kolumni: Eikö ka­las­tus­la­ki olekaan kai­kil­le sama? Kysymys on nyt ajan­koh­tai­sem­pi kuin koskaan

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Hovimäki
Sievin uutuusjalkine Cobra tuo mukavuutta työpäivään – ”Erinomainen pito, istuvuus ja iskunvaimennus ovat olleet suunnittelun lähtökohtina”
Mainos Hovimäki

Sievin uu­tuus­jal­ki­ne Cobra tuo mu­ka­vuut­ta työ­päi­vään – ”E­ri­no­mai­nen pito, is­tu­vuus ja is­kun­vai­men­nus ovat olleet suun­nit­te­lun läh­tö­koh­ti­na”

19.04.2022 06:00
Hovimäen uudistunut sisustusosasto kutsuu inspiroitumaan - ”Valikoimassa on tuotteita, joita et välttämättä löydä muualta”
Mainos Hovimäki

Ho­vi­mäen uu­dis­tu­nut si­sus­tus­osas­to kutsuu ins­pi­roi­tu­maan - ”Va­li­koi­mas­sa on tuot­tei­ta, joita et vält­tä­mät­tä löydä muual­ta”

02.03.2022 06:00
Tällainen on Sievin klassikkokenkä, jonka suosio ei hälvene
Mainos Hovimäki

Täl­lai­nen on Sievin klas­sik­ko­ken­kä, jonka suosio ei hälvene

11.10.2021 10:22
Valoisa lumimaa vei voiton – Vuoden parhaaksi jouluikkunaksi äänestettiin ensikertalainen Eteläkeskuksesta

Valoisa lumimaa vei voiton – Vuoden par­haak­si jou­lu­ik­ku­nak­si ää­nes­tet­tiin en­si­ker­ta­lai­nen Ete­lä­kes­kuk­ses­ta

17.12.2020 11:52
Hovimäeltä Sievin turvakengät työhön ja talveen – ”Ensin mitataan jalka ja sitten etsitään sopivat turvakengät”
Mainos Menestyvä Rovaniemi

Ho­vi­mäel­tä Sievin tur­va­ken­gät työhön ja talveen – ”Ensin mi­ta­taan jalka ja sitten et­si­tään sopivat tur­va­ken­gät”

18.11.2020 06:00
Hovimäki täyttää 50 vuoden päästä 100 vuotta – ”Olisipa yritys silloin vielä hengissä ja saisinpa nähdä ne juhlat”
Mainos Hovimäki

Ho­vi­mä­ki täyttää 50 vuoden päästä 100 vuotta – ”O­li­si­pa yritys silloin vielä hen­gis­sä ja sai­sin­pa nähdä ne juhlat”

17.08.2019 06:46
Hovimäki valaisee kaamoksen ja koristaa joulun - "Pyrimme siihen, että joulun tärkeimmät tuotteet eivät lopu kesken, mutta liikkeellä kannattaa olla ajoissa"
Mainos Hovimäki

Ho­vi­mä­ki va­lai­see kaa­mok­sen ja ko­ris­taa joulun - "Py­rim­me siihen, että joulun tär­keim­mät tuot­teet eivät lopu kesken, mutta liik­keel­lä kan­nat­taa olla ajois­sa"

21.11.2018 06:00
Periksiantamattomalla Hovimäen kauppiasperheellä on jo yli 50-vuotistaival takanaan
Mainos Hovimäki

Pe­rik­sian­ta­mat­to­mal­la Ho­vi­mäen kaup­pias­per­heel­lä on jo yli 50-vuo­tis­tai­val ta­ka­naan

28.08.2018 05:00
Hovimäen paikallisuus ja joustavuus läpäisivät testin
Mainos Hovimäki

Ho­vi­mäen pai­kal­li­suus ja jous­ta­vuus lä­päi­si­vät testin

23.08.2017 06:00