Saamelaiskäräjävaalit: Ään­ten­las­ken­ta on alkanut – en­sim­mäi­set epä­vi­ral­li­set tu­lok­set il­moi­te­taan tiis­taiaa­mu­na

Tietomurto: Satojen Lapin hy­vin­voin­tia­lueen asiak­kai­den tietoja on saat­ta­nut joutua vääriin käsiin – koskee in­kon­ti­nens­si- ja dia­be­tes­tuot­tei­den ko­tiin­kul­je­tus­pal­ve­lun asiak­kai­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Uutiskirjeet
Meri-Lapin uutiskirje tarjoaa parhaat palat joka viikko
Kolumni

Me­ri-La­pin uu­tis­kir­je tarjoaa parhaat palat joka viikko

05.09.2023 17:30 2
Lapin Kansa ryhtyy julkaisemaan uutiskirjettä Meri-Lapista – "Täällä on mahdollista rakentaa puhtaalla sähköllä ennen näkemätön teollinen renessanssi"

Lapin Kansa ryhtyy jul­kai­se­maan uu­tis­kir­jet­tä Me­ri-La­pis­ta – "Täällä on mah­dol­lis­ta ra­ken­taa puh­taal­la säh­köl­lä ennen nä­ke­mä­tön teol­li­nen re­nes­sans­si"

05.09.2023 17:30 12
Kysymyksiä ja vastauksia Meri-Lapin uutiskirjeestä

Ky­sy­myk­siä ja vas­tauk­sia Me­ri-La­pin uu­tis­kir­jees­tä

05.09.2023 16:00 4