­rus­teis­ta

26.02.2021 21:07 1
Tilaajille
Ylläksellä mahdollisia korona-altistumisia useissa matkailijoiden suosimissa baareissa ja ravintoloissa – Katso ajat ja paikat tästä

Yl­läk­sel­lä mah­dol­li­sia ko­ro­na-al­tis­tu­mi­sia useissa mat­kai­li­joi­den suo­si­mis­sa baa­reis­sa ja ra­vin­to­lois­sa – Katso ajat ja paikat tästä

21.02.2021 21:01 6