Likiliike
Likiliike on jo 5-vuotias - “Paikallisuuden puolesta, rakkaudesta Rovaniemeen”
Mainos Likiliike

Li­ki­lii­ke on jo 5-vuo­tias - “Pai­kal­li­suu­den puo­les­ta, rak­kau­des­ta Ro­va­nie­meen”

26.08.2020 05:00
Sodankyläläiset tykkäävät kivijalkakaupoistaan, mutta haluavat muutoksia aukioloaikoihin: "Ilta olisi hyvää ostosaikaa, mutta mikään liike ei ole enää silloin auki"

So­dan­ky­lä­läi­set tyk­kää­vät ki­vi­jal­ka­kau­pois­taan, mutta ha­lua­vat muu­tok­sia au­kio­loai­koi­hin: "Ilta olisi hyvää os­to­sai­kaa, mutta mikään liike ei ole enää silloin auki"

21.05.2020 07:54 2
Tilaajille
Saisiko sitten olla muuta - etänä?
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Saisiko sitten olla muuta - etänä?

22.04.2020 06:00
Yrittäjän kanssa: Valokuvaajaa helpottaa, että asiakkaat ovat varanneet kuvauksia kesälle ja syksylle

Yrit­tä­jän kanssa: Va­lo­ku­vaa­jaa hel­pot­taa, että asiak­kaat ovat va­ran­neet ku­vauk­sia kesälle ja syk­syl­le

14.04.2020 16:37 0
Likiliike-päällikkö Marika Tiikkaja: "Paikalliset, toimitaan yhteiseksi hyväksi poikkeustilanteessa"
Mainos Likiliike

Li­ki­lii­ke-pääl­lik­kö Marika Tiik­ka­ja: "Pai­kal­li­set, toi­mi­taan yh­tei­sek­si hyväksi poik­keus­ti­lan­tees­sa"

25.03.2020 10:28 0
Likiliike Väärti Wetteri näytti mallia - leidien VIP-ilta oli napakymppi
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Li­ki­lii­ke Väärti Wetteri näytti mallia - leidien VIP-il­ta oli na­pa­kymp­pi

12.02.2020 06:00 0
Lauantaivieras: Rakkaus Rovaniemeen on tehnyt paikallisesta yrittäjyydestä myyntivaltin
Kolumni Mirkka Koskelainen

Lauan­tai­vie­ras: Rakkaus Ro­va­nie­meen on tehnyt pai­kal­li­ses­ta yrit­tä­jyy­des­tä myyn­ti­val­tin

17.01.2020 14:00 0
Vuoden 2019 Palkitut Likiliikkeet
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Vuoden 2019 Pal­ki­tut Li­ki­liik­keet

20.11.2019 06:00 0
Perinteikäs Nuutisen autokoulu on Vuoden Likiliike – Pekka Rinne sai Likiteko-palkinnon

Pe­rin­tei­käs Nuu­ti­sen au­to­kou­lu on Vuoden Li­ki­lii­ke – Pekka Rinne sai Li­ki­te­ko-pal­kin­non

11.10.2019 09:25 0
Likiliike laajenee Sodankylään – Rovaniemellä luotu tunnus haluaa valtakunnalliseksi

Li­ki­lii­ke laa­je­nee So­dan­ky­lään – Ro­va­nie­mel­lä luotu tunnus haluaa val­ta­kun­nal­li­sek­si

10.10.2019 20:04 0
Tilaajille
Ounas Partners Oy sparraa pohjoisen yrityksiä menestykseen
Mainos Ounas Partners

Ounas Part­ners Oy sparraa poh­joi­sen yri­tyk­siä me­nes­tyk­seen

17.08.2019 06:48
Turinatuokio kahvin ja voipullan äärellä
Mainos Kotileipomo Antinkaapo

Tu­ri­na­tuo­kio kahvin ja voi­pul­lan äärellä

17.08.2019 06:48
Sukupolvenvaihdos edessä uudistusten kera
Mainos Kotileipomo Lähtevänoja

Su­ku­pol­ven­vaih­dos edessä uu­dis­tus­ten kera

17.08.2019 06:48
Päiväkoti Hiirilimppu tuo tarinallisuuden osaksi lasten arkea – ”Olemme lapsille läsnä, mikä näkyy myös heidän viihtymisessä”
Mainos Päiväkoti Hiirilimppu

Päi­vä­ko­ti Hii­ri­limp­pu tuo ta­ri­nal­li­suu­den osaksi lasten arkea – ”Olemme lap­sil­le läsnä, mikä näkyy myös heidän viih­ty­mi­ses­sä”

17.08.2019 06:48
Musiikkikoulu Pop Up muutti uuteen kotiin - "Olemme täällä oppilasta varten"
Mainos Musiikkikoulu Pop Up

Mu­siik­ki­kou­lu Pop Up muutti uuteen kotiin - "Olemme täällä op­pi­las­ta varten"

17.08.2019 06:48
ProInno Design auttaa lappilaisia yrityksiä lähtemään lentoon
Mainos ProInno Design

ProInno Design auttaa lap­pi­lai­sia yri­tyk­siä läh­te­mään lentoon

17.08.2019 06:48
Parhaimmillaan silmälasit voivat olla kuin koruja, karkkeja tai koristeita
Mainos Brillet

Par­haim­mil­laan sil­mä­la­sit voivat olla kuin koruja, kark­ke­ja tai ko­ris­tei­ta

17.08.2019 06:48
Rakastuin mie leipuriin
Mainos Lapin Leipomo

Ra­kas­tuin mie lei­pu­riin

17.08.2019 06:48
Kalla Oy on raikas tuulahdus uutta ja kokeilevaa – ”Kutsun muistotilaisuutta mieluummin muistojuhlaksi”
Mainos Hautauspalvelu Kalla

Kalla Oy on raikas tuu­lah­dus uutta ja ko­kei­le­vaa – ”Kutsun muis­to­ti­lai­suut­ta mie­luum­min muis­to­juh­lak­si”

17.08.2019 06:48
Näöntutkimuksen eturintamassa
Mainos Fenno Optiikka Lappi

Näön­tut­ki­muk­sen etu­rin­ta­mas­sa

17.08.2019 06:48